Εκλογικός Βραχίονας

Όχι απλώς άλλο ένα πολιτικό κόμμα

Η πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής για τον εκλογικό βραχίονα του DiEM25

Πως το πρώτο διεθνικό κίνημα στην Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον εκλογικό βραχίονα ως ένα ακόμα όπλο στον αγώνα για τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης.

Εισαγωγή

Θεωρούμε ότι το μοντέλο των πρόσκαιρων συμμαχιών μεταξύ εθνικών κομμάτων στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου είναι πια ξεπερασμένο. Ενώ η πάλη για τη δημοκρατία είναι απαραίτητο να διεξάγεται και στο τοπικό επίπεδο, δεν αρκεί για να φέρει αποτελέσματα αν δε συνοδεύεται από μια συνεκτική στρατηγική στην κατεύθυνση μιας πανευρωπαϊκής συμμαχίας για τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης.

—Απόσπασμα από την Διακήρυξη του DiEM25

Από την ημέρα που το DiEM25 ιδρύθηκε στο Βερολίνο, είχαμε πει ότι δεν έχουμε τη διάθεση να εμπλακούμε με αυτό που ονομάζει το σύστημα “πολιτική” και θα προτιμούσαμε να ασχολούμαστε με τις ακτιβιστικές μας δραστηριότητες, υποστηρίζοντας τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα στις εκλογές.

Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή κρίση και ο συνδυασμός ανικανότητας και αυταρχισμού των θεσμών δε μας επιτρέπουν την πολυτέλεια αυτής της επιλογής. Η ευκαιρία μιας ώθησης εκ μέρους των Μέρκελ και Μακρόν προς την κατεύθυνση της δημοκρατικής ομοσπονδιοποίησης χάθηκε μετά τις γερμανικές εκλογές. Η κλεψύδρα αδειάζει. Αν θέλουμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις αναφορικά με τις ευρωεκλογές του 2019 ,αν θέλουμε να σταματήσουμε τη διάλυση ,να περιορίσουμε την ξενοφοβία και την υπονόμευση του περιβάλλοντος … πρέπει να αποφασίσουμε σύντομα.

Κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας μας, δουλέψαμε σκληρά για να αντιπαρατεθούμε στην αντίληψη της έλλειψης εναλλακτικής (ΤΙΝΑ) με μια ολοκληρωμένη Προοδευτική Πολιτική Ατζέντα. Στην εκδήλωσή μας στη Ρώμη στις 25 Μαρτίου του 2017, παρουσιάσαμε τη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη, την απάντησή μας στο ερώτημα “Τι πρέπει να γίνει;”. Τότε υποσχεθήκαμε να επιστρέψουμε με την απάντηση στο επόμενο ερώτημα: “Ποιος θα το πράξει;”

Πρέπει να αρπάξουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται. Αυτό θα βοηθήσει να υλοποιηθεί η Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη η οποία (α)θα σταθεροποιήσει την Ευρωζώνη με μέτρα εφαρμόσιμα άμεσα χωρίς αλλαγή συνθηκών και χωρίς δημιουργία νέων θεσμών και (β)θα βοηθήσει στην αλληλεπίδραση με χώρες εκτός ΕΕ η Ευρωζώνης.

Συνεπώς, ενώ η κριτική μας στους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς και τις ευκαιριακές τους συμμαχίες παραμένει εν ισχύ, το να δώσουμε στους Ευρωπαίους την επιλογή να ψηφίσουν υπέρ των προτάσεων του DiEM25 θα μας δώσει ένα ακόμα μέσο να επηρεάσουμε το πολιτικό τοπίο.

Οι υπάρχουσες επιλογές με τις οποίες μπορεί να φτάσει η ατζέντα μας στους Ευρωπαίους πολίτες.

