Προοδευτική Ατζέντα για την Ευρώπη

Η Ατζέντα μας είναι μια συλλογή από επτά έγγραφα, ένα για κάθε πυλώνα μας:

1. Διαφάνεια: δημιουργία των προϋποθέσεων για διαφανή διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη
2. Πρόσφυγες και Μετανάστευση
3. Ευρωπαϊκό New Deal: εξορθολογισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας
4. Εργασιακά: εργασία, τεχνολογία, απασχόληση και κατανομή του εισοδήματος πέρα από το συμβόλαιο κεφαλαίου-εργασίας, βασικό εισόδημα
5. Ecological Transition: Imagining a post-capitalist economic and social model
6. Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: το όραμα ενός πανευρωπαϊκού δημοκρατικού Συντάγματος και η διαδικασία που μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό.
7. An Internet of People: Fostering a new age in technology: the personal networking era

Κάθε επίσημη θέση* θα είναι προϊόν της συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών του DiEM25 και μιας ευρείας ομάδας εμπειρογνωμόνων στον κάθε τομέα.

Ποια είναι η διαδικασία;

Our dedicated volunteer teams are working to make this page and all attached documents available in your language. Thank you for your patience!

 

 

Συμμετέχετε

Δημιουργία των προϋποθέσεων για διαφανή διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη

1η Πράσινη ΒίβλοΕρωτήσεις/Θέματα (PDF)ΦόρουμΚατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Policy Team
Point person in the CC: Srećko Horvat
Coordinator: André Rebentisch
Contact: transparency@nulldiem25.org

Status – The 1st Green Paper has been published: open for comments until June 1st
Read all proposals received before the first draft here. You can read the first Green Paper here and send your suggestions to transparency@nulldiem25.org.

Timeline

 •    Comments to the 1st Green Paper: until June 1st
 •    Publication of the 2nd Green Paper: July 1st
 •    Comments to the 2nd Green Paper: until August 1st
 •    Opening of the vote: September 30th

Μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική

1η Πράσινη ΒίβλοΕρωτήσεις/Θέματα (PDF)ΦόρουμΚατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Policy Team
Point person in the CC: Erik Edman
Coordinator: Marie Naass
Contact: refugees@nulldiem25.org

Status – The 1st Green Paper has been published: open for comments until June 1st
Proposals were collected between mid-September and mid-December (read them here). The first draft has been published and you can read it here. Now you can send suggestions for improvements and additions to refugees@nulldiem25.org.

Timeline

 •        Comments to the 1st Green Paper: until June 1st
 •        Publication of the 2nd Green Paper: July 1st
 •        Comments to the 2nd Green Paper: until August 1st
 •        Opening of the vote: September 30th

Εξορθολογισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας

1η Πράσινη ΒίβλοΕρωτήσεις/Θέματα (PDF)ΦόρουμΚατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Policy Team
Point person in the CC: Yanis Varoufakis
Coordinator: Ulf Clerwall
Contact: newdeal@nulldiem25.org

Status – 2nd Green Paper almost ready
Proposals were collected between mid-September and mid-December (read them here). A summary of the first draft was published on February 9th, while more comments were being collected. Some of these now entered the first full draft. We were open to amendments on it here.

Timeline

 •        Publication of final version: May 13th
 •        Opening of the vote: July 15th

εργασία, τεχνολογία, απασχόληση και κατανομή του εισοδήματος πέρα από το συμβόλαιο κεφαλαίου-εργασίας, βασικό εισόδημα

Ερωτήσεις/Θέματα (PDF)ΦόρουμΚατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Policy Team
Point person in the CC: Marianne Dufour
Coordinator: Jacques Terrenoire
Contact: labour@nulldiem25.org

Status – open for comments until June 1st
All DiEM25 members are invited to send their answers to the questionnaire to labour@nulldiem25.org.

Timeline

 •    Creation of the coordinating team: May 15th
 •    Comments to the 1st Green Paper: until June 1st
 •    Publication of the 2nd Green Paper: July 1st
 •    Comments to the 2nd Green Paper: until August 1st
 •    Opening of the vote: September 30th

Imagining a post-capitalist economic and social model

Ερωτήσεις/Θέματα (PDF)ΦόρουμΚατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Policy Team
Point person in the CC: Paola Pietrandrea
Coordinators: Patrizia Pozzo and Ksenia Gerasimova, with the collaboration of the Thematic DSC Green Transition.
Contact: transition@nulldiem25.org

Status – The questionnaire has been published, open for comments until June 3rd

Timeline

 •    Comments to the 1st Green Paper: until June 3rd
 •    Publication of the 2nd Green Paper: July 1st
 •    Comments to the 2nd Green Paper: until August 1st
 •    Opening of the vote: September 30th

Toward a Constituent Assembly

1η Πράσινη ΒίβλοΕρωτήσεις/Θέματα (PDF)Φόρουμ – Κατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Policy Team
Point person in the CC: Lorenzo Marsili
Coordinators: Tommaso Visone and Marc J. Almagro
Contact: constitution@nulldiem25.org

Status – 2nd Green Paper to be published soon
We’re now developing the framework for our “Constituent Assembly” paper — a roadmap for how we’ll draft the Constitutional pillar of our Progressive Agenda (which we plan to take to EU parliamentary election ballots in 2019!).

To read the answers to the questionnaire and proposals received before the first draft, click here.

Timeline

 •     Publication of the 2nd Green Paper: May 16th
 •     Comments to the 2nd Green Paper: until June 15th
 •     Opening of the vote: July 15th

Fostering a new age in technology: the personal networking era

Φόρουμ – Κατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Policy Team
Point person in the CC: Renata Avila
Coordinators: Christian Kasners and Bogdan Gradinaru
Contact: techpillar@nulldiem25.org

Status – to be launched

Timeline

 •    Publication of 1st questionnaire: May 10th
 •    Comments to the 1st Green Paper: until June 15th
 •    Publication of the 2nd Green Paper: July 15th
 •    Comments to the 2nd Green Paper: until August 1st
 •    Opening of the vote: September 30th

Εκστρατείες και συνέδρια