DiEM25: Vijf Jaar Onderweg

In februari 2016 kwam een groep activisten, denkers en oproerkraaiers bij elkaar in het Volksbühne Theater te Berlijn en bezwoeren om Europa op te schudden. Niets was vastgelegd – het was een simpel, mooi idee wat mensen samenbracht uit alle hoeken van het continent.

Vijf jaar later kan onze beweging trots zijn op meer dan 120.000 leden en 190 Spontane Collectieven(DSC’s) wereldwijd. Dit jaar zijn de meest gebruikte beschrijvingen van onze beweging door onze leden ‘hoopvol’, ‘noodzakelijk’, en ‘democratisch’. En ondanks de pandemie hebben we 19.000 nieuwe leden kunnen toevoegen.

De pandemie heeft een nieuw licht geworpen op de kernproblemen die Europa belagen: draconische bezuinigingsmaatregelen, socialisme voor de rijken en kapitalisme voor de velen, en een gebrek aan politieke visie die daadwerkelijk de dringende sociale-, economische-, gezondheids- en klimaat crises kan aanpakken. Dit gecombineerd met een dodelijk gebrek aan democratie – waarvan we voorspeld hebben dat die de Europese Unie de kop kan kosten, nog voor het jaar 2025.

De internationale groepen en lokale collectieven van DIEM25 gaan door met belangrijke onderwerpen aan te pakken en voeren campagne om Europa’s crisis in democratie aan de kaak te stellen. Onze vele leden hebben zich beziggehouden met campagnes door heel Europa zoals de Green New Deal voor Europa of Rentvolution!, die onzekerheid rond huisvesting aanpakt.

Velen hebben hun twijfels over ons. De gevestigde orde vreest ons. Maar in de loop van vijf jaar hebben we aangetoond dat de inwoners van Europa en daarbuiten, samen kunnen komen om een betekenisvolle toekomst vorm te geven – een toekomst die een rechtvaardige en duurzame transitie in Europa voorziet, die de benarde situatie van vluchtelingen en migranten erkent, die internationale politiek benadert vanuit solidariteit, en zo veel meer.

Tijdslijn

2021

Januari

DIEM25 doet een oproep om de oorlog in Yemen te beëindigen

De Progressive International ontvangt de bevestiging dat zij een delegatie waarnemers naar Ecuador kan sturen

DIEM25 verwelkomt de Zapatistas in Europa

2020

December

Lancering van People’s Gatherings

De Campaign Accelerator ondersteunt grassroots-initiatieven om de constructie van Alweer een Winkelcentrum in de stad Porto tegen te gaan en voert de druk op om stop wapenfabrikanten scholen te runnen in een regio in Engeland

De Progressive International lanceert The Internationalist

Lancering van Campaign Accelerator

De Progressive International houd The Belmarsh Tribunal

DIEM25 en de Progressive International (PI) uitten hun solidariteit met Jeremy Corbyn

De verkiezings delegatie van Progressive International observeert het democratisch proces in Bolivia en is getuige van de overwinning van Luis Arce

Het Coördinerend Collectief veroordeelt het gewelddadig neerslaan van de wijdverspreide protesten in Nigeria

DIEM25 veroordeelt de gerechtelijke uitspraak over de inperking van aborties in Polen

Yanis Varoufakis getuigt in een Spaanse rechtszaak tegen UC Global

De Progressive International houdt haar Oprichtings Bijeenkomst

Rentvolution! Campagne houdt haar protesten in Luxemburg en België

Verkiezingen Coördinerend Collectief

“We Are Millions” tentoonstelling ter ondersteuning van Julian Assange opent in Leipzig

DIEM25 leden stemmen over nieuwe statuten van MeRA25

DIEM25’s  lokale collectief in Dublin stuurt een open brief naar de IT staf gedurende de werkonderbrekingen bij Facebook

DIEM25 steunt de Groene-Linkse Coalitie bij de Kroatische verkiezingen

DIEM TV lanceert een serie met Yanis Varoufakis: ‘Another Now’

Algemene Ledenstemming over de implementatie van DIEM25 2.0

Mei

Lancering van de Progressive International

Voltooiing  van het eerste seizoen “Beyond the Balcony”

Formulering van een antwoord op het ‘gezamenlijke fonds’ van Merkel en Macron

Lancering van”Beyond the Balcony: Organiseren van Europese solidariteit” serie van online discussies

Lancering van MeRA TV

Lancering van grassroots-programma “DIEM25 TV gaat lokaal!” en haar zuster programma in Duitsland wat zich richt op de Green New Deal voor Europa

MeRA25 parlementariërs doneren 50% van hun inkomen ter ondersteuning van drie ziekenhuizen in Griekenland

Het  3 Punten Plan geeft beleidsvoorstellen voor de COVID-19 Pandemie

MeRA25 veroordeelt de wrede behandeling van vluchtelingen en migranten

MeRA25 introduceert een Grieks antwoord op COVID-19

DIEM25 doet een oproep voor Gratis, Wereldwijd, Gezondheidszorg voor iedereen

EuroLeaks geeft de audio opnames vrij van Varoufakis’ Eurogroep vergaderingen in 2015

Februari

DIEM25 veroordeelt de normalisatie van rechts-extremisme in Duitsland

DIEM25 eist dat Julian Assange niet uitgeleverd wordt aan de Verenigde Staten

 

Januari

Aankondiging van de Tech Soevereiniteit Pijler, ons radicale voorstel over hoe technologie te democratiseren

Lees meer over de afgelopen jaren!