Το Ευρωπαϊκό πολιτικό μωσαϊκό είναι τεράστιο και ποικιλόμορφο. Για να φτάσει η πρότασή μας στην κάλπη πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοστικοί. Μέχρι στιγμής έχουμε προσπαθήσει με τους εξής τρόπους:

 • Ζητάμε από τους υποψηφίους να υπογράψουν υπέρ της ατζέντας μας και τους καθιστούμε υπόλογους για την τήρησή της.
 • Στηρίζουμε υποψηφίους και κόμματα που έχουν ένα καθαρό πρόγραμμα παρόμοιο με την Προοδευτική Ατζέντα μας.
 • Εργαζόμαστε για μια προοδευτική συμμαχία όπου αυτό είναι δυνατό.
 • Δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς με κατάλληλα κόμματα και παρατάξεις σε χώρες, δήμους και περιφέρειες ώστε αυτά να λειτουργήσουν ως ο εκλογικός μας βραχίονας.

Η πρόταση

Τώρα θέλουμε να προσθέσουμε μία ακόμα επιλογή στις προαναφερθείσες:

Να δημιουργήσουμε έναν εκλογικό βραχίονα του DiEM25 που θα λειτουργήσει σαν καταλύτης που συγκεντρώνει πανευρωπαϊκά το πολιτικό προσωπικό που είναι αποφασισμένο να αγκαλιάσει την ατζέντα του DiEM25. Αυτό θα επιτρέψει σε υποστηρικτές, κόμματα, οργανώσεις και ΜΚΟ που υποστηρίζουν τις αρχές και την ατζέντα μας να ενωθούν πανευρωπαϊκά σε μια επαναστατική πολιτική διαδικασία. Έτσι το DiEM25 θα παραμείνει κίνημα, τα μέλη του οποίου θα κατευθύνουν την πολιτική του όπως τώρα, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτύσσουν και μια εκλογική πτέρυγα που θα δράσει ως καταλύτης πολιτικών εξελίξεων.

