Τεχνολογική Κυριαρχία

23.05.2020

Το DiEM25 πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να γίνει φάρος ελπίδας εάν συνυφαίνει την πολιτική, την κοινωνική και την τεχνολογική πρόοδο – ...

Read more

Η Νέα Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη

22.05.2020

Η “Νέα Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη” είναι μια παγκόσμια εκστρατεία για μια γρήγορη, δίκαιη και δημοκρατική μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη. ...

Read more

New Deal Europeo

15.05.2020

Europa está plagada de crisis crónicas: deudas, bancos, pobreza, inversión e inmigración involuntaria. DiEM25 tiene como objetivo unir fuerzas ...

Read more

Transparencia

15.05.2020

DiEM25 tiene como objetivo exponer y poner fin a la opacidad de las reuniones y cumbres de las instituciones europeas, y también hacer públicos ...

Read more

Refugiados

15.05.2020

Hacemos un llamamiento a los europeos y sus representantes electos para que anulen el Acuerdo UE-Turquía y pongan fin a la práctica de la UE de ...

Read more

Soberanía Tecnológica

15.05.2020

En DIEM25 creemos que Europa puede convertirse en un símbolo de esperanza si une el progreso político, social y tecnológico – poniendo la ...

Read more

Green New Deal para Europa

15.05.2020

Green New Deal para Europa es una campaña internacional para una transición rápida, justa y democrática hacia una Europa sostenible. Fundada en ...

Read more

New Deal para a Europa

15.05.2020

A Europa é flagelada por crises crónicas: dívida, bancos, pobreza, investimento e migração involuntária. O DiEM25 pretende unir forças ...

Read more

Transparência

15.05.2020

O DiEM25 visa expor e pôr termo à opacidade das reuniões e cimeiras das instituições europeias, bem como tornar públicos todos os documentos e ...

Read more