Συμπεράσματα της 1ης Συνάντησης του Συμβουλίου για τη διεθνική λίστα

Νάπολη, 10 Μαρτίου 2018

1η Συνάντηση του Προσωρινού Συμβουλίου

Παρευρισκόντες:

DiEM25 (EU), DemA (Ιταλία), Génération.s (Γαλλία), LIVRE (Πορτογαλία), Razem (Πολωνία), Alternativet (Δανία), MeRA25 (Ελλάδα), Bündnis DiEM25 (Γερμανία)

Παρατηρητές:

European Green Party (ΕΕ); European Party of the Left (ΕΕ); PCF (Γαλλία); Levica (Σλοβενία); Nova Ljevica & Zagreb je naš (Κροατία), DiB (Γερμανία); Demos (Ρουμανία)
Προεδρεύοντες:
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk και Lorenzo Marsili

Συμπεράσματα της Συνάντησης

 1. Έγκριση του Ανοιχτού Καλέσματος

Το Ανοιχτό Κάλεσμα μας εγκρίθηκε. Όλοι οι σύμμαχοί μας δεσμεύθηκαν στη διάδοσή του μέσω των δικών τους καναλιών επικοινωνίας και τύπου. Το Κάλεσμα στοχεύει να διευρύνει τη συμμετοχή στη Διεθνική μας Λίστα και ταυτόχρονα να προωθήσει την αμοιβαίως επωφελή επικοινωνία, τη συνεργασία και τη συμμαχία με άλλα διεθνικά κινήματα και διεθνικές λίστες.

 1. Συγκρότηση του από κοινού Προσωρινού Συμβουλίου

Το Προσωρινό Συμβούλιο επισημοποιήθηκε

Η συμμετοχή στο Συμβούλιο συντίθεται από δύο (2) εκπροσώπους από κάθε πολιτικό κίνημα στη Διεθνική μας Λίστα. Στην περίπτωση εθνικών συμμαχιών, κάθε κόμμα-μέλος της συμμαχίας έχει έναν (1) εκπρόσωπο. Στην περίπτωση διεθνικών κομμάτων με συνεργαζόμενα εθνικά κόμματα, κάθε εθνικό κόμμα έχει έναν (1) εκπρόσωπο.

Από το Φθινόπωρο του 2018 (η ακριβής ημερομηνία μένει να επιβεβαιωθεί), έχει συμφωνηθεί να συμπεριλαμβάνει μέχρι το 20% των μελών του Συμβουλίου (κατά την έγκριση) μέσω κλήρωσης ανάμεσα σε όλα τα μέλη όλων των συμμετεχόντων πολιτικών κινημάτων, με πλήρη ισότητα των φύλων.

Αυτή η συμφωνία ισχύει μόνο μέχρι τις Ευρωεκλογές του 2019, μετά την οποία το Συμβούλιο θα εκλεγεί δημοκρατικά, με όρους που διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων, τη διαφορετικότητα και την περιφερειακή εκπροσώπηση καθώς και την επιπλέον εκλογή μελών μέσω κλήρωσης.

Η αποστολή του Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

 1. Να αποφασίσει το όνομα της πανευρωπαϊκής μας λίστας.

 2. Να επιβλέψει τη διαδικασία σχηματισμού της κοινής μας Ατζέντας, συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος κάθε χώρας.

 3. Να συντονίσει την κοινή επικοινωνία και την εκλογική καμπάνια.

 4. Να οικοδομήσει συμμαχίες με άλλα διεθνικά πολιτικά κόμματα και εκλογικές λίστες.

 5. Να εγκρίνει την προσθήκη νέων συμμάχων και μελών του Συμβουλίου, καθώς και την αποβολή κάποιων αν χρειαστεί.

 6. Να ορίσει την διαδικασία εκλογής του επικεφαλής.

 7. Να επικυρώσει τις εκλογικές λίστες και τη διασταύρωση των διεθνικών λιστών.

 8. Να εκπονήσει έναν Κώδικα Δεοντολογίας.

Το Συμβούλιο στοχεύει να λαμβάνει αποφάσεις μέσω ομοφωνίας. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, θα απαιτείται η ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Συμβουλίου για να λαμβάνεται απόφαση.

Το Συμβούλιο θα έχει έναν Κώδικα Δεοντολογίας που θα δεσμεύει όλα του τα μέλη και τους υποψηφίους. Ένα προσχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας έχει ήδη συζητηθεί και η τελική του εκδοχή θα εγκριθεί στην επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου.

Τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου , καθώς και συνοπτικά λεπτά των συναντήσεων, θα παρουσιάζονται στους ιστοτόπους όλων των συμμετεχόντων πολιτικών κινημάτων

Ενόψει των επερχόμενων συναντήσεων του Συμβουλίου, τα μέλη θα φτάσουν σε ομοφωνία για το πώς θα κινηθεί η διαδικασία: (i) εγγραφής του ως αναγνωρισμένου Ευρωπαϊκού κινήματος, κατεβάζοντας υποψήφιο για την Προεδρεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και (ii) ίδρυσης. Η εγγραφή του κινήματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 2018.

