Εκστρατεία: Διαφάνεια

Πρώτη Εκστρατεία

Διαφάνεια

Το DiEM25 έχει ως στόχο να εκθέσει και να βάλει
τέλος στην αδιαφάνεια των συναντήσεων και
συνελεύσεων των ευρωπαϊκών θεσμών, και
επίσης να εξασφαλίσει τη δημοσιοποίηση όλων
των σχετικών εγγράφων και πρωτοκόλλων στο
πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για
την TTiP.

"Η Ευρώπη διαλύεται ως αποτέλεσμα τρομερών αποφάσεων
που οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν υπό συνθήκες
απόλυτης αδιαφάνειας. Το μικρό βήμα που προτείνει το
#Let_Light_In, δηλαδή του να επιτρέψουμε στους Ευρωπαίους
μία θέση στην πρώτη σειρά των συσκέψεων στις οποίες
αποφασίζεται το μέλλον τους, θα είναι ένα τεράστιο άλμα
προς τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης και την εκ νέου
νομιμοποίηση της στα μάτια των πολιτών της."

Γιάνης Βαρουφάκης

Σχετικά Άρθρα

  • Τρέχουσες υπογραφές
  • Εναπομένουσες υπογραφές για τις 100 χιλιάδες

Βίντεο Συνέλευσης