Κατευθυντήριες Γραμμές Εθελοντών DiEM25

 

Μετά την εκδήλωση στο Βερολίνο, το Κίνημα Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (DiEM25) είχε ξαφνικά πάνω από 17000 μέλη συμπεριλαμβανομένων πάνω από 12000 που ήθελαν να είναι εθελοντές. Αύτο είναι καταπληκτικό! Δείχνει πως υπάρχει μεγάλη δίψα για δημοκρατία στην Ευρώπη και ότι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να δουλέψουν για να συμβεί αυτό. Ωστόσο, η κεντρική ομάδα, που δημιούργησε τις υποδομές του DiEM25, μέχρι στιγμής αριθμεί μια χούφτα ανθρώπων. Ακόμα και αν βρεθούν 100 επιπλέον συντονιστές, δεν θα μπορούσαν να ελπίζουν να συντονίζουν 12000 εθελοντές.

Έτσι η λύση του Κινήματος Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (DiEM25) στο ανωτέρω πρόβλημα είναι ριζοσπαστική. Έχοντας εξετάσει τα βιογραφικά που στείλατε μερικοί από εσάς, είναι φανερό ότι οι περισσότεροι εθελοντές είναι πολύ έξυπνοι και ικανοί. Χρησιμοποιήστε αυτές τις ικανότητες και αυτο-οργανωθείτε για να προάγετε το Κίνημα Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (DiEM25). Σας εμπιστευόμαστε. Μην περιμένετε να σας αναθέσουμε καθήκοντα, αλλά βρεθείτε μαζί με λίγα άλλα μέλη, χρησιμοποιήστε την ευφυϊα σας για να βρείτε πως μπορεί το Κίνημα Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (DiEM25) να επιτύχει τον σκοπό του και μετά μην περιμένετε έγκριση από εμάς, απλώς κάντε το!

Επειδή οι εθελοντές του Κινήματος Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (DiEM25) είστε πολύ περισσότερο από εθελοντές, βοηθήστε μας να αναπτύξουμε μαζί το Κίνημα Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (DiEM25).

Ανακοινώνουμε τις Αυθόρμητες Ομάδες του Κινήματος Εκδημοκρατισμού της Ευρώπης (ΑΟ)

Η ιδέα δεν είναι καινούρια. Αντανακλά την έννοια της “αυθόρμητης τάξης” του Σκωτσέζικου Διαφωτισμού, καθώς και ιδέες και πρακτικές αυτοδιαχείρισης και συνεταιρισμού, τα «σμήνη» του Σουηδικού Πειρατικού Κόμματος, του ΡικΦαλκβίνγκε, κ.λπ.

ΑΟ: To DiEM25 έχει δώσει νέα τροπή στην έννοια των αυτοοργανωμένων συμμετεχόντων, συνδυάζοντας τις δια ζώσης συναντήσεις σε Δημαρχεία με τις Αυθόρμητες Ομάδες του DiEM25 (ΑΟ), οι οποίες απαρτίζονται από μέλη πρόθυμα να προωθήσουν τους στόχους της Διακήρυξης. Για να παραμείνουν αποτελεσματικές και ευέλικτες, οι ΑΟ προβλέπεται να περιλαμβάνουν από 5 έως 15 μέλη μόνο.

Τοπικά – Για τις περισσότερες δραστηριότητες, οι ΑΟ ενδείκνυται να απαρτίζονται από άτομα που διαμένουν σχετικά κοντά μεταξύ τους.

Οριζόντια – Οι ΑΟ είναι αυτοδιοικούμενεςχωρίς να χρειάζεται να επικυρώνουν τις δράσεις τους από τη ΣΕ. Kάθε ΑΟ εκλέγει ένα άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της επικοινωνίας ανάμεσα στο DiEM25 συνολικά, τη ΣΕ και τη συγκεκριμένη ΑΟ.

