Προοδευτική Ατζέντα για την Ευρώπη

Η Ατζέντα μας είναι μια συλλογή από έξι έγγραφα, ένα για κάθε πυλώνα μας:

1. Διαφάνεια: δημιουργία των προϋποθέσεων για διαφανή διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη
2. Πρόσφυγες και Μετανάστευση
3. Ευρωπαϊκό New Deal: εξορθολογισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας
4. Εργασιακά: εργασία, τεχνολογία, απασχόληση και κατανομή του εισοδήματος πέρα από το συμβόλαιο κεφαλαίου-εργασίας, βασικό εισόδημα
5. Πράσινες επενδύσεις: διοχετεύση ευρείας κλίμακας επενδυτικής χρηματοδότησης στην πράσινη ενέργεια και τις αυτοτροφοδοτούμενες πρακτικές, διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης
6. Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: το όραμα ενός πανευρωπαϊκού δημοκρατικού Συντάγματος και η διαδικασία που μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό.

Κάθε επίσημη θέση* θα είναι προϊόν της συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών του DiEM25 και μιας ευρείας ομάδας εμπειρογνωμόνων στον κάθε τομέα.

Ποια είναι η διαδικασία;

Συμμετέχετε

Δημιουργία των προϋποθέσεων για διαφανή διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη

Ερωτήσεις/Θέματα (PDF)ΦόρουμΚατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Proposal collection is currently OPEN. Read existing proposals here and send your proposals to transparency@nulldiem25.org.

Μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική

Ερωτήσεις/Θέματα (PDF)ΦόρουμΚατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Proposals were collected between mid-September and mid-December (read them here). Now waiting for the first draft, which should appear next week. After the first draft is out, you can send suggestions for improvements and additions to refugees@nulldiem25.org.

Εξορθολογισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας

Ερωτήσεις/Θέματα (PDF)ΦόρουμΚατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Proposals were collected between mid-September and mid-December (read them here). A summary of the first draft was published on February 9th, while more comments were being collected. Some of these now entered the first full draft. To join us in improving this draft, please read the instructions here.

Την άνοιξη του 2017

Την άνοιξη του 2017

Την άνοιξη του 2017

Εκστρατείες και συνέδρια