Progresivní agenda pro Europu

DiEM25 vypracuje společné návrhy řešení (bílé knihy) k těmto sedmi pilířům:

1. Transparentnost: zavedení transparentního systému vládnutí v celé Evropě
2. Uprchlíci a migrace
3. Evropský Nový úděl: racionalizace evropské ekonomiky
4. Práce: práce, technologie, zaměstnanost a rozdělení příjmů nad rámec smlouvy mezi kapitálem a prací, základní příjem
5. Zelené investice: zaměření rozsáhlého investičního financování na zelenou energii a udržitelné postupy, které Evropě zajistí technologickou suverenitu
6. Evropská ústava: vypracování celoevropské demokratické ústavy a proces vedoucího k jejímu přijetí
7. An Internet of People: Fostering a new age in technology: the personal networking era

Každá bílá kniha bude vytvářena za účasti všech členů DiEM25 a řady odborníků z dané oblasti.

Proces vypracování bílé knihy

Zapojte se

Zavedení  transparentního systému vládnutí v celé Evropě

Otázky/Témata (PDF) – Diskusní fórum – Průvodce (PDF)

Proposal collection is currently OPEN. Read existing proposals here and send your proposals to transparency@nulldiem25.org.

Migrační a uprchlická politika

Otázky/Témata (PDF)Diskusní fórum – Průvodce (PDF)

Proposals were collected between mid-September and mid-December (read them here). Now waiting for the first draft, which should appear soon. After the first draft is out, you can send suggestions for improvements and additions to refugees@nulldiem25.org.

Racionalizace evropské ekonomiky

Otázky/Témata (PDF)Diskusní fórum – Průvodce (PDF)

Proposals were collected between mid-September and mid-December (read them here). A summary of the first draft was published on February 9th, while more comments were being collected. Some of these now entered the first full draft. To join us in improving this draft, please read the instructions here.

Přijde na řadu na jaře 2017

Přijde na řadu na jaře 2017

Toward a Constituent Assembly

Otázky/Témata (PDF)Diskusní fórumPrůvodce (PDF)

We’re now developing the framework for our “Constituent Assembly” paper — a roadmap for how we’ll draft the Constitutional pillar of our Progressive Agenda (which we plan to take to EU parliamentary election ballots in 2019!).

A draft of the framework document should be completed by March 15. We will share this draft for members’ feedback and then put it to a vote on April 15.

As ever, all DiEM25 members are invited to contribute to the drafting of this framework as per the questionnaire found here. Send your proposals by February 28 to Tommaso Visone and Marc Almagro at constitution@nulldiem25.org so they can be included in the public database that will generate the first draft.

Fostering a new age in technology: the personal networking era

Diskusní fórum

Související kampaně a shromáždění