Avrupa için İlerici Gündem

https://diem25.org/progressive-agenda-for-europe/
 
Avrupa için İlerici Gündem
 
DiEM25, aşağıdaki sekiz hatta ortak bir gelecek öngörüyor;
 

 1. Şeffaflık: Avrupa çapında şeffaf hükümetler oluşturmak
 2. Mülteciler ve Göç; Sınırlar ile göç meselesinin çözülemeyeceği, demokrasinin ve kapitalizm kriziyle
 3. Yeni Avrupa Düzeni: Avrupa’nın Ekonomisini rasyonalize etmek
 4. Emek: Emek, teknoloji, istihdam ve gelir dağılımı, sermaye-iş sözleşmesi dışında, temel gelir.
 5. Ekolojik Geçiş: Post-kapitalist bir ekonomik ve sosyal modelin tasavvuru.
 6. Bir Avrupa Anayasası: Avrupa düzleminde demokratik bir anayasanın ve buna yol açabilecek sürecin tasavvuru.
 7. Teknolojik Egemenlik: Teknoloji ve yeniliğin demokratikleşmesi
 8. Kültür Vizyonu

 
Bu kitapların her biri, DiEM25 üyelerinin hepsinin yanı sıra, bu alandaki uzmanların sağladıkları katkılarla hazırlanmıştır.
 

 1. Şeffaflık: Avrupa çapında şeffaf hükümeti tanıtmak

 

 1. Yeşil Kitap – Sorular / Konular (PDF) – Forum Tartışması – Yönergeler (PDF)(İngilizcesi için Tıklayın).

 
Siyasa ekibi
CC İrtibat: Srećko Horvat
Koordinatör: André Rebentisch
İletişim: transparency@diem25.org
 
Durum – 2. Yeşil Kitap hazırlanıyor
Buradaki ilk taslaktan önce iletilen tüm teklifleri okuyun.
 
Zaman çizelgesi
 
Yeşil Kitap’ın yayımlanması: yakında
 Yeşil Kitap’ın yorumlara açılması, yorumlanması:
 Oylamaya açılması
 

 1. Mülteciler ve Göç

Göç ve Mülteci Politikası
 

 1. Yeşil Kitap – Sorular / Konular (PDF) – Forum Tartışması – Yönergeler (PDF)

 
Siyasa ekibi
CC irtibat: Erik Edman
Koordinatör: Marie Naass
İletişim: refugees@diem25.org
 
Durum – 2. Yeşil Kitap hazırlanıyor
Eylül ortasından Aralık ortasına kadar öneriler toplandı (İngilizcesini buradan okuyun).
 
Zaman çizelgesi
 
Yeşil Kitap’ın yayımlanması: yakında
 Yeşil Kitap’ın yorumlara açılması, yorumlanması:
 Oylamaya açılması
 

 1. Avrupa Yeni Anlaşması (deal?): Avrupa’nın Ekonomisini rasyonalize etmek

Yeşil Kitap – Sorular / Konular (PDF) – Forum Tartışması – Yönergeler (PDF)
 
Siyasa Ekibi
CC İrtibat: Yanis Varoufakis
Koordinatör: Ulf Clerwall
İletişim: newdeal@diem25.org
 
Durum – 2. Yeşil Kitap neredeyse hazır
Eylül ortasından Aralık ortasına kadar öneriler alındı (İngilizcesini burada okuyun). İlk taslağın özeti 9 Şubat’ta basıldı ve bir yandan da yorumlar alınmaya devam edildi. Bunlardan bazıları şimdi ilk tam taslağa girdi. Bu taslakta değişiklik yapmaya açıktık.
 
Zaman çizelgesi
 
Son versiyonun yayınlanması: yakında
Oylamaya açılması.
 

 1. Emek: Emek, teknoloji, istihdam ve gelir dağılımı, sermaye-iş sözleşmesi dışında, temel gelir

Siyasa Ekibi
CC İrtibat: Marianne Dufour
Koordinatör: Jacques Terrenoire
İletişim: labour@diem25.org
 
Durum – Anket 2 Temmuz’a kadar cevaplanmaya açık.
 
