Britain needs DiEM25; and DiEM25 needs Britain

Hvad gør DiEM25 til en mere effektiv bevægelse? Hvad gør den anderledes?

Yanis Varoufakis:
Primært vores evne til at inspirere en bred koalition af demokrater fra hele Europa. Ikke bare venstrefløjsfolk (som jeg selv), men også socialdemokrater, Grønne, aktivister fra mange forskellige bevægelser, selv liberale, centrum venstre, centrum højre, demokrater der som os andre, nu kan se, at EU institutionernes anti-demokratiske natur, udgør en tydelig og eksisterende trussel mod liberale demokratier over alt.
Så, hvordan vil vi bære os ad med at skabe denne brede demokratiske koalition? Folk vil ikke bare smelte sammen fordi vores manifest lyder godt. De kommer kun hvis de kan se at der er en proces igang for skabelse af pan-europæiske svar på pan-europæiske problemer. Svar, der vil genoplive vores nationale demokratier ved at demokratisere og, vitalt, rationalisere EU-institutionerne.
For at blive dén pan-europæiske bevægelse skal vi forvandle DiEM til den infrastruktur, som Europæiske Demokrater kan bruge til at udvikle fælles politikker/positioner på de 5 store slagmarker for demokratisering af Europa:
(i) En omfattende Green New Deal for Europa – et politisk greenpaper, der fuldt ud skitserer DiEMs forslag til, hvordan sub-kriserne i gæld, bankdrift, lav investering, grøn energi/teknologieudvikling, fattigdom
(ii) Europas penge – vores politik [på linie med (i) ovenfor] vedrørende integration af den økonomiske og monetære politik på tværs af eurozonens-noneurozonens kløft, DiEMs strategi mod magthavernes voldsomme afvisning af enhver dagsorden, der modsætter sig deres austerity/trojka politikker (herunder trusler om at lukke banksystemet i enhver medlemsstat, der adopterer DiEMs politik), en politik baseret på parallelle betalingssystemer samt parallelle valutaer, et bredere perspektiv på hvordan man organiserer det globale monetære system (af hvilke Europa er den største økonomi)
(iii) TTiP, WTO, Verdensbanken, IMF – DiEMs holdning til Europas medlemskab af internationale aftaler og organisationer, hvis regler og ordninger fastlægger Europas (og, faktisk verdens) sociale udfald
(iv) Migration & flygtninge – DiEM vil sammensætte en omfattende politisk plan om flygtninge (baseret på grundlæggende menneskelige principper og Europas forpligtelser overfor FN) og indvandring. I årtier har Europa koloniseret verden, eksporteret mennesker, sygdom, krig og forskellige institutioner til resten af planeten. Nu, garanterer de ændrede demografier at tendensen vendes, med ikke-europæere der migrerer til Europa og institutioner udtænkt andetsteds bestemmer resultaterne i Europa. DiEM vil foreslå politiske planer om forvaltning og maksimering af de fordele der ligger i denne uundgåelige ændring, både for Europa og for resten af verden
(v) Decentraliseret europæisering & forfatningsgivende forsamling – DiEM er optaget af at genoprette suverænitet på kommunalt, regionalt og nationalt plan ved at europæisere kriser [Se (i) og (iv) ovenfor], som i øjeblikket neutraliserer parlamenter og byer. DiEM afviser forestillingen om, at europæisering af disse kriser og at finde løsninger på europæisk plan, kun kan ske på bekostning af yderligere tab af suverænitet på kommunalt, regionalt og nationalt plan. Til dette formål vil Diem præsentere et politisk Green Paper, der forklarer hvordan politikkerne vedrørende (i), (ii) og (iv) ovenfor, tilbagefører magt til det lokale, regionale og nationale niveau, som forberedelsen af den grundlovgivende forsamling, hvis formål vil være at udarbejde en demokratisk forfatning for Europa. DiEM vil forsøge at skitsere et udkast til sådan en forfatning.
FORESLÅET PROCES TIL FREMSTILLING AF DE OVENSTÅENDE FEM STRATEGIPAPIRER
Trin 1 – DiEM vil udarbejde en liste af spørgsmål/problemstillinger for hver en af de fem slagsmarker og vil opfordrer sine medlemmer til at indkalde lokalt, og i en ånd af selvorganisering, for at foreslå resten af DiEM bestemte løsninger og politikker. Vi forestiller os møder på rådhusene, møder i teatre, biografer, kulturcentre osv.
Trin 2 – Alle politiske anbefalinger, bekymringer og forslag vil blive samlet af et dedikeret DiEM udvalg (ét pr. slagsmark) med henblik på at sammensætte et politisk udspil der sendes til en DiEM forsamling se trin 3
Trin 3 – mellem nu og slutningen af 2016 vil DiEM finde fem datoer og byer, én pr slagsmark, hvor de relevante politiske udspil vil blive drøftet og DiEM handleplanen for emnet vil blive færdiggjort
Trin 4 – når hver DiEM politisk handlingsplan er færdiggjort, vil det blive sat til afstemning for alle medlemmer, ved brug af DiEM s digitale platform.
Undskyld for det lange svar. Men dit spørgsmål er centralt for DiEMs raison d etre!

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here

The NATO route to EU militarisation

Lasting peace and prosperity can only be achieved by replacing military blocs with an inclusive international security framework that ...

Read more

Tomorrow’s Palestine: Secular and democratic

The declaration calls for "involvement in political organisations that carry this radical vision for liberation and return to a democratic Palestine

Read more

France elections: Far-right threat thwarted in second round

France can breathe a sigh of relief as the far-right National Rally was defeated in the second round of the parliamentary elections

Read more

UK election: Mixed results as Tory-lite Starmer gains power but Corbyn is back

The positive outcome of Thursday’s election was the fact that our good friend Jeremy Corbyn has regained his seat in the house of commons

Read more