Η φύση του εκλογικού βραχίονα του DiEM25

 • Μια ιστορική, επαναστατική πρώτη: Ο “εκλογικός βραχίονας του DiEM25 θα πάρει σε κάθε χώρα τη μορφή ενός υπερεθνικού πολιτικού κόμματος που εκπροσωπεί το υπερεθνικό, πανευρωπαϊκό μας πολιτικό κίνημα σε επιλεγμένες εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν θα συμμετέχει απαραίτητα στις εκλογές, επιλέγοντας άλλους πολιτικούς φορείς, για παράδειγμα συμμετέχοντας σε μια εκλογική συμμαχία με αυτούς, ή απλώς να απέχει, ενώ ταυτόχρονα θα είναι έτοιμο να κατέβει στις εκλογές αν τα μέλη του DiEM25 σε όλη την Ευρώπη αποφασίσουν πως οι συνθήκες στην όποια χώρα είναι ώριμες για κάτι τέτοιο.
 • Διεθνικός Χαρακτήρας: Ο “εκλογικός βραχίονας” του DiEM25 θα αποτελεί την πρώτη διεθνική εκλογική λίστα, με γνήσια διεθνική δομή λήψης αποφάσεων, μια πραγματική πανευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία και εκλογικές διακηρύξεις, καθώς και γενικές πολιτικές προτάσεις, όπου για την κάθε χώρα θα εγκρίνονται από το σύνολο των μελών του DiEM25 σε όλη την Ευρώπη. Το DiEM25 επομένως παραμένει το διεθνικό κίνημα που αναφέρει η Ιδρυτική του Διακήρυξη και οι πολιτικές που προκύπτουν από αυτήν για τον “εκλογικό βραχίονα’ κάθε κράτους-μέλους
 • Περιεκτική και συμμετοχική στον πολιτικό σχεδιασμό: Η προεκλογική εκστρατεία του “εκλογικού βραχίονα” του DiEM25 σε κάθε χώρα θα κίινείται στα πλαίσια της Προοδευτικής μας Ατζέντας για την Ευρώπη και τους επτά πυλώνες. Η περιεκτική και συμμετοχική διαδικασία της Λευκής Βίβλου θα συνεχιστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και σήμερα, τροφοδοτώντας τις διακηρύξεις των εκλογικού μας βραχίονα σε διάφορες χώρες. Η αποστολή του ‘εκλογικού βραχίονα” θα είναι να εμβολίσει την κάθε εθνική πολιτική σκηνή, εμπλουτίζοντας την με την διεθνική ατζέντα του DiEM25.
 • Υπερεθνικοί υποψήφιοι: Το DiEM25 έχει ως σκέψη και υπερεθνικές υποψηφιότητες, ξεκινώντας με τις Ευρωεκλοκές του Μαΐου του 2019. Για παράδειγμα, ένα μέλος του DiEM25 από τη Γερμανία να κατεβαίνει στην Ελλάδα, ένας Έλληνας στη Γερμανία, ένα Ιταλός στη Γαλλία, ένα Βέλγος στην Ισπανία κοκ. (παρά τα όποια νομοθετικά εμπόδια), Έτσι θα θέσουμε την διεθνικότητα σε κίνηση με έναν τρόπο που θα συνδράμει να δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός Δήμος που επιτάσσει ένα δημοκρατικό μέλλον για την Ευρώπη.
 • Μη κομματική: Στον πυρήνα της πολιτικής μας αποστολής βρίσκεται η απλή αλήθεια πως αν η Ευρώπη δεν εκδημοκρατιστεί θα διαλυθεί. Το κάλεσμα του  DiEM25 έχει βρει ανταπόκριση από γυναίκες και άνδρες διαφόρων πολιτικών επιλογών, που ήρθαν κοντά για τον σκοπό του μετασχηματισμού του πολιτικού μας συστήματος και της αναβάθμισης της δημοκρατίας. Επομένως, ο “εκλογικός βραχίονας” του DiEM25 δεν είναι κομματικός με την παραδοσιακή έννοια του όρου να οριοθετείται μέσα ένα στενό πολιτικό πλαίσιο. Η κλίμακα της αποστολής μας και η σημασία της μας επιβάλλει να κοιτάμε πέρα από τα στενά πολιτικά όρια και την μικροπολιτική και αντ’αυτού να υποστηρίζουμε όποιους και όσους συμφωνούν μαζί μας πως η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να εκδημοκρατιστεί, και να τους καλέσουμε να ενωθούν μαζί μας ώστε να σχηματίσουμε την δύναμη που θα μας εισάγει στη μελλοντική διεθνιστική μας δημοκρατία.
 • Προαιρετική ιδιότητα μέλους: Πιστοί στην υπόσχεσή μας της μη κομματικής δομής, και ως δήλωση του πως το DiEM25 ξεπερνά τις συμβατικές σχέσης κινήματος και μελών, δεν θα υπάρχει απολύτως καμία προτροπή για τα μέλη του DiEM25 να γίνουν ταυτόχρονα και μέλη του εκλογικού βραχίονα της χώρας τους: η επιλογή για την συμμετοχή ως μέλος στο πολιτικό κόμμα ή πολιτική συμμαχία που τυχόν προκύψει απο το DiEM25 θα επαφίεται αποκλειστικά στα μέλη του κινήματος.
 • Πολλαπλή ιδιότητα μέλους: Τα μέλη του DiEM25 δεν θα έχουν απλώς την επιλογή να μη συμμετάσχουν ως μέλη του εκάστοτε εκλογικού βραχίονα αλλά θα διατηρούν και το δικαίωμά τους να ανήκουν σε άλλα πολιτικά κόμματα, εφόσον οι αρχές και τα πολιτικά προτάγματα τους δεν έρχονται σε σύγκρουση με την Διακήρυξη του DiEM25.
 • Όλα τα μέλη συμμετέχουν στον διάλογο και ψηφίζουν: Η εκλογική διακήρυξη και τα καταστατικά των εθνικών κομμάτων υπό τον εκλογικό βραχίονα του DiEM25 θα τίθενται σε διάλογο και έγκριση μέσω των εσωτερικών του ψηφοφοριών – συμπεριλαμβάνοντας φυσικά όλα τα μέλη του DiEM25 ανεξάρτητα αν έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν στον εκλογικό βραχίονα ή όχι.
 • Κινητοποίηση: Κάθε πανευρωπαϊκό κίνημα χωρίς εκλογική παρουσία (τουλάχιστον στις επερχόμενες Ευρωεκλογές) τείνει στην παρακμή. Και μια πανευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία χωρίς ένα συνεπές διεθνικό πανευρωπαϊκό κίνημα απο πίσω της το μόνο που θα κατορθώσει θα είναι η επανάληψη των αποτυχιών του παρελθόντος. Χρειαζόμαστε και τα δύο. Αποκτώντας έναν εκλογικό βραχίονα, το DiEM25 δεν θα χάσει τον χαρακτήρα του ως κίνημα. Το αντίθετο. θα κερδίσει δύναμη προωθώντας αποτελεσματικά την πολιτική του ατζέντα στα πλαίσια των προεκλογικών εκστρατειών και κατόπιν μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Η πρωτοφανής σιωπή για τις μείζονες κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καλεί ταυτόχρονα: (i) για μια εμπεριστατωμένη πολιτική απάντηση και (ii) για μια υπερεθνική κινητοποίηση της κοινωνικής πίεσης στους κυβερνητικούς θεσμούς για να διασφαλιστεί η αλλαγή. Αντιλαμβανόμαστε το “κόμμα” ως έναν μηχανισμό που θα βοηθήσει και θα επισπεύσει αυτή την κοινωνική κινητοποίηση, σηματοδοτώντας ένα ξεκάθαρο τελικό σημείο της απαίτησής μας για αλλαγή. Η υπερεθνική εκλογική μας λίστα, εκτός απο την επιδίωξη να κερδίσει την υποστήριξη του εκλογικού σώματος, θα εξυπηρετεί ως τροφοδότης μιας ξεκάθαρης θεωρίας αλλαγής για τις κινητοποιήσεις μας στη βάση και ως αρωγός αυτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Κινητροδότηση