Κατευθυντήριες Οδηγίες – Οι ΑΟ δεν μπορούν να προωθούν σκοπούς ή αξίες ασυμβίβαστες με το πνεύμα της Διακήρυξης του DiEM25, και τις εκάστοτε εκστρατείες του. DiEM25. Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι δράσεις των ΑΟ είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη, και για να υπάρχει ένας σχετικός ποιοτικός έλεγχος πάνω στο πώς η κοινή γνώμη θα διάκειται απέναντι στο DiEM25, τα μέλη των ΑΟ υποχρεούνται να ζητάνε από έναν ορισμένο αριθμό μελών του DiEM25 να εγκρίνουν οποιαδήποτε κείμενα/εικόνες/βίντεο/δράσεις προορίζονται για το ευρύ κοινό – και αν αυτή διαδικασία αξιολόγησης τα εγκρίνει, τότε το μέλος της ΑΟ  θα μπορεί να υιοθετήσει το όνομα του DiEM25. Ο Συντονιστής των Εθελοντών του DiEM25 θα παράσχει λεπτομερείς οδηγίες για τις ΑΟ (π.χ. για την διαδικασία αξιολόγησης), προκειμένου να εγκριθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή και το Επικυρωτικό Συμβούλιο.

Τι μπορεί να κάνει μία ΑΟ ;

Ουσιαστικά οτιδήποτε μπορεί να καταστήσει επιτυχές το DiEM25:

 • Nα διαδίδει τις ιδέες του DiEM25 (μέσω των media, του internet, εκδηλώσεων, κλπ.)

 • Να συντάσσει προτάσεις πολιτικής οι οποίες θα υποβάλλονται στο Forum ή ακόμα και στη ΣΕ.

 • Nα προσελκύει νέα μέλη (ζητώντας τους να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του DiEM25 https://www.diem25.org/).

 • Να οργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκστρατείες. Προκειμένου να γίνουν αποδεκτές αυτές  ως επίσημες εκδηλώσεις του DiEM25 «οργανωμένες από <όνομα της ΑΟ>», θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του DiEM25 στην ίδια κοινότητα, πόλη ή χώρα.

Τι δεν μπορεί να κάνει μία ΑΟ;

 • Να συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες.

 • Να προωθεί ιδέες που παραβιάζουν το πνεύμα της Διακήρυξης του DiEM25 ή των τρεχουσών Εκστρατειών του.

 • Nα συλλέγει ή να ξοδεύει χρήματα κατά τρόπο που δεν εναρμονίζεται με το καθιερωμένο σύστημα του DiEM25 για τη συλλογή και χρήση δωρεών.

 • Να χρησιμοποιεί το όνομα, το λογότυπο, την πλατφόρμα ή τον οργανισμό του DiEM25 για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μέλη του DiEM25.

 • Να υπόσχεται ή να παρέχει υποστήριξη σε άλλες πολιτικές οργανώσεις και πολιτικούς υποψηφίους, εκτός εάν η συμμαχία έχει  ήδη εγκριθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή. Αν μια ΑΟ θεωρεί ότι μια τέτοια συμμαχία είναι σημαντική παρά τις εκπεφρασμένες διαφωνίες της Συντονιστικής  Επιτροπής, η εν λόγω ΑΟ μπορεί να ζητήσει από τη Συντονιστική Επιτροπή τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος από όλα τα μέλη επί του συγκεκριμένου θέματος.

 • Να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του DiEM25-International ή να εμπλέκεται σε δραστηριότητες για τις οποίες η διεθνής Οργάνωση θα καταστεί νομικά υπεύθυνη.

 • Να οργανώνει Συνελεύσεις του DiEM25 (Προσοχή: αντίθετα με τις συγκεντρώσεις ή τις εκδηλώσεις, οι Συνελεύσεις μπορούν να οργανώνονται μόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή).

 • Να ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί ολόκληρες πόλεις, περιφέρειες ή χώρες, χωρίς την έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25. Για το σκοπό αυτό, η ονομασία των ΑΟ πρέπει να είναι της μορφής ΑΟ Λονδίνο 1, ΑΟ Βαρκελώνη 1, κ.λπ. έτσι ώστε όταν άλλες ΑΟ στην ίδια περιοχή εμφανιστούν, να μπορούν να ονομαστούν ΑΟ Λονδίνο 2, ΑΟ Βαρκελώνη 2, κ.τ.λ.

