Νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία

Η Ευρώπη μαστίζεται από μια χρόνια κρίση: συσσωρευμένα χρέη, χρεοκοπημένες τράπεζες, εκτεταμένη φτώχεια, έλλειψη επενδύσεων και εσωτερική μετανάστευση. Το DiEM25 φιλοδοξεί να ενώσει προοδευτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, που θα επεξεργαστούν λύσεις σε αυτές τις κρίσεις και θα κινητοποιηθούν για να τις κάνουν πραγματικότητα.#diem25 #EuropeanNewDeal


Κρίση; Ποια κρίση;

Εδώ και κάποια χρόνια το κατεστημένο της ΕΕ προσποιείται ότι η κρίση πέρασε, με τους εκπροσώπους του να αλληλοσυγχαίρονται για την επίλυση των προβλημάτων που οι ίδιοι δημιούργησαν.

Όμως η κρίση ποτέ δεν τελείωσε. Αντιθέτως, βάθυνε.

Η ανεργία και η αναγκαστική υποαπασχόληση είναι το πικρό τίμημα της λιτότητας και των μηδενικών δημόσιων επενδύσεων εδώ και μια δεκαετία στις κοινότητές μας, τις πόλεις μας, σε όλη μας την ήπειρο.

Η λύση δεν είναι ο προστατευτισμός. Μια υπαναχώρηση στο έθνος-κράτος δεν μπορεί να επιλύσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην ήπειρό της και η ανθρωπότητα σε όλο τον πλανήτη.

Η αναγκαστική οικονομική μετανάστευση είναι μία από αυτές, καθώς οι Ευρωπαίοι μεταναστεύουν από ανάγκη. Χωρίς δουλειά ή προοπτική στην πατρίδα τους, δεν έχουν άλλη επιλογή.

Η λύση δεν είναι τα τείχη και οι απαγορεύσεις. Μόνο οι κοινές επενδύσεις μπορούν να δώσουν τέλος στην κρίση της επισφάλειας και να επανενώσουν τις κοινότητές μας.

Οι λύσεις που προτείνουμε

Παροχή βασικών αγαθών

Όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε βασικά αγαθά (π.χ. διατροφή, στέγαση, συγκοινωνίες, ενέργεια) στην πατρίδα τους, δικαίωμα αμειβόμενης εργασίας που συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινότητάς τους με μισθό επαρκή για τη διαβίωσή τους, δικαίωμα αξιοπρεπούς κοινωνικής στέγασης, υψηλής ποιότητας παιδείας και υπηρεσιών υγείας και δικαίωμα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Επένδυση του πλούτου

Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να αξιοποιήσει τον πλούτο που συσσωρεύει και να τον μετατρέψει σε επενδύσεις σε μία πράσινη, βιώσιμη και καινοτόμο οικονομία. Αντί να εστιάζουμε στην ευρωπαϊκή “ανταγωνιστικότητα”, στηρίζουμε την αύξηση της παραγωγικότητας στους πράσινους τομείς παντού.

Διανομή των αποδόσεων του κεφαλαίου

Στην ολοένα και πιο ψηφιακή οικονομία μας, τα αγαθά από επενδύσεις παράγονται συλλογικά, αλλά οι αποδόσεις αυτών των επενδύσεων συνεχίζουν να ιδιωτικοποιούνται. Καθώς η Ευρώπη εξελίσσεται τεχνολογικά, πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές για τη διανομή του μερίσματος της ψηφιακής εργασίας στους πολίτες, διασφαλίζοντας ότι οι καινοτομίες από την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση ωφελούν το σύνολο.

Δημοκρατική μακροοικονομική διαχείριση

Οι οικονομίες της Ευρώπης είναι στάσιμες επειδή εδώ και πολλά χρόνια η μακροοικονομική διαχείριση έχει ανατεθεί υπεργολαβικά σε τεχνοκράτες που δεν λογοδοτούν. Είναι πλέον καιρός η μακροοικονομική διαχείριση να εκδημοκρατιστεί πλήρως και να τεθεί υπό την επίβλεψη κυρίαρχων λαών.

Οι πολιτικές μας

Χαλιναγώγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω εφαρμογής ρυθμιστικού πλαισίου για τις τράπεζες και ίδρυσης μιας νέας, δημόσιας πλατφόρμας ψηφιακών πληρωμών που θα βάλει τέλος στο μονοπώλιο του τραπεζικού τομέα στις οικονομικές συναλλαγές στην Ευρώπη.

Εξάλειψη της επισφάλειας μέσω ενός Προγράμματος ενάντια στη Φτώχεια, ενός Προγράμματος Κοινωνικής Στέγασης και ενός Προγράμματος Εγγυημένης Απασχόλησης.

Επιδιόρθωση του ευρώ και σωτηρία της ευρωζώνης με τερματισμό της αυτοκαταστροφικής λιτότητας και ελαχιστοποίηση του κόστους τυχόν διάλυσής της.

Πανευρωπαϊκός συντονισμός ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης, τις χώρες εκτός ευρωζώνης και τις ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ, για τη μεγιστοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης, τη βελτιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων και την αντιμετώπιση των μειζόνων περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών αιτιών της μετανάστευσης.

Πράσινες επενδύσεις, συνδέοντας τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών με προγράμματα δημόσιων επενδύσεων και τη νέα δημόσια πλατφόρμα ψηφιακών πληρωμών. 

Καθιέρωση ενός Καθολικού Βασικού Μερίσματος για τον εκδημοκρατισμό της οικονομικής σφαίρας και τη χάραξη ενός δρόμου προς μια μετα-καπιταλιστική οικονομία.

Κατεβάστε το πλήρες έγγραφο πολιτικής (English) Κατεβάστε μια σύνοψη στα ελληνικά