Wat is DiEM25

Wat is DiEM25?

DiEM25 is een pan-Europese, grensoverschrijdende beweging van democraten.
Volgens ons is de Europese Unie bezig uiteen te vallen. Europeanen verliezen hun vertrouwen in de idee van Europese oplossingen voor Europese problemen. En terwijl het geloof in de EU aan het afnemen is, zien we een opgang van misantropie, xenofobie en giftig nationalisme.
We vrezen een teruggang naar de jaren ’30 als deze ontwikkeling niet wordt gestopt. Daarom zijn we bij elkaar gekomen, ondanks onze verschillende politieke tradities - Groen, radicaal-links, liberaal – om de EU te herstellen. De EU moet een gebied worden van gedeelde welvaart, vrede en solidariteit voor alle Europeanen. We moeten snel handelen, voordat de EU uit elkaar valt.

De Visie

Europa gaat momenteel gebukt onder vijf crises: schuld, banken, armoede,
lage investeringen en migratie. DiEM25 is de infrastructuur
die Europese democraten van alle politieke overtuigingen zullen gebruiken
om gemeenschappelijke antwoorden te ontwikkelen op deze crises.
We vragen tevens om een meer fundamentele verandering: EU-instituties,
oorspronkelijk ontworpen om de industrie te dienen, moeten
volledig transparant worden en rekenschap afleggen aan Europese burgers.
Onze visie op de lange termijn is dat Europeanen
een democratische grondwet schrijven voor de EU.