Η επιλογή να σχηματίσουμε συμμαχίες που θα προωθούν την προοδευτική ατζέντα του DiEM25 για την Ευρώπη στις Βρυξέλλες με υπάρχοντα εθνικά πολιτικά κόμματα δεν υφίσταται. Τα περισσότερα προοδευτικά κόμματα είναι ήδη διαιρεμένα, με μεγάλα κομμάτια τους να είναι ξεκάθαρα απέναντι στον ριζοσπαστικό Ευρωπαϊσμό μας. Αν επιμείνουμε σε τέτοιου είδους συμμαχίες θα παγιδευτούμε σε οπορτουνιστικά σχήματα που θα καταδικάζουν την Προοδευτική Ατζέντα του DiEM25 στην αφάνεια και το κίνημα συνολικά σε βέβαιη παρακμή.

Είμαστε φυσικά ανοιχτοί στον σχηματισμό συμμαχιών. Αλλά για να δημιουργήσουμε συμμαχίες που θα θέτουν την Προοδευτική Ατζέντα του DiEM25 για την Ευρώπη στο επίκεντρο, το κίνημα πρέπει να ξεδιπλώσει τον δικό του εκλογικό φορέα, τον δικό του εκλογικό βραχίονα. Όταν αυτός σχηματιστεί και λειτουργεί, η συνεργασία με πολιτικούς φορείς που θα ενδιαφέρονται ειλικρινά για την Προοδευτική Ατζέντα του DiEM25 θα είναι πιο εφικτή και έντιμη.

