Zaznamenali sme: protest učiteľov v Bratislave

Obrovský protest učiteľov, ktorý sa uskutočnil minulú stredu v Bratislave, je pravdepodobne najväčší sociálny protest v dejinách novodobej Slovenskej republiky. Odhadovaná účasť sa pohybuje v tisícoch až na 15 tisíc pedagógov i nepedagogických zamestnancov.

Pri súčasnom platovom nastavení v školstve a súčasnej inflácii by sa dalo predpokladať adekvátne kroky z vlády SR na odstránenie obrovských nedostatkov v našom školstve, ktorým je v značnej miere i platové ohodnotenie pracovníkov školstva. To je dlhodobo podhodnotené oproti priemerným zárobkom v iných profesiách, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie. Snáď netreba pripomínať, že investícia do školstva, je investícia do budúcnosti národa, azda len nechceme ako národ nemať žiadnu budúcnosť? A tým národ, je myslená spoločnosť tohto štátu ako taká.

V rámci DiEM25 na Slovensku otvorene podporujeme túto iniciatívu školských odborov. A dúfame, že ak nedôjde k riadnej náprave platového ohodnotia v školstve, príde v septembri k väčším a nátlakovejším akciám!

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

Ending the war in Ukraine: The time has come for civil society to lead

A special conference has been called in Vienna to overcome obstacles and work more effectively - as civil society - towards ending this war

Read more

Legally protecting nature: The power of recognising ‘ecocide’

On World Environment Day, Stop Ecocide International executive director Jojo Mehta provides an introduction to ‘ecocide law’

Read more

Turkey: What to expect from Erdoğan, his ultranationalist alliance and their ‘family values’ pledges

Recep Tayyip Erdoğan’s campaign was laced with nationalist and anti-immigrant rhetoric, which is only expected to increase throughout his latest ...

Read more

Is the Green Party of England and Wales heading for an identity crisis?

In light of DiEM25's recent livestream titled 'What the hell happened to Green politics?' the following article raises many interesting points ...

Read more