Προοδευτική Ατζέντα για την Ευρώπη

Η Ατζέντα μας είναι μια συλλογή από επτά έγγραφα, ένα για κάθε πυλώνα μας:

1. Διαφάνεια: δημιουργία των προϋποθέσεων για διαφανή διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη
2. Πρόσφυγες και Μετανάστευση
3. Ευρωπαϊκό New Deal: εξορθολογισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας
4. Εργασιακά: εργασία, τεχνολογία, απασχόληση και κατανομή του εισοδήματος πέρα από το συμβόλαιο κεφαλαίου-εργασίας, βασικό εισόδημα
5. Πράσινες επενδύσεις: διοχετεύση ευρείας κλίμακας επενδυτικής χρηματοδότησης στην πράσινη ενέργεια και τις αυτοτροφοδοτούμενες πρακτικές, διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης
6. Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: το όραμα ενός πανευρωπαϊκού δημοκρατικού Συντάγματος και η διαδικασία που μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό.
7. An Internet of People: Fostering a new age in technology: the personal networking era

Κάθε επίσημη θέση* θα είναι προϊόν της συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών του DiEM25 και μιας ευρείας ομάδας εμπειρογνωμόνων στον κάθε τομέα.

Ποια είναι η διαδικασία;

Συμμετέχετε

Δημιουργία των προϋποθέσεων για διαφανή διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη

Ερωτήσεις/Θέματα (PDF)ΦόρουμΚατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Proposal collection is currently OPEN. Read existing proposals here and send your proposals to transparency@nulldiem25.org.

Μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική

Ερωτήσεις/Θέματα (PDF)ΦόρουμΚατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Proposals were collected between mid-September and mid-December (read them here). Now waiting for the first draft, which should appear soon. After the first draft is out, you can send suggestions for improvements and additions to refugees@nulldiem25.org.

Εξορθολογισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας

Ερωτήσεις/Θέματα (PDF)ΦόρουμΚατευθυντήριες γραμμές (PDF)

Proposals were collected between mid-September and mid-December (read them here). A summary of the first draft was published on February 9th, while more comments were being collected. Some of these now entered the first full draft. To join us in improving this draft, please read the instructions here.

Το φθινόπωρο του 2017

Το φθινόπωρο του 2017

Toward a Constituent Assembly

Ερωτήσεις/Θέματα (PDF) – Φόρουμ – Κατευθυντήριες γραμμές (PDF)

We’re now developing the framework for our “Constituent Assembly” paper — a roadmap for how we’ll draft the Constitutional pillar of our Progressive Agenda (which we plan to take to EU parliamentary election ballots in 2019!).

A draft of the framework document should be completed by March 15. We will share this draft for members’ feedback and then put it to a vote on April 15.

As ever, all DiEM25 members are invited to contribute to the drafting of this framework as per the questionnaire found here. Send your proposals by February 28 to Tommaso Visone and Marc Almagro at constitution@nulldiem25.org so they can be included in the public database that will generate the first draft.

 

Fostering a new age in technology: the personal networking era

Φόρουμ

Εκστρατείες και συνέδρια