Co je DiEM25?

Co je DiEM25?

DiEM25 je celoevropské mezinárodní hnutí demokratů. Jsme
přesvědčeni, že Evropská unie se rozpadá. Evropané ztrácejí
svou víru v možnost evropských řešení evropských problémů.
Ve stejné době, kdy víra v EU slábne, vidíme vzestup
misantropie, xenofobie a toxického nacionalismu.

Pokud tento vývoj nezastavíme, tak se obáváme návratu
do 30. let minulého století. To je ten důvod proč jsme se
spojili, navzdory naší různorodé politické tradicí (zelené,
radikálně levicové, liberální), abychom přetvořili EU. EU
potřebuje, aby se stala místem sdílené prosperity, míru
a solidarity pro všechny Evropany. Musíme jednat rychle,
než se EU rozpadne.

Naše vize

V Evropě probíhá v současné době pět krizí, které se týkají: dluhů,
bank, chudoby, nízkých investic a migrace. DiEM25 je
infrastruktura, kterou evropští demokraté všech politických směrů
použijí pro nacházení společných odpovědí na tyto krize.
Požadujeme rovněž další zásadní změny: instituce EU, které byly
původně určeny k tomu, aby sloužily pro průmysl, se musí se stát
plně transparentní a odpovědné evropským občanům. Naší
dlouhodobou vizí je sepsat pro Evropany demokratickou ústavu EU.