De beweging

DiEM25 is een pan-Europese beweging van democraten die zich verenigd hebben omdat ze beseffen dat de Europese Unie enkel kan overleven als ze radicaal verandert.

We moeten de huidige structuur, die vooral ten dienste staat van de rijken en zij die de macht hebben, vervangen door een unie van alle Europese landen onder een onafhankelijk parlement . Dat parlement functioneert op basis van een grondwet die alle Europeanen als gelijkwaardige burgers beschermt en die is ontworpen om hun welzijn en geluk te waarborgen. Om dit te bereiken moeten we duidelijk zijn over wie ons in de weg staat.

Zij die de macht hebben willen dezelfde politiek, die ons op de rand van de afgrond brengt, verder versterken. De grenzen worden gesloten, solidariteit tussen noord en zuid is ver te zoeken , lidstaten vertrekken uit de EU of worden ronduit fascistisch.

Het enige wat de politieke elites kunnen doen, is hun falend beleid verhullen met leugens en trucs die de indruk wekken dat ze bezorgd zijn om de welvaart van hun burgers, terwijl ze alleen maar de macht en de rijkdom van de rijkste 1% vergroten. Dat is begrijpelijk : ze zien dat hun voortbestaan gevaar loopt en ze trekken zich terug achter hun linies . Ze verdedigen zich met alles wat in hun macht ligt. We kunnen niet verwachten dat de oplossing zal komen van de politieke elites die hun eigen profijt boven het welzijn van de Europeanen hebben geplaatst .

We moeten ons nu verenigen met een gemeenschappelijke visie voor Europa, waarin de huidige beperkingen van de Europese Unie worden erkend en die er naar streeft nieuwe vormen van transnationale solidariteit op te bouwen.

Tijden van grote crises zijn ook tijden van grote kansen. Daarom zijn we samengekomen om de EU aan te pakken. Het Europees project opgeven en terugkeren naar afzonderlijke landen is geen optie. De economische, ecologische en corona crises hebben bewezen wat we al wisten : echte oplossingen voor allen en niet voor enkelen kunnen er alleen komen als we onze krachten over de grenzen heen bundelen.

Dit is de missie van DIEM25 : een gecoördineerde inzet overal in Europa om gelijkgestemde burgers te verenigen en voldoende macht te creëren om Europa van zichzelf te redden. De EU zal zich verenigen of zal ten onder gaan. We moeten snel handelen voor het te laat is : dat is waarom we de Democracy in Europe Movement 2025 ( DiEM25) hebben opgestart.

Ons beleid

DIEM25 heeft acht pijlers waarop het zijn weg bouwt naar een echt democratisch Europa: transparantie, technologie, economie, milieu, vluchtelingen en migranten, cultuur, postkapitalisme en een constitutioneel proces. Dit beleid wordt ontwikkeld door een uniek samenspel tussen lidmaatschap van de beweging, de intellectuele expertise die zich aangetrokken voelt tot ons project en het grote publiek. Samen bouwen we onze visie op het Europa van morgen.

We eisen niet zomaar verandering : we informeren, rapporteren en we vechten ervoor.

Explore our policies

Het Coördinerend Collectief

Het Coördinerend Collectief is het orgaan dat DIEM25 door heel Europa en daarbuiten moet leiden, de strategie en het beleid van de beweging coördineert en de leden in staat stelt de strijd aan te gaan met het “ establishment”. Elk jaar is de helft van het CC herverkiesbaar. Volgende mensen maken deel uit van het huidige CC :

Our Coordinating Collective Our Organising Principles Our Validating Council

Het Adviespanel

Vanaf het begin hebben de ideeën en de principes van DIEM25 invloedrijke personen van de hele wereld aangetrokken. Ze zijn een verrijking voor het denken van de beweging, dragen bij aan onze evenementen en campagnes en helpen ons om onze ideeën te verspreiden via hun platforms. Zij vormen het Adviespanel.

View our Advisory Panel

De Nationale Collectieven en de Electorale Vleugels

We organiseren onze activiteiten nationaal via de Nationale Collectieven ( NCs) die zorgen voor de coördinatie van DIEM25 in elk land en de Electorale Vleugels (EWs) die de electorale kansen voor ons beleid beoordelen en acties aanbevelen aan het CC op basis van hun analyse. Alle leden van deze organen worden gekozen op pan- Europese basis wat betekent dat ze geen nationale versie van de beweging vertegenwoordigen , maar het volledige lidmaatschap van dit land ( bijv. het DIEM25 NC in België i.p.v. van België ) Onze roep om radicaal, democratisch internationalisme is niet alleen een motto : het is een missie !

Links naar NC pagina’s