2019

December

DIEM25 wordt gelanceerd in Turkije

DIEM25 leden stemmen vóór steun aan de Labour party in de Landelijke Verkiezingen in Groot Brittannië

November

Meer dan 300 DIEM25 activisten komen samen in Praag om de strategie van DIEM25 te bepalen hoe de gevestigde orde van de EU aan te pakken

Augustus

Lancering van “We Are Millions” tentoonstelling ter ondersteuning van Julian Assange

Juli

Negen parlementariërs van MeRA25 komen in het Griekse Parlement

Mei

De Europese Lente krijgt meer dan 1.4 miljoen stemmen uit heel Europa bij de Europese verkiezingen

2018

Februari

DIEM25 leden uit heel Europa stemden in overweldigende aantallen voor de oprichting van MeRA25

Juli

Aankondiging van het Europese Lente Green New Deal beleidsprogramma

September

DiEM25 Academy brengt meer dan 100 activisten uit heel Europa samen

November

DIEM25 werkt samen met het Sanders Institute in de vormgeving van de Progressive International

December

DIEM25’s lokale collectief van Noord Staffordshire lanceert de Take a break from Brexit” campagne

Januari

Het bestuur van Europese Lente keurt de laatste versie goed van het New Deal voor Europa programma

2017

Februari

Aankondiging van MeRA25 in Griekenland, de eerste politieke partij van DIEM25

Januari

DIEM25 start met de vorming van een transnationale politieke partij om mee te dingen in de Europese Verkiezingen

December

Lancering van een campagne voor de Bondsdag om “Go European”, met daarin 13 concrete eisen aan het Duitse parlement

November

Activering van de politieke vleugels na een algemene ledenstemming om onze European New Deal door de hele Unie naar de stembus te brengen

Maart

Presentering van onze European New Deal , ons voorstel hoe Europa tegen zichzelf te beschermen

2016

December

DIEM25 heeft een aanwas van 40.000 leden in 56 landen

November

Samenstelling van onze eerste Validerende Raad, een team wat stemt uit naam van de leden als een snelle beslissing gewenst is

Een stemming door alle leden werd gehouden over onze positie ten opzichte van het Brexit proces van Groot Brittannië

Oktober

Aankondiging Coördinerend Collectief en Adviesraad

September

Start van een groot samenwerkingsproces om onze Progressieve Agenda voor Europa te realiseren, ons tegengeluid  voor ‘Er is Geen Alternatief’ van de EU

Instemming op onze Organising Principles na een breed democratisch proces waarbinnen ze geformuleerd werden

Onthulling van ons nieuw ontworpen stem platform, om aan elk lid van DIEM25 een stem te geven

Juni

Wij sloten ons aan bij de wereldwijde oproep om Julian Assange te bevrijden, in het 4e jaar van zijn politiek asiel

Maart

Lancering van de campagne “Transparency in Europe Now” waarbij we de EU instituties oproepen hun proces van besluitvorming openbaar te maken

Februari

Publicatie van ons manifest tot democratisering van Europa, in 19 talen

Lancering van onze beweging in het historische Volksbühne Theater te Berlijn in aanwezigheid van een 1200 koppige menigte

Electorale Politiek: MeRA25 en onze andere partijen in Europa

Na een Algemene Leden Stemming in maart 2018, besloot DIEM25 om een electorale vleugel op te richten in Griekenland. Dus werd MeRA25 gecreëerd op basis van drie pijlers: Europees Internationalisme, Economisch Rationalisme en Sociale Bevrijding. Bij de Algemene Verkiezingen die al 16 maanden later plaatsvonden, kwam de partij in het Parlement met 9 volksvertegenwoordigers. Sindsdien heeft zij een specifieke stempel gedrukt op de Griekse politiek, op verschillende manieren. Met meer vrouwelijke dan mannelijke leden en een deel van haar Partij Comité gekozen via loting, is MeRA25 een klasse apart binnen de Griekse partijen in termen van gender-gelijkheid en interne democratie. MeRA25 is de enige partij die openlijk stelt dat de nationale schuld onhoudbaar is en het herwinnen van economische soevereiniteit door de door Brussels opgelegde bezuinigingen te verwerpen, de enige manier is om Grieks economisch herstel te bewerkstelligen. Zij heeft haar voorstel en moedige acties omgezet in concrete, onmiddellijk toepasbare voorstellen. Door haar deelname in DIEM25 en de Progressive International heeft MeRA25 vanuit een breed perspectief nationale politiek bedreven, met Europeanisme en Internationalisme als basis. Dit jaar hebben we ons eerste volle jaar in het parlement gevierd! Onze electorale vleugels in Italië, Frankrijk en Duitsland bereiden zich voor op hun eigen toetreding tot de electorale politiek.

