Pokret

DiEM25 je panevropski pokret demokrata, ujedinjenih zaključkom da Evropska unija može opstati samo radikalno transformisana.

Moramo zameniti postojeću strukturu koja služi bogatima i moćnima savezom svih država Evrope sa nezavisnim parlamentom, čiji rad je zasnovan na Ustavu koji štiti sve Evropljane kao ravnopravne građane i kreiran je sa ciljem da osigura njihovu sreću i blagostanje. Da bismo to postigli, moramo biti iskreni u vezi s tim ko nam stoji na putu.

Odgovor moćnika je jačanje politika koje su i dovele do ovog nereda. Granice se zatvaraju, solidarnost je prognana, države članice odlaze ili postaju otvoreno fašističke.

Političke elite smatraju da mogu sakriti svoje promašaje lažima i trikovima, ali ono što zapravo rade jeste uvećavanje moći i bogatstva nekolicine. To je razumljivo: uvideli su da je njihov politički opstanak ugrožen, povlače se i brane svim sredstvima. Ne možemo očekivati da rešenje donesu političke elite koje sopstveni interes stavljaju ispred dobrobiti svih Evropljana.

Sada se moramo ujediniti oko zajedničke Vizije za Evropu koja je svesna sadašnjih limita Evropske unije i nastoji da izgradi nove forme međudržavne solidarnosti.

Vremena velikih kriza isto tako su i vremena velikih mogućnosti. Zato smo se i okupili da povratimo Evropsku uniju. Napuštanje evropskog projekta i vraćanje na put odvojenih država nije opcija. Ekološka, ekonomska i kriza virusa korona pokazale su ono što već znamo: prava rešenja za većinu, ne za nekolicinu, mogu doći samo ako udružimo svoje snage iznad granica.

Zbog toga je misija pokreta DiEM25: koordinirano zalaganje, svuda u Evropi, da ujedini građane koji slično razmišljaju i da stvori potrebnu moć kako bi spasli EU od sebe same. Evropska unija će se ujediniti ili će nestati. Moramo delovati brzo, pre nego što postane prekasno: zato i jesmo Pokret za demokratizaciju Evrope 2025 (DiEM25).

Naše politike

Program DiEM25 sastoji se od osam stubova na kojima gradimo put ka istinski demokratskoj Evropi: Transparentnost, Tehnologija, Ekonomija, Okolina, Izbeglice i migranti, Kultura, Postkapitalizam i Evropski ustavotvorni procesi. Ove politike razvijaju se kroz jedinstvenu saradnju među članovima pokreta, mišljenja eksperata koji podržavaju naš projekat i celokupne javnosti.

Zajedno gradimo našu viziju budućnosti Evrope. Mi ne ostajemo na zahtevima za promene: ukazujemo na njih i potom se za njih borimo.

Koordinacioni kolektiv

Koordinacioni kolektiv (CC) je telo zaduženo da usmerava delovanja pokreta DiEM25 u čitavoj Evropi i šire, koordinirajući strategije i politike pokreta, pružajući mogućnost članovima za borbu protiv establišmenta. Svake godine, polovini članova ističe mandat i raspisuju se izbori za upražnjena mesta. Trenutno Koordinacioni kolektiv čine sledeći članovi:

Savetodavna komisija

Od svog osnivanja, ideje i principi DiEM25 privukle su uticajne pojedince i pojedinke širom sveta. Oni podstiču misao pokreta, učestvuju u organizaciji događaja i kampanja i pomažu da se naša poruka prenosi kroz njihove platforme. Oni čine Savetodavnu komisiju.

Nacionalni kolektivi i izborna krila

Naš rad na nacionalnom nivou organizujemo kroz nacionalne kolektive (NC), koji se staraju o koordinaciji pokreta unutar svake države i izborna krila (EW), koja procenjuju mogućnost za kandidovanje naših politika na izborima i preporučuju aktivnosti Koordinacionom kolektivu u skladu s tim. Svi članovi tih tela izabrani su na panevropskom nivou, što znači da ne predstavljaju nacionalnu verziju pokreta, već celokupno članstvo u toj državi (npr. DiEM25 Nacionalni kolektiv „u Francuskoj” pre nego „Francuske”). Naš poziv na radikalni demokratski internacionalizam nije samo moto – već i način rada!

Pogledaj ko su ljudi koji čine Nacionalne kolektive: