Μήνυμα του Γιάνη Βαρουφάκη για τον τραυματισμό μέλων του DiEM25 στη Γαλλία από τις δυνάμεις καταστολής

Posted by & filed under Άρθρα.

Αγαπητοί Nino, Remy και Violette, Έμαθα για τον τραυματισμό σας από τις μονάδες καταστολής της αστυνομίας του Παρισιού και σας γράφω για να σας ευχαριστήσω.  Να σας ευχαριστήσω για την δράση σας και για το ότι, αναγκάζοντάς τους να σας χτυπήσουν την ώρα που διαδηλώνατε ειρηνικά, δείχνουν πόσο φοβούνται και το αδιέξοδο βρίσκονται καθώς κλιμακώνουν… Read more »

Die Eurogruppe leicht verständlich

Posted by & filed under Artikel.

Die Eurozone ist der größte und wichtigste Wirtschaftsraum der Welt. Und dennoch besitzt dieser gigantische WIrtschaftsraum nur eine Institution mit eigenem  Rechtsstatus: die Europäische Zentralbank, deren Satzung festlegt, welche Befugnisse der in Frankfurt ansässigen Institution beim Verfolgen ihres einzigen Ziels nämlich der Preisstabilität zustehen. Das lässt dringende Fragen offen: “Was ist mit ökonomischen Zielen jenseits… Read more »

O Eurogrupo Simplificado

Posted by & filed under Artigos.

A Zona Euro é a maior e mais importante macroeconomia do mundo. Contudo, nesta macroeconomia gigantesca figura apenas uma instituição com estatuto jurídico: o Banco Central Europeu, cujo estatuto específica quais os poderes que esta instituição sediada em Frankfurt detém na sua demanda por um único objectivo: estabilidade dos preços. A questão impõe-se: “E os… Read more »

L' Eurogruppo in parole povere

Posted by & filed under Articoli.

L’Eurozona è la più grande e più importante macroeconomia al mondo. Eppure, questa gigantesca macroeconomia ha una sola istituzione dotata di status giuridico: la Banca centrale europea, il cui statuto specifica quali poteri l’istituzione di Francoforte abbia per perseguire un unico obiettivo: la stabilità dei prezzi. Il che spinge a chiedere: “E gli obiettivi economici,… Read more »

L' Eurogroupe pour les nuls

Posted by & filed under Articles FR.

La Zone Euro est la macro-économie la plus importante au monde. Pourtant, cette macro-économie gigantesque ne dispose que d’une seule institution avec un statut légal : la Banque Centrale Européenne, basée à Francfort, dont la charte détaille les pouvoirs qu’elle détient pour atteindre un objectif unique : la stabilité des prix. Ce qui laisse la… Read more »