Green New Deal voor Europa

De Green New deal voor Europa is de campagne van DIEM25 om tot een snelle, rechtvaardige en democratische transitie naar een duurzaam Europa te komen. In de voorgaande jaren schreven wij een duidelijk en geanalyseerd beleid voor de Green New Deal voor Europa, Een Blauwdruk voor Europa’s Rechtvaardige Transitie genaamd. Het werd aan het publiek gepresenteerd als de radicale en enige werknemers vriendelijke oplossing voor deze kritieke periode. In 2021 zal de GNDE voortborduren op ons grassroots activisme door zich te richten op lokale onderwerpen en de strijd aangaan in de parlementen door heel Europa. Zo kunnen we een betere toekomst bouwen voor mensen, dieren en de aarde zelf. In 2021 combineren we verschillende manieren; van burgerlijke ongehoorzaamheid tot meedoen met verkiezingen, om zo de strijd aan te gaan voor het klimaat, natuur en de sociale crisis.

De Progressive International

De Progressive International, mede opgericht door DIEM25, werd in mei 2020 gelanceerd. Dit mondiale initiatief heeft reeds progressieve initiatieven over de hele wereld samengebracht door arbeiders stakingen te ondersteunen, verkiezingen te observeren en door progressieve activisten, politici en denkers over de hele wereld samen te brengen. In nauwelijks zeven maanden is de coalitie gegroeid door werknemersorganisaties,  partijen en bewegingen op te nemen, waardoor zij miljoenen mensen over de gehele wereld vertegenwoordigt. In haar eerste maanden heeft de PI al: leden gemobiliseerd om democratische instituties in Ecuador te beschermen; heeft een delegatie parlementariërs van over de hele wereld uitgezonden om  Bolivia’s eerste verkiezingen, sinds de coup van november 2019, te observeren;  heeft campagne gevoerd met Senator Bernie Sanders, Congres-lid Ilhan Omar en vertegenwoordigers uit de hele wereld om totale schuldkwijtschelding en een financiële noodinjectie voor het zuidelijk halfrond te bewerkstelligen.

People’s Gatherings

DIEM25 is gevormd door de vele bijeenkomsten van Europeanen die zich geroepen voelden om Europa te democratiseren. Tijdens de geschiedenis van de beweging hebben DIEM25 leden elkaar ontmoet in heel Europa om met elkaar te discussiëren, in debat te gaan, campagne te voeren en nog veel meer! Dit jaar hebben we de People’s Gatherings gelanceerd om nog meer de vele gemeenschappen van Europa te bereiken en samen te werken met onze grassroots leden om Politieke Programma’s voor elk land te ontwikkelen.

EuroLeaks

Gedurende het jaar 2015 nam Yanis Varoufakis deel aan dertien Eurogroep vergaderingen. Na de eerste drie vergaderingen werd het duidelijk dat er geen notulen werden gemaakt! Dit soort van intransparantie door een groep van ongekozen politici die ons leven beïnvloeden is onacceptabel. Daarom heeft DIEM25 de opnamen vrijgegeven van de Eurogroep Vergaderingen uit 2015. De gelekte opnames werden vergezeld van duidelijke verslagen en beschikbaar gesteld op onze website.

Pandemie initiatieven: Campaign Accelerator, DIEM TV, DIEM Voice en meer!

DiEM25 heeft onze tijd die we gedurende de afwisselende quarantaines in 2020- en nu in 2021-doormaakten gebruikt om niet alleen vergaand beleid te ontwikkelen ter bestrijding van de pandemie en de sociale impact, maar ook interessante projecten vorm te geven om de tijd waarin we leven te begrijpen. DiEM25 ontwikkelde een  3-Punten Plan om met COVID-19 depressie om te gaan evenals een  Vaccinatie Beleids Voorstel. DiEM TV kwam op als een uiterst hoopvol en constructief Televisieprogramma, wat stem gaf aan publieke figuren als Shoshana Zuboff en Noam Chomsky voor het YouTube publiek- en bereikte meer dan 2 miljoen kijkers. We hebben ook de Campaign Accelerator gelanceerd – een nieuw project waarbij we individuele DiEM25 leden ondersteunen in het ontwerpen en uitvoeren van specifieke campagnes over lokale onderwerpen waar zij zich zorgen over maken. DiEM Voice wordt nu gelanceerd in 2021 als ons kunst en cultuur platform, waar nieuwe ruimte en wegen kunnen worden geopend waardoor we de wereld opnieuw kunnen uitvinden.

We hebben je ook nog vele andere grassroot verhalen te vertellen!