Zaman çizelgesi
 

 1. Yeşil Kitap’ın yayınlanması: yakında

 

 1. Ekolojik Geçiş: Post-kapitalist bir ekonomik ve sosyal modelin tasavvuru.

 

 1. Yeşil Kitap – 1. Yeşil Kitap – Sorular / Konular (PDF) – Forum Tartışması – Yönergeler(PDF)

 
Siyasa ekibi
CC İrtibat: Paola Pietrandrea
Koordinatörler: Patricia Pozzo ve Ksenia Gerasimova, Tematik DSC Yeşil Geçiş işbirliği ile.
İletişim: transition@diem25.org
 
Durum – 2. Yeşil Kitap yayınlandı
 
Zaman çizelgesi
 

 1. Yeşil Kitap’ın yorumlanması:
 2. Yeşil Kitap’ın Yayımlanması:

Oylamaya açılması.
 

 1. Bir Avrupa Anayasası: Avrupa düzleminde demokratik bir anayasanın ve buna yol açabilecek sürecin tasavvuru.
 2. Yeşil Kitap – Sorular / Konular (PDF) – Forum Tartışması – Yönergeler (PDF)

 
Siyasa ekibi
CC İrtibat: Lorenzo Marsili
Koordinatörler: Tommaso Visone ve Marc J. Almagro
İletişim: constitution@diem25.org
Durum – 2. Yeşil Kitap yakında yayınlanacak
Şu anda “Kurucu Meclis” belgesinin çerçevesini geliştiriyoruz – 2019’da AB parlamento seçimlerinde iletmeyi planladığımız İlerici Gündem’imizin Anayasa hattını nasıl hazırlayacağımızın bir yol haritası olacak.
 
Gerçekleştirilen ankete verilen yanıtları ve ilk taslaktan önce yapılan yorumları okumak için buraya (İngilizce) tıklayın.
 
Zaman çizelgesi
 

 1. Yeşil Yazının yayımlanması: yakında
 2. Yeşil Kitap’ın yorumlanması:

    Oylamaya açılması:
 

 1. Teknolojik Egemenlik: Teknoloji ve yeniliğin demokratikleşmesi
 2. Yeşil Kitap – 1. Yeşil Kitap – Sorular / Konular (PDF) – Forum Tartışması – Yönergeler (PDF)

 
Siyasa Ekibi
CC İrtibat: Renata Avila
Koordinatörler: Kate McCurdy, Christoph Schneider, David Schwertgen, Joren de Wachter
İletişim: techpillar@diem25.org
 
Durum – 3. Yeşil Kitap hazırlanıyor
Ankete verilen tüm cevapları buradan okuyun.
 
Zaman çizelgesi
 

 1. Yeşil Kitap Basımı: 17 Şubat

 

 1. Kültür Vizyonu

 
Sorular / Konular (PDF) – Yönergeler (PDF)
 
Siyasa Ekibi
CC İrtibat: Fotini Bakadima
Koordinatörler: Igor Stokfiszewski, Danae Stratou, Xristina Penna, Xrysa Kousela, David Adler
İletişim: voicecc@diem25.org
 
Durum – Anket yayınlandı: öneriler ve ankete verilen cevaplar 23 Eylül’e kadar açıktır
 
Zaman çizelgesi
 
   Ankete yorumlar: 23 Eylül’e kadar

 1. Yeşil Kitap’ın Yayını: 30 Eylül
 2. Yeşil Kitap’ın Yorumlanması: 14 Ekim’e kadar
 3. Yeşil Kitap’ın Yayımlanması: 28 Ekim
 4. Yeşil Kitap’ın Yorumlanması: 11 Kasım’a kadar
 5. Yeşil Kitap’ın Yayımlanması: 25 Kasım

   Oylamaya açılması: 3 Aralık