Διαδικασία

 • Βήμα 1: Το DiEM25 σχηματίζει πολιτικό κόμμα σε όσες περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες αυτό είναι εφικτό (όχι απαραίτητα χώρες-μέλη της ΕΕ)/ Αυτά τα κόμματα θα έχουν ένα νέο όνομα, περιλαμβάνοντας ένα όνομα για την συγκεκριμένη χώρα, συνοδευόμενο απο το “DiEM25”, για παράδειγμα ΧΧΧΧΧΧ-DiEM25. (Η επιλογή να αποκληθεί το κόμμα απλώς DiEM25 παραμένει).
 • Βήμα 2: Το DiEM25 επιδιώκει συμμαχίες με υπάρχοντα πολιτικά κόμματα σε συγκεκριμένες χώρες. Αν φτάσουμε σε συμφωνία πάνω στις γραμμές της δικής μας Προοδευτικής Ατζέντας για την Ευρώπη και τη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό New Deal, το κόμμα που θα κατέβει στους ψηφοφόρους θα ονομάζεται ΥΥΥΥΥ-DiEM25, όπου ΥΥΥΥΥ θα είναι το όνομα του κόμματος με το οποίο θα έχουμε καταλήξει σε συμμαχία. (Για παράδειγμα ‘Razem-DiEM25’ στην Πολωνία)
 • Βήμα 3: Αν καμία τέτοια συμμαχία δεν είναι δυνατή, τα μέλη του DiEM25 σε όλη την Ευρώπη θα αποφασίσουν ψηφίζοντας αν το ΧΧΧΧΧΧ-DiEM25 θα κατέβει στις εκλογές αυτόνομα ή καθόλου στη συγκεκριμένη χώρα.
 • Υπερεθνικές υποψηφιότητες: Το DiEM25 έχει ως σκέψη και υπερεθνικές υποψηφιότητες, ξεκινώντας με τις Ευρωεκλοκές του Μαΐου του 2019. Για παράδειγμα, ένα μέλος του DiEM25 από τη Γερμανία να κατεβαίνει στην Ελλάδα, ένας Έλληνας στη Γερμανία, ένα Ιταλός στη Γαλλία, ένα Βέλγος στην Ισπανία κοκ. (παρά τα όποια νομοθετικά εμπόδια), Έτσι θα θέσουμε την διεθνικότητα σε κίνηση με έναν τρόπο που θα συνδράμει να δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός Δήμος που επιτάσσει ένα δημοκρατικό μέλλον για την Ευρώπη.

 

Συντονισμός: Το Εκλογικό Φόρουμ του DiEM25

Για να διασφαλίσουμε ότι η υπερεθνική κομματική λίστα και οι κατά χώρες συγκεκριμένες διακηρύξεις συμβαδίζουν με τα παραπάνω και με τις αρχές και διαδικασίες του DiEM25, το DiEM25 θα εγκαινιάσει ένα Εκλογικό Φόρουμ που θα απαρτίζεται από μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), τις διάφορες Εθνικές Επιτροπές (ΕΕ) και εκπροσώπους των πολιτικών φορέων με τους οποίους ο εκλογικός βραχίονας του DiEM25 συνεργάζεται.

Ποιές εκλογές; Ο ορίζοντάς μας πρέπει να είναι το 2019

Στο ερώτημα σε ποιες εκλογικές αναμετρήσεις πρέπει να κατεβούμε  και σε ποιες όχι, θα αποφασίζεται πάντα από τα μέλη μας κατά περίπτωση. Παρ’όλα αυτά, μια πολύ καλή αρχή θα ήταν το DiEM25 να στοχεύσει τις Ευρωεκλογές του 2019. Γενικές κοινοβουλευτικές εκλογές θα είναι δυσκολότερο να διαχειριστούν πριν τα κόμματα του DiEM25 να έχουν εδραιωθεί και να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα.

 

Οι Ευρωεκλογές του 2019 μας προσφέρουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε την μοναδική διεθνική δημοκρατική διαδικασία της παρούσας Ευρώπης. Καθώς τα παραδοσιακά κόμματα παραμένουν δίχως όραμα, παγιδευμένα στα όρια των εθνικών ανταγωνισμών, το DiEM25 μπορεί να μετατρέψει αυτή την πανευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία στην πλατφόρμα μια πρώτης γνήσιας διεθνικής προεκλογικής εκστρατείας. Αυτή θα είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να δείξουμε πως μια άλλη Ευρώπη υπάρχει ήδη και είναι έτοιμη να κάνει την παρουσία της αισθητή απο την βάση προς τα πάνω, σε όλα τα μήκη και πλάτη της ηπείρου μας.

Αυτό το έγγραφο είναι το αποτέλεσμα διαλόγου ανάμεσα στα μέλη μας που ξεκίνησε την Άνοιξη του 2017 και ολοκληρώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017 (όταν η διαδικασία υποβολής προτάσεων ολοκληρώθηκε). Αντικατοπτρίζει και τροποποιήσεις από όλα τα μέλη του DiEM25 που υπέβαλλαν προτάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με αυτό το έγγραφο, επισκεφθείτε αυτό το άρθρο.

Δωρίστε για το σκοπό