Vítejte v DiEM25!

Vítejte v DiEM25!


Děkujeme Vám za to, že jste rozhodli být jedněmi z prvních podporovatelů našeho hnutí.

V ideálním případě bychom se nyní měli všichni v DiEM vzájemně přivítat.

Na to je však bohužel Evropa příliš velká.

I přes svou velikost však není Evropa dostatečně mocná na to, aby vydržela destruktivní síly, které ji rozrušují.

A proč tomu tak je? Evropské vládnoucí struktury svou neschopností a autoritářstvím dosáhly toho, že se Evropané obracejí proti nim.

Ať už si o EU myslíme cokoliv, její desintegrace dnes ohrožuje evropské národy svou (post)moderní verzí 30. let minulého století.

Aby bylo možné odolat těmto silám, které ohrožují nejslabší občany Evropy, kulturu tolerance a základní principy humanismu, musí být Evropská unie demokratizována.

Nic jiného nezbývá!

Hnutí DiEM25 vzniklo proto, aby zvrátilo tuto desintegraci Evropy. Společně s Vámi a s každým z nás, jako se svými hlavními aktéry. Společně máme šanci. Pokud zůstaneme rozděleni, tak padneme.

Před sebou máme hodně práce. První krok byl učiněn Vašim vstupem do DiEM. Kliknutím na výše uvedené tlačítko získáváte možnost mít aktuální informace o všech krocích, které DiEM plánuje a budete schopni se přidat a přispět k úspěchu DiEM.

Carpe DiEM25!

PS1. Prosíme, pobídněte své přátele a potenciální členy, aby se zaregistrovali na webu www.diem25.org
PS2. Neváhejte napsat na info@diem25.org nebo se zapojit do každodenní dobrovolné práce pro zajištění chodu DiEM na volunteer@diem25.org