Predstavujeme vám projekt hnutia DiEM25 — Zhromaždenia — prvý krok v príprave politických programov v Európe.

Projekt Zhromaždenia poskytuje všetkým členom a členkám DiEM25 príležitosť stať sa organizátorom lokálnych stretnutí – Zhromaždení – na ktorých občania Európy môžu prediskutovať budúcu politiku svojho okresu, regiónu a krajiny.

Môžete sa zamerať na otázky zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, či rozpočtové otázky, podľa záujmu. Dáme vám k dispozícii dotazník, ktorý vytvorili naši členovia v spolupráci s Koordinačným kolektívom a ktorý zarámcuje diskusiu na Zhromaždení.

Poďme spolu vytvárať Európu, za ktorú sa oplatí bojovať!

COVID-19 ukázal, že metódy, ktorými sú naše krajiny po dekády spravované, zlyhávajú: spoločensky, ekonomicky aj environmentálne. Musíme si premyslieť a vytvoriť nové spôsoby života. Celkom odlišné od tých, ktoré spôsobili súčasný zmätok. Politici a organizácie, ktoré naďalej uprednostňujú mocných a bohatých pred všetkými ostatnými, nás nikdy nevyvedú von zo zmätku, do ktorého nás dostali. Preto vyzývame našich členov a priateľov, aby prevzali štafetu cielenej demokracie a zapojili seba a svoje okolie do tohto nového projektu.

Zapojte sa!

Vyberte si niekoľko otázok, na ktoré by ste sa chceli zamerať a dajte nám vedieť k akým záverom a myšlienkam ste dospeli. Zámer je, aby tieto Zhromaždenia boli neformálnymi stretnutiami. Pozvite priateľov na on-line Zoom, porozprávajte sa počas hrania počítačovej hry, pri spoločnej rodinnej večeri, alebo pri osobnom stretnutí v súlade s miestnymi opatreniami COVID-19. Zapojte svoju tvorivosť. Nemôžeme vírusu dovoliť, aby nás rozdeľoval v dobe, keď naša jednota je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

Vítané sú všetky sociálne a vekové skupiny. Na prediskutovanie náročnejších otázok sa môžete spojiť s miestnymi odborníkmi. Zoberte to ako príležitosť porozprávať sa s ľuďmi, ktorých obdivujete, či s miestnymi lokálnymi lídrami, s ktorými ste sa už aj tak chceli dávno porozprávať.

Zorganizujte a zaregistrujte svoje Zhromaždenie

Organizátorom Zhromaždenia sa stávate nasledujúcimi štyrmi jednoduchými krokmi:

1) Vyplňte registračný formulár pre dobrovoľníkov: povedzte nám, kde sa nachádzate a aké máte doterajšie skúsenosti. Ak žiadne nemáte, nevadí: náš tím je tu pre vás.

2) Porozprávajte sa s členmi DiEM25 vo svojej miestnej bunke (DSC) alebo na našom diskusnom fóre, zapojte ľudí okolo seba, ktorí sú ochotní pomôcť. Môžete použiť funkciu “Kontaktovat všechny” na interných stránkach! Pripravili sme balíček na stiahnutie, kde nájdete ďalšie odporúčania  k organizovaniu Zhromaždení a zapojeniu účastníkov – či členov DiEM25 alebo ľudí vo vašej komunite.

3) Svoje Zhromaždenie zaregistrujte: viditeľnosť svojho podujatia môžete podporiť zaregistrovaním v našom kalendári! 

4) Podajte spätnú väzbu: potrebujeme od vás odpovede, ktoré ste v diskusiách na Zhromaždení získali! Pošlite nám ich prosím vyplnením formulára pre spätnú väzbu.

Registrácia dobrovoľníka Pridať Zhromaždenie do kalendára!

Dotazníky

Dotazníky vzišli zo spolupráce s našimi významnými členmi, a sú zacielené na najpálčivejšie politické témy naprieč Európou.

Obsahujú sériu naliehavých otázok rôznej povahy – od otvorených tém do diskusie po formulovanie špecifických technických opatrení. Ak má byť DiEM25 silným hlasom vo vašej krajine, tieto otázky je potrebné zodpovedať, a bez vašej pomoci sa to neudeje!

Stiahnite si balíček

Balíček obsahuje všetky materiály, ktoré sú potrebné na usporiadanie stretnutia, súpravu pre zhromaždenie a národný dotazník v relevantných jazykoch!

Ešte nie ste členom? Na zapojenie sa do projektu sa treba zaregistrovať ako člen.

Balíček k Zhromaždeniam

Podajte spätnú väzbu zo Zhromaždenia

Zorganizovali ste svoje Zhromaždenie a chcete nám poslať svoje odpovede? Výborne!

Prosím nasledujte odkaz uvedený nižšie a podajte správu o otázkach, ktoré ste si zvolili. Ďakujeme, že ste prispeli k formovaniu politického programu hnutia vo svojej krajine!

Odoslať

Oznamy

Pozrite si skúsenosti ostatných organizátorov! Svoje vlastné zašlite na gathering@diem25.org.