Chudoba ovplyvňuje naše názory

Dlhodobo som zástancom názoru, že progres krajiny je nutné riešiť aj cez chudobu. Viacero ukazovateľov nám naznačuje, že socioekonomické postavenie jednotlivca má významný vplyv na jeho politické a spoločenské názory. Tie sa zase spätne odzrkadľujú v slobodných voľbách a názoroch spoločnosti.

Nedávno vyšiel prieskum, na základe ktorého analytici rozlíšili 6 socioekonomických skupín obyvateľstva Slovenska podľa príjmu a spôsobu vykurovania a porovnali ich s názorom na podporu obranyschopnosti Ukrajiny proti Rusku vojenskou pomocou.

Z ich analýzy prieskumu vyplýva, že ľudia s nižšími príjmami menej tolerujú vojenskú pomoc Ukrajine a ľudia, ktorí sú najviac zasiahnutí hrozbou zdražovania energií a najmä tí, čo vykurujú plynom, dodávaným donedávna takmer výhradne z Ruska, najmenej súhlasia s vojenskou pomocou Ukrajine.

Toto je jeden z mnohých prípadov, kde nám dáta naznačujú, že schopnosť zabezpečiť chod vlastnej domácnosti ovplyvňuje názory jednotlivcov na rôzne problematiky, či už sú to politické, geopolitické alebo kultúrne záležitosti.

Podpora najzraniteľnejších vrstiev obyvateľstva patrí k prioritám nášho hnutia. Iba eliminovaním chudoby dokážeme ako štát, súbor rôznych ľudí, pôsobiť jednotne, menej rozdelene, dokážeme lepšie bojovať proti propagandám cudzích mocností, ale i podliehaniu hoaxom a dezinformáciám.

Je na nás, či chceme ísť cestou pomoci zraniteľným a teda eliminovaním chudoby, alebo si vyberieme tú drastickejšiu cestu a to je potlačenie iných názorov teda nie eliminovanie chudoby ale eliminovanie chudobných.

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

Ending the war in Ukraine: The time has come for civil society to lead

A special conference has been called in Vienna to overcome obstacles and work more effectively - as civil society - towards ending this war

Read more

Legally protecting nature: The power of recognising ‘ecocide’

On World Environment Day, Stop Ecocide International executive director Jojo Mehta provides an introduction to ‘ecocide law’

Read more

Turkey: What to expect from Erdoğan, his ultranationalist alliance and their ‘family values’ pledges

Recep Tayyip Erdoğan’s campaign was laced with nationalist and anti-immigrant rhetoric, which is only expected to increase throughout his latest ...

Read more

Is the Green Party of England and Wales heading for an identity crisis?

In light of DiEM25's recent livestream titled 'What the hell happened to Green politics?' the following article raises many interesting points ...

Read more