 1. Η Δημιουργία Οικονομικής, Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Πολιτικής Ατζέντας 

Το κοινό μας πολιτικό πρόγραμμα θα φέρει τον τίτλο: “Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη” και θα είναι δομημένο γύρω από ένα προοίμιο, μια γενική εικόνα της πολιτικής μας, κατά χώρες πολιτικές και παραρτήματα με πληροφορίες για την πλήρη πολιτική μας. Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος θα αποφασισθούν στην επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου μέσα στον Απρίλιο. Ένα προσχέδιο που σχηματίστηκε στη Νάπολη είναι το εξής:

 1. Προοίμιο

 2. Μια πανευρωπαϊκή Νέα Πράσινη Συμφωνία (συνοπτικά)

 3. Μια Νέα Συμφωνία για τις Δημοκρατίες μας: Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτονομία, Κράτος Δικαίου και ο σχηματισμός μια Διαδικασίας Συνταγματικής Συνέλευσης

 4. Μια Νέα Συμφωνία για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες

 5. Μια Νέα Συμφωνία για το Κράτος Δικαίου: Οργανωμένο έγκλημα και φορολογικοί παράδεισοι

 6. Μια Νέα Συμφωνία για τις Γυναίκες

 7. Μια Νέα Συμφωνία για την μετα-καπιταλιστική εποχή

 8. Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική

 9. Πολιτικές για κάθε χώρα

 10. Παραρτήματα με πλήρεις λεπτομέρειες για όλες τις προτάσεις

Το προοίμιο θα σχεδιαστεί ενόψει της επόμενης συνάντησης του Συμβουλίου. Όλοι οι εταίροι μας θα μας παρέχουν σύντομα σημεία που θα συμπεριληφθούν στο προσχέδιο του προοιμίου καθώς και μια ομάδα όχι πάνω από δύο ή τρία άτομα που θα συντάξουν το πρώτο προσχέδιο προς διαβούλευση.

Η σύνοψη της πολιτικής μας πλατφόρμας θα έχει αναπτυχθεί μέχρι τον Μάιο του 2018 και θα τεθεί προς έγκριση από όλα τα ταυτοποιημένα μέλη όλων των πολιτικών κινημάτων που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο.

Το πρόγραμμα για κάθε χώρα και τα πλήρη παραρτήματα θα έχουν ετοιμαστεί μέχρι το Φθινόπωρο του 2018.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ένα ζωντανό, ανοιχτό έγγραφο (“Linux code”) για περαιτέρω προσθήκες και συμπληρώσεις ενόψει των εκλογών του 2019.

Έχει επίσης εγκριθεί η δημιουργία μιας υποκατηγορίας της Ατζέντας που θα καθοδηγεί τη διαδικασία.

 

 1. Καμπάνια και εμπλοκή των Μελών

Η δημόσια προώθηση της καμπάνιας μας έχει συμφωνηθεί να γίνει τον Ιούνιο του 2018. Να σημειώσουμε ότι το Génération.s πρότεινε η παρουσίαση να γίνει στο Παρίσι στις 2 Ιουλίου και το Razem προτείνει να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση σε εκδήλωση στη Βαρσοβία στις 23 Ιουνίου. Οι ημερομηνίες για τις εκδηλώσεις παρουσίασης θα οριστικοποιηθούν μέσα στον Μάρτιο.

Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για μια γνήσια διεθνική καμπάνια. Ανάμεσα στις ιδέες που συζητήθηκαν στη Νάπολη ήταν και αυτές μιας σκιώδους κυβέρνησης και μια διεθνικής περιοδείας.

Η διεθνική μας λίστα σκοπεύει να είναι δημοκρατική και συμμετοχική. Για να διευκολύνουμε την εμπλοκή των μελών μας, μια σειρά δεδομένων, πληροφορικής και θεμάτων απορρήτου πρέπει να διευθετηθούν.

 1. Επιλογή Υποψηφίου και ονόματος για την διεθνική κομματική μας λίστα

Το Συμβούλιο θα κάνει κάλεσμα υποψηφιοτήτων για τη θέση του υποψηφίου για την Προεδρεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα τα μέλη από όλα τα πολιτικά κινήματα που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο μπορούν να κατέλθουν υποψήφιοι, με την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρώσουν ένα ελάχιστο ύψος υποστηρικτών (προς περαιτέρω διευκρίνηση). Το Συμβούλιο κατόπιν θα επικυρώσει τις υποψηφιότητες και θα οργανώσει τις διεθνικές εκλογές για το Φθινόπωρο του 2018, μεταξύ όλων των ταυτοποιημένων μελών όλων των συμμετεχόντων πολιτικών κινημάτων.

Το Συμβούλιο μας θα πρέπει να επιλέξει όνομα για την Διεθνική μας Λίστα μέχρι την επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου.

 

 1. Αυτά που έπωνται

Δελτίο Τύπου έχει ήδη εκδοθεί.

Η επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου θα λάβει χώρα στις 26 Απριλίου στη Λισαβώνα.

Θέλεις να ενημερώνεσαι για τις δράσεις του DiEM25-ΜέΡΑ25; Γράψου εδώ

Δήλωση του Επικεφαλής του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη Γιάνη Βαρουφάκη για το εκλογικό αποτέλεσμα

Οι προοδευτικοι άνθρωποι έχουμε ιερή υποχρέωση να βάλουμε φρένο στον εξορμπανισμό της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη καταδικάζει ένα ακόμα παράδειγμα της απάνθρωπης πρακτικής των επαναπροωθήσεων

Άλλο ένα παράδειγμα της πρακτικής των εγκληματικών επαναπροωθησεων έφτασε στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από τους New York Times

Διαβάστε περισσότερα

DiEM25 στην Κύπρο – Πολιτιστικό Αφιέρωμα στο Πολιτικό Τραγούδι

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Λεμεσό, το πολιτιστικό αφιέρωμα στο Πολιτικό Τραγούδι, από το DiEM25 στην Κύπρο και ...

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Μαρινάκη ΤΑ ΝΕΑ κόβουν συνέντευξη του Βαρουφάκη

Η συνέντευξη του Γιάνη Βαρουφάκη στα «Νέα», που η ίδια η εφημερίδα ζήτησε, δεν θα δημοσιευτεί ποτέ στην εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα