Εθελοντής για DiEM25

Το DiEM25 ζητάει την ενέργεια σας! Δεν χρειάζεστε την άδεια κάποιου για να συμμετάσχετε ως εθελοντής, διότι η κύρια μέθοδος οργάνωσης των εθελοντών είναι η Αυθόρμητη Ομάδα του DiEM25 (DSC).