Πώς να δημιουργήσετε μία ΑΟ;

Μπορείτε να δείτε την επικαιροποιημένη λίστα των ΑΟ στη σελίδα www.diem25.org/local-groups-dscs/. Φυσικά, στην ίδια πόλη μπορεί να σχηματιστούν πολλές ΑΟ, αλλά θα ήταν χρήσιμος ένας άτυπος συντονισμός μεταξύ τους. Αν θέλετε να ιδρύσετε μια νέα ΑΟ, πηγαίνετε στο φόρουμ “Meet Local Members” και περιηγηθείτε στο υποφόρουμ για τη χώρα ή την περιοχή σας. Δημιουργήστε ή απαντήστε σε μια δημοσίευση σχετικά με το σχηματισμό ενός DSC στην περιοχή που σας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, γράψτε ένα email στο volunteer@nulldiem25.org προκειμένου να προστεθεί στην επίσημη λίστα ΑΟ και να βοηθηθείτε για την προώθηση του ΑΟ σας.

Οι αρχές των επιτυχών συναντήσεων των ΑΟ

Η συμμετοχή σε συζητήσεις μικρών ομάδων είναι το στοιχείο – κλειδί για την ενδυνάμωση των μελών. Οι άνθρωποι συμμετέχουν πιο ενεργά μέσα από τη φυσική πράξη της ομιλίας. Αντίθετα, όταν δε μιλάνε καθόλου σε μια συνάντηση ή μιλάνε πολύ λίγο, γίνονται παθητικοί και νιώθουν αδύναμοι. Ο κύριος στόχος των συναντήσεων των ΑΟ θα πρέπει να είναι η κινητοποίηση και ενθάρρυνση των μελών τους μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα δημιουργούν μια συλλογική ταυτότητα και μια κοινή πολιτική οπτική.

Οι ΑΟ θα πρέπει να προσπαθούν να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: Τί σημαίνουν οι αξίες και αρχές του DiEM25 στην πράξη; Πώς μπορούν οι συναντήσεις να κάνουν τους συμμετέχοντες να αποχωρούν από το χώρο της (φυσικής ή ψηφιακής) συνάντησης αρμονικά ενταγμένοι και όχι αποξενωμένοι;

Οι ΑΟ ενθαρρύνονται να συζητούν εσωτερικά, αλλά επίσης και με άλλες ΑΟ, τους κανόνες που διέπουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες, έτσι ώστε αυτά τα τελευταία να είναι ενήμερα από την αρχή και να αποφεύγεται η ανάγκη να επικαλούνται το κανονιστικό πλαίσιο εκ των υστέρων, αφού παρατηρηθούν αντικοινωνικές ή καταπιεστικές συμπεριφορές.

Δημοτικά, Περιφερειακά και Εθνικά Συλλογικά Όργανα του DiEM25

Οι ΑΟ είναι τα κύτταρα και η ραχοκοκαλιά του DiEM25. Ωστόσο, το DiEM25 πρέπει επίσης να συντονίζει ευρύτερες δράσεις σε δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στόχος ο οποίος απαιτεί μια οργάνωση που εκ των πραγμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των ΑΟ.

Η Συντονιστική Επιτροπή, σε συνεννόηση και συνεργασία με όλες τις σχετικές ΑΟ, συστήνει (ως πιλοτικό πρόγραμμα αρχικά,  σταδιακά διευρυνόμενο σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο) για μέλη του DiEM25 που μοιράζονται μια συγκεκριμένη γλώσσα, πόλη, περιφέρεια ή χώρα, οργανώσεις με στόχο την επιμέλεια εκστρατειών σε επίπεδο πόλης, περιφέρειας ή/και κράτους, π.χ. DiEM25 Ηνωμένου ΒασιλείουDiEM25 Ιταλίας, ή DiEM25 Δουβλίνου. Οι οργανώσεις αυτές, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή και όλες τις σχετικές ΑΟ, θα είναι υπεύθυνες για πολιτικές, εκστρατείες και δραστηριότητες που θα περιορίζονται σε Δημοτικό/Περιφερειακό/Εθνικό πεδίο. Αυτά τα συλλογικά όργανα θα πρέπει να εγκρίνονται από το Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ).