The movement

DiEM25 je celoevropské hnutí demokratů, kteří se sjednotili na tom, že Evropská unie přežije pouze tehdy, bude-li radikálně transformována.

Musíme nahradit současnou strukturu, sloužící bohatým a mocným, unií všech evropských zemí s nezávislým parlamentem, která bude fungovat na základě ústavy, chránící všechny Evropany jako rovnocenné občany a navržené tak, aby zajistila jejich blaho a štěstí. Abychom toho dosáhli, musíme upřímně říci, kdo nám stojí v cestě.

Reakcí mocných je jako obvykle jen další prohloubení stejné politiky, která nás k těmto nepořádkům přivedla. Hranice jsou uzavírány, solidarita zaniká, členské země unii opouštějí nebo se stávají přímo fašistickými.

Všechny politické elity si myslí, že mohou stále zakrývat svá selhání lží a triky, díky nimž se zdá, že se snaží, ačkoli vše, co dělají, je zvyšování moci a bohatství malé menšiny. To je pochopitelné: vidí, že jejich přežití je ohroženo, a ustupují a brání se vším, co mají k dispozici. Nemůžeme očekávat, že řešení přijde od politických elit, které upřednostňují své vlastní zisky před blahobytem Evropanů.

Nyní se musíme sjednotit na společné vizi pro Evropu, která uznává současná omezení Evropské unie a usiluje o budování nových forem nadnárodní solidarity.

Období velké krize jsou také časem velké příležitosti. Proto jsme se shromáždili, abychom ovládli EU. Opuštění evropského projektu a návrat k samostatných národním státům není alternativou. Krize v oblasti životního prostředí, hospodářství a koronavirová krize prokázaly to, co jsme již věděli: skutečná řešení pro většinu, nejen pro pár lidí, mohou přijít pouze tehdy, když spojíme síly přes hranice.

Toto je poslání DiEM25: koordinovaným úsilím, všude v Evropě, sjednocovat podobně smýšlející občany a vytvářet dostatečnou sílu, abychom uchránili EU před ní samou. EU se sjednotí nebo zahyne. Musíme jednat rychle, než bude příliš pozdě: proto jsme Hnutí za demokracii v Evropě 2025 (DiEM25).

Naše zásady

Program DiEM25 má osm pilířů, na nichž staví svou cestu ke skutečně demokratické Evropě: Transparentnost, Technologie, Ekonomika, Životní prostředí, Uprchlíci a migranti, Kultura, Postkapitalismus a Evropský ústavní proces. Tyto programové body jsou tvořeny jedinečnou spoluprací mezi členy hnutí, intelektuálními expertizami vyvolnými naším projektem a širokou veřejností.

Společně vytváříme naši vizi zítřejší Evropy. Nepožadujeme pouze změnu: popisujeme ji a pak za ni bojujeme.

Koordinační kolektiv

Koordinační kolektiv (CC) je orgán pověřený řízením DiEM25 napříč Evropou i mimo ni, koordinuje strategie a politiku hnutí a zároveň umožňuje členům bojovat proti vládnoucí třídě. Každý rok je polovina křesel CC znovu volena. Současný CC tvoří následující lidé :

Poradní panel

Od jeho založení přitahovaly myšlenky a principy DiEM25 vlivné osobnosti z celého světa k jeho cílům. Obohacují myšlenky hnutí, přispívají k našim akcím a kampaním a pomáhají nám sdílet naše poselství prostřednictvím svých platforem. Tvoří poradní panel.

Národní kolektivy a volební křídla

Svou práci organizujeme na národní úrovni prostřednictvím národních kolektivů (NC), které se starají o koordinaci hnutí v každé zemi, a volebních křídel (EW), které vyhodnocují volební příležitosti pro naše politické záměry a na základě jejich analýzy doporučují CC odpovídající akci. Všichni členové těchto orgánů jsou voleni na celoevropském základě, což znamená, že nepředstavují národní verzi hnutí, ale celé členstvo v jejich zemi (např. NC DiEM25 ve Francii spíše než NC DiEM25 Francie). Naše volání po radikálním demokratickém internacionalismu není jen heslem: je to způsob fungování!

Podívejte se na lidi, kteří to všechno uskutečňují :