Πρόταση από την ΣΕ για τις Εθνικές Επιτροπές. (Ψηφοφορία ανοιχτή για τα μέλη μέχρι 6 Νοεμβρίου 2017)

Μέχρι τώρα, η δυνατότητα δημοτικών/περιφερειακών/εθνικών επιτροπών ήταν μόνο μια αόριστη αναφορά στην ενότητα των ΑΟ. Τώρα που έχουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα Προσωρινών Εθνικών Επιτροπών σε πολλές χώρες και αυτές ετοιμάζονται για τις πρώτες εκλογές τους, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ο ρόλος και η λειτουργία τους στη δική τους ιδιαίτερη ενότητα.


Δημοτικές, Περιφερειακές ή Εθνικές Επιτροπές (MCsRCs & NCs) (να προστεθεί σαν ενότητα 6)
Πέρα από το τοπικό και θεματικό έργο των ΑΟ, το DiEM25 ενεργεί σε δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κατά τρόπο που απαιτεί οργάνωση, η οποία ξεπερνά την ικανότητα των ΑΟ – π.χ. τη διεξαγωγή εκστρατειών σε επίπεδο πόλεων, περιφερειών ή χωρών· τη στελέχωση ενός εθνικού γραφείου τύπου και την έκδοση δελτίων τύπου· τη διοργάνωση συγκεντρώσεων και τη σύνταξη εγγράφων πολιτικής για πόλεις, περιφέρειες ή χώρες.
Εθνικές Επιτροπές
Μόλις το κίνημα έχει ωριμάσει σε μια χώρα, η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) μπορεί να προτείνει την σύσταση μιας Εθνικής Επιτροπής (NC), η οποία θα αναλάβει ορισμένα από τα καθήκοντα συντονισμού. Η πρόταση της ΣΕ πρέπει εν συνεχεία να επικυρωθεί από το Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ).
Οι NC θα αποτελούνται από 10 έως 16 μέλη. Επιπλέον, οι NC μπορούν να διορίζουν άτομα για να τις βοηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες. Αυτά τα άτομα μπορούν αυτοδικαίως να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της NC.
Αρχικά, θα οργανωθεί από την ΣΕ μια Προσωρινή Εθνική Επιτροπή (PNC) σε διαβούλευση με όλες τις σχετικές ΑΟ και ο αρχικός κατάλογος των μελών θα επικυρωθεί από το ΕΣ αλλά, εντός 12 μηνών από την εκλογή αυτής της Προσωρινής Εθνικής Επιτροπής, πρέπει να διεξαχθούν εκλογές για τα μέλη. Τα μέλη που εκλέγονται στη συνέχεια θα υπηρετούν διετή θητεία.
Οι εκλογές της NC θα διεξάγονται χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ψηφοφορίας του DiEM25 και με σεβασμό στον διεθνικό χαρακτήρα του κινήματος. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέλη του DIEM25 θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ως εκλογείς ή υποψήφιοι στην εκλογή οποιασδήποτε NC. Φυσικά, τα μέλη ενθαρρύνονται να ψηφίζουν σε εκλογές NC μόνο αν είναι εξοικειωμένα με τους υποψηφίους και το πολιτικό περιβάλλον της συγκεκριμένης χώρας.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι συντονιστικές λειτουργίες μπορούν να εκπληρωθούν από τις εκλεγμένες NC, οι υποψήφιοι στις εκλογές θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για έναν από τους διάφορους ευρύτερους τομείς (π.χ. «Επικοινωνία / PR / Κοινωνικά Μέσα», «Συμμετοχή και Οργάνωση των Μελών», «Εκδηλώσεις και Διοικητική Μέριμνα», «Ανάπτυξη πολιτικών και πληροφορίες») ή ως «γενικοί» υποψήφιοι. Οι τομείς και η κατανομή των εδρών θα αποφασίζονται ανά χώρα.
Στις NC θα παρέχεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τα μέλη της χώρας τους με δεδομένη την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με αυτά.
Οι NC μπορούν να υπογράφουν ανοικτές επιστολές και να συμμετέχουν σε εθνικές εκστρατείες εφόσον ενημερώσουν πρώτα την ΣΕ.
Οι NC δεν μπορούν να αποφασίζουν να υποστηρίξουν ή να συνεργαστούν με άλλους πολιτικούς παράγοντες στη χώρα τους, αλλά μπορούν να διερευνούν πιθανές συμμαχίες με πολιτικούς παράγοντες. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια συμμαχία θα πρέπει να προτείνεται στην ΣΕ, η οποία στη συνέχεια είτε θα τη συνιστά στο ΕΣ ή θα τη θέτει προς ψηφοφορία σε όλα τα μέλη.
Όλα τα έγγραφα πολιτικής που συντονίζονται από την NC πρέπει, πριν υιοθετηθούν, να υποβάλλονται στην ΣΕ. Όλες αυτές οι πολιτικές που εγκρίνονται από την ΣΕ θα απαιτούν επικύρωση από το ΕΣ. Και, κάθε φορά που η ΣΕ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε πτυχή μιας πολιτικής σύστασης από μια NC, η ΣΕ πρέπει να θέτει το θέμα προς ψηφοφορία σε όλα τα μέλη.
Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές
Οι NC μπορούν να ορίζουν, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα τοπικά μέλη και τις ΑΟ, Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές (MCs και RCs) που συντονίζουν τις δραστηριότητες, τα μέλη και τις ΑΟ του DiEM25 σε επίπεδο πόλεων και περιοχών.
Στόχος των MC/RC/NC
Ο στόχος τους θα είναι:

  • Η βελτίωση της επικοινωνίας των πολιτικών και των δραστηριοτήτων του DiEM25 σε δημοτικό/περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
  • Η γνωστοποίηση των απόψεων των μελών σε όλη την Ευρώπη και στην ΣΕ
  • Η παροχή κεντρικών εγκαταστάσεων και πόρων στα τοπικά μέλη και τις ΑΟ
  • Η διευκόλυνση δημόσιων συζητήσεων
  • Η δημιουργία περιφερειακών και εθνικών πολιτικών σε εναρμόνιση με την Προοδευτική Ευρωπαϊκή Ατζέντα του DiEM25, οι οποίες θα ψηφιστούν όπως περιγράφεται ανωτέρω
  • Η προετοιμασία ψηφοφοριών όλων των μελών
  • Η εξεύρεση πόρων
  • Η σύνδεση του DiEM25 με άλλους πολιτικούς και αστικούς παράγοντες σε συντονισμό με την ΣΕ

Θέλεις να ενημερώνεσαι για τις δράσεις του DiEM25-ΜέΡΑ25; Γράψου εδώ

Εκλογές στη Γαλλία: Απετράπη η ακροδεξιά απειλή στον δεύτερο γύρο

Η Γαλλία μπορεί να αναπνεύσει με ανακούφιση καθώς η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών

Διαβάστε περισσότερα

Επικίνδυνη για την Ευρώπη η Κάγια Κάλλας

Καταδικάζουμε την ανάθεση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής στην επικίνδυνη Κάγια Κάλλας και εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τη δεύτερη ...

Διαβάστε περισσότερα

Προχωράμε! Το ΜΕΡΑ25 Γερμανίας συνεχίζει να έχει δυνατή φωνή στον δρόμο, κι ας μην έχει έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο

Καταφέραμε να πείσουμε 118.000 πολίτες να μας ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Φωνάξαμε για την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την ελευθερία στους δρόμους ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος του πολέμου με ευθύνη του ΝΑΤΟ αυξάνεται – Μπορούμε να τους σταματήσουμε

Τα γεράκια του Ευρωατλαντισμού και του πολέμου θέτουν πλέον ανοιχτά την προοπτική μιας γενικευμένης πολεμικής σύρραξης στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα