Hareket

DiEM25, Avrupa Birliği’nin ancak radikal bir şekilde dönüştürüldüğünde hayatta kalacağına inanan tüm Avrupa demokratlarının hareketidir.

Zenginlere ve güçlülere hizmet eden mevcut yapıyı, tüm Avrupa ülkelerinin bağımsız bir meclis altında birleştiren, tüm Avrupalıları eşit vatandaşlar olarak koruyan, refahlarını ve mutluluğunu sağlamak için tasarlanmış bir Anayasaya dayanan, bir yapıyla değiştirmeliyiz. Bunu başarmak için, kimin yolumuzda durduğu konusunda dürüst olmalıyız.

İktidarda olanların tepkisi bizi bu karmaşaya sürükleyen politikaları daha da güçlendirmek oldu. Sınırlar kapanıyor, dayanışma yok oluyor, üye ülkeler ayrılıyor ya da doğrudan faşist oluyor.

Siyasal elitlerin tek düşünebildikleri başarısızlıklarının üzerini yalan dolanlarla kapatıp kendilerini ilgiliymiş gibi gösterip, belirli bir azınlığın gücünü ve zenginliğini arttırmak oluyor. Bu anlaşılabilir bir durum; hayatta kalmalarının risk altında olduğunu görüp kendilerini geri çekip her şekilde savunurlar. Çözümün, Avrupalıların refahı yerine kendi kazanımlarına öncelik veren siyasi elitlerden gelmesini bekleyemeyiz.

Tam da şimdi Avrupa Birliği’nin mevcut sınırlamalarını tanıyan ve yeni ulusötesi dayanışma biçimleri inşa etmeyi amaçlayan ortak bir Avrupa Vizyonu altında birleşmeliyiz.

Büyük kriz zamanları aynı anda büyük fırsat zamanlarıdır. Bu yüzden AB’yi ele geçirmek için bir araya geldik. Avrupa projesinden vazgeçip ayrı uluslara geri dönmek bir seçenek değil. Çevresel, ekonomik ve koronavirüs krizleri zaten bildiğimizi kanıtladı: çoğul için gerçek çözümler, tekil için değil ancak sınırların ötesinde gücümüzü birleştirdiğimizde ortaya çıkabilir.

Diem25’in misyonu; Avrupa’nın her yerinde, benzer düşünen vatandaşları birleştirmek ve AB’yi kendisinden kurtarmak için yeterli gücü yaratmak için koordineli bir çaba. AB ya birleşecek ya da yok olacak. Çok geç olmadan hızlı davranmalıyız: Bu yüzden Avrupa’da Demokrasi Hareketi 2025 (DiEM25).

Politikalarımız

DiEM25, gerçekten demokratik bir Avrupa’ya giden yolu üzerine inşa ettiği sekiz temele sahiptir: Şeffaflık, Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Mülteciler ve Göçmenler, Kültür, Kapitalizm Sonrası ve Avrupa Anayasal Süreci. Bu politikalar hareketin üyeleri, projemize ilgi duyan entelektüel uzmanlar ve halk arasında benzersiz bir işbirliği ile geliştirilir.Birlikte yarının Avrupası için vizyonumuzu inşa ediyoruz.

Biz değişimi sadece talep etmiyoruz; değişimi tanımlayıp değişim için mücadele ediyoruz.

Koordinasyon Kolektifi

Koordinasyon Kolektifi (CC), DiEM25’i Avrupa çapında ve ötesinde yönlendirmek, hareketin strateji ve politikasını koordine etmek ve üyelerin mücadeleye dahil olmasını sağlamakla görevli bir organdır. Her yıl, CC koltuklarının yarısı seçime açılır. Aşağıdaki kişiler mevcut CC’yi oluşturmakta:

Danışma Paneli

DiEM25’in fikirleri ve ilkeleri, kurulduğu günden bu yana dünyanın dört bir yanından nüfuz sahibi kişilerin ilgisini çekmiştir. Bu kişiler hareketin düşünce yapısını zenginleştirir, etkinliklerimize ve kampanyalarımıza katkıda bulunurlar ve mesajlarımızı platformları aracılığıyla paylaşmamıza yardımcı olarak Danışma Panelini oluştururlar.

Ulusal Kolektifler ve Seçim Kanatları

Çalışmalarımızı ulusal olarak her ülkedeki hareket koordinasyonuyla ilgilenen Ulusal Kolektifler (NC) ve politikalarımız için seçim fırsatlarını değerlendiren ve analizlerine dayanarak CC’ye eylem öneren Seçim Kanatları (EWs) aracılığıyla organize ediyoruz. Bu organların tüm üyeleri tüm Avrupa esasına göre seçilir, yani hareketin ulusal bir versiyonunu değil, ülkelerindeki üyeliğin tamamını temsil ederler (örneğin Fransa yerine Fransa’daki DiEM25 NC). Radikal, demokratik enternasyonalizm çağrımız sadece bir slogan değil, aynı zamanda bir faaliyet biçimidir!

Her şeyin gerçekleşmesini sağlayan kişileri görün: