De beweging

DiEM25 is een pan-Europese beweging van democraten die zich verenigd hebben omdat ze beseffen dat de Europese Unie enkel kan overleven als ze radicaal verandert.

We moeten de huidige structuur, die vooral ten dienste staat van de rijken en zij die de macht hebben, vervangen door een unie van alle Europese landen onder een onafhankelijk parlement. Een parlement dat functioneert op basis van een grondwet die alle Europeanen als gelijkwaardige burgers beschermt en die is ontwikkeld om hun welzijn en geluk te waarborgen. Om dit te bereiken moeten we duidelijk zijn over wie ons in de weg staat.

Zij die de macht hebben willen de huidige politiek, die ons op de rand van de afgrond brengt, verder versterken. Grenzen worden gesloten, solidariteit is ver te zoeken, lidstaten stappen eruit of worden ronduit fascistisch.

Het enige wat de politieke elites doen, is hun falend beleid verhullen met leugens en trucs die de indruk wekken dat ze bezorgd zijn om de welvaart van hun burgers, terwijl ze alleen maar de macht en de rijkdom van de ‘happy few’ vergroten. Dat is begrijpelijk: ze zien dat hun voortbestaan gevaar loopt en ze verschansen en verdedigen zich uit alle macht. We hoeven niet te verwachten dat de oplossing komt van de politieke elites die hun eigen profijt boven het welzijn van de Europeanen hebben geplaatst.

We moeten ons nu verenigen met een gemeenschappelijke Visie voor Europa, waarin de huidige beperkingen van de Europese Unie worden benoemd en die streeft naar nieuwe vormen van transnationale solidariteit.

Tijden van grote crises zijn ook tijden van grote kansen. Daarom zijn we samengekomen om de EU aan te pakken. Het Europees project opgeven en terugkeren naar afzonderlijke landen is geen optie. De economische, ecologische en corona crises hebben bewezen wat we al wisten: echte oplossingen voor allen en niet voor enkelen kunnen er alleen komen als we over de grenzen heen onze krachten bundelen.

Dit is de missie van DIEM25: een gecoördineerde inzet, overal in Europa, om gelijkgestemde burgers te verenigen en voldoende macht te creëren om Europa van zichzelf te redden. De EU moet zich verenigen of ze zal ten onder gaan. We moeten snel handelen voor het te laat is: dat is waarom we de Democracy in Europe Movement 2025 ( DiEM25) hebben opgestart.

Ons beleid

DIEM25 heeft acht pijlers waarop het zijn weg bouwt naar een echt democratisch Europa: Transparantie, Technologie, Economie, Milieu, Vluchtelingen en Migranten, Cultuur, Postkapitalisme en een Constitutioneel Proces. Dit beleid wordt ontwikkeld door een uniek samenspel van het lidmaatschap van de beweging, de intellectuele expertise die zich tot ons project aangesproken voelt, en het grote publiek.

Samen bouwen we onze visie voor het Europa van morgen. We eisen niet alleen verandering: we benoemen het, en dan vechten we ervoor.

Het Coördinerend Collectief

Het Coördinerend Collectief (CC) is het orgaan dat DIEM25 in heel Europa en daarbuiten moet leiden, de strategie en het beleid van de beweging coördineert, en de leden in staat stelt de strijd aan te gaan met het ‘establishment’. Elk jaar is de helft van het CC verkiesbaar. Volgende mensen vormen het huidige CC :

Het Adviespanel

Vanaf het begin hebben de ideeën en de principes van DIEM25 invloedrijke personen van over de hele wereld aangetrokken. Ze zijn een verrijking voor het denken van de beweging, dragen bij aan onze evenementen en campagnes en helpen ons om onze ideeën te verspreiden via hun platforms. Zij vormen het Adviespanel.

De Nationale Collectieven en de Electorale Vleugels

We organiseren en coördineren onze activiteiten op nationaal niveau via de Nationale Collectieven (NCs) en de Electorale Vleugels (EWs) die de electorale kansen voor ons beleid beoordelen en op basis van hun analyse acties aanbevelen aan het CC. Alle leden van deze organen worden gekozen op pan-Europese basis, wat betekent dat ze geen nationale versie van de beweging vertegenwoordigen, maar het gehele lidmaatschap van dit land (bijv. het DIEM25 NC in het land i.p.v. van het land) Onze roep om radicaal, democratisch internationalisme is niet alleen een motto: het is een manier van doen!

Zie de mensen die het landelijk mogelijk maken: