Πρόταση από την ΣΕ για τις Εσωτερικές Ψηφοφορίες του Κινήματος. (Ψηφοφορία ανοιχτή μέχρι 6 Νοεμβρίου 2017)

To DiEM25 προσπαθεί να προάγει την συμμετοχική δημοκρατία στην διαμόρφωση των πολιτικών του και στις δράσεις του. Οι πολιτικές σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και πανευρωπαϊκό) εγκρίνονται με καθολική ψηφοφορία. Ακόμη και όταν μια πολιτική αφορά τοπικό ή εθνικό θέμα, όλα τα μέλη (σε ολόκληρη την Ευρώπη) πρέπει να την εγκρίνουν με καθολική ψηφοφορία. Αυτή η διεθνική προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα του λόγου ύπαρξης του DiEM25.
Πολιτικές που αφορούν πυλώνα της Προοδευτικής Ατζέντας θα αναπτύσσονται και θα ψηφίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5. Άλλες πολιτικές, όπως η στάση του DiEM25 σε οποιαδήποτε εκλογή ή δημοψήφισμα ή σε θέμα που δεν ταιριάζει σε κάποιον πυλώνα και δεν προκύπτει από το Μανιφέστο, αποφασίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:
1.Προτάσεις πολιτικής μπορούν να προκύπτουν είτε απευθείας από την Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) ή από ομάδες μελών του DiEM25 που υποβάλλουν μια πρόταση πολιτικής στην ΣΕ. Στη δεύτερη περίπτωση η ΣΕ θα πρέπει να αποφασίσει αν η εξέταση της συγκεκριμένης πρότασης είναι προς το συμφέρον του κινήματος.
2.Το θέμα θα πρέπει να τεθεί υπόψη των μελών για διαβούλευση και συζήτηση.
3.Στη συνέχεια αυτής της δημόσιας συζήτησης, οι διάφορες απαντήσεις θα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε μια σύνθεση μιας ή περισσότερων εναλλακτικών επιλογών / προτάσεων πολιτικής οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλονται σε καθολική ψηφοφορία. Αν καμία πρόταση δεν υποστηριχθεί από το 50% συν ένα των ψηφισάντων μελών, οργανώνεται επαναληπτική ψηφοφορία ανάμεσα στις δύο επικρατέστερες προτάσεις.
Καθώς οι καθολικές ψηφοφορίες διαρκούν, κανονικά, 7 μέρες και απαιτείται τουλάχιστον μια ακόμη εβδομάδα προετοιμασίας τους, επείγοντα θέματα μπορούν εναλλακτικά να υποβάλλονται σε ψηφοφορία στο Επικυρωτικό Συμβούλιο

Θέλεις να ενημερώνεσαι για τις δράσεις του DiEM25-ΜέΡΑ25; Γράψου εδώ