DiEM25 och en ny progressiv politik för Sverige

Medborgares inflytande och gemenskap är på väg att tappa fotfäste i Sverige. Intolerans och polarisering ökar, våldsdåd är på väg att normaliseras, ansvaret för välfärden läggs hos de med främst ekonomiska intressen, fackförbund spelar på arbetsgivarens sidor för att hålla vårt ekonomiska samhälle kvar i ett arbets- och konsumtionstillstånd som i sin tur fördärvar vårt klimat och utrotar växter och djurarter. Osynliga maktspelare som tankesmedjor och lobbyister florerar allt ivrigare. Vi som digitala människor ser maktlöst på hur våra mänskliga rättigheter går förlorade inför tech-bolagens makt.

Det krävs en tydligt politisk ny kurs för att rå på allt detta. Fokus måste alltid vara medborgaren och gräsrötternas rätt att få forma sina egna liv och kunna känna tilltro till sina medmänniskor och de styrande. Sverige saknar idag en progressiv politisk kraft anpassad för ett samhälle där så många oberoende maktfaktorer påverkar människors dagliga liv. En kraft utan skyldigheter till klassiska ideologier och partier. Ett politiskt initiativ som på bred front törs stå upp för människan som en social och kulturell varelse och inte som en ekonomisk komponent i en maskin som ingen tycks kunna stänga av.

En gång i tiden upplevde människor att välfärd och omsorg var något vi ägde tillsammans eftersom de flesta röstade på ett parti som hade genomslag och kunde skapa reformer som förändrade våra liv. 82 individer – vi kallar dem Välfärdsoligarker  har tillgångar som motsvarar 49% av Sveriges årliga BNP. Att kunna göra obegränsade vinstuttag på skattefinansierad välfärdsverksamhet och bidra till den ökade ojämlikheten är vad en liten krets miljardärer med också politiskt inflytande sysslar med. Sverige är ett av de få länder i världen som praktiserar skattefinansierad privatisering.

Klimathotet vilar över oss men det är klimataktivister som gör jobbet just nu, inte de folkvalda. De vill inte ta ordet klimatkris i sin mun. Men klimataktivism räcker inte om det inte finns en politisk kraft som vill ta vid. DiEM25 törs se de ofrånkomliga samband som råder mellan demokratiska förutsättningar, miljö- och klimatomställningen. Låt oss dela på klimatångesten och finna den nödvändiga vi-känsla som måste till om vi ska kunna genomföra de systemförändringar som krävs.

I dåliga tider så har den keynesianska strategin varit framgångsrik det vill säga att investera sig ur ett avstannande samhälle. Men den klassiska synen på investeringar fungerar inte lika bra längre då dessa lätt kopplas till industrin vilket idag leder till fossila utsläpp och klimatproblem. Optimism och lusten till att ”investera” för att ”få fart på hjulen” måste göras på ett delvis nytt sätt. I en ambition att vilja förändra samhället söker DiEM25 investeringar i sociala och kulturella områden. Där investeringar inte leder till direkt ekonomisk tillväxt vill vi göra nya prioriteringar med andra värderingar som gynnar en social och kulturell tillväxt. Kortare arbetstider, bättre boendemiljöer, mer hållbara produkter och ett slut på slit och släng samhället. Det minskar rovdjursdriften på vår planet och på människor. Inte minst så tror vi att andra värderingsgrunder också kan stävja brottslighet.

Idag är mänskliga rättigheter något vi tar för givet fast det är något vi håller på att förlora i stor skala. Vi är idag nästan mer digitala människor än fysiska. Och i det digitala universumet saknar vi rättigheter såsom vi är vana vid. De företag och leverantörer som skapat vårt digitala system har fått oss att tro att tekniken kräver att vi ger upp våra rättigheter till denna nya teknofeodala adel för att få tillgång till deras skapelser, Facebook, Whatsapp, Twitter och så vidare. Denna digitala nyadel använder idag våra mest intima och personliga beteenden och förvandlar dessa till råvaror som säljs runt om i världen. Gratis produkter betyder oftast att det är du som är produkten. DIEM25 vill sätta medborgarnas rätt till att bestämma över sin egen integritet.

Vi försöker alla förstå vad som händer i vårt samhälle. Vi läser på sociala medier, vi kikar på nyheter på tv, läser dagstidningar och hoppas att vi kan skapa en rättvis bild av vad som pågår. Men förutom att våra dagstidningar blir alltmer polariserade så blir det också allt svårare att förstå vem som påverkar vem. Tankesmedjor och lobbyister har smugit in vårt alltmer komplexa informationssamhälle. DiEM25 vill ha en tydligare innehållsförteckning på det som sägs och uttrycks. Vi vill kunna se vem som betalar för åsikter, vem som komponerat dem och att dessa personer eller organisationer är registrerade och finns på innehållsförteckningen. Vilka är det som påverkar våra politiker, vilka ekonomiska intressen är det som hovrar i bakgrunden? Transparens är kanske DiEM25:s viktigaste vapen mot härskarstrategier och korruption.

DiEM25 Stockholm
Mats Sederholm
Marc Wihlstrand
Filip Gedin
Chiara Dominici
Vassilios.Vassiliadis

Vill du bli informerad om DiEM25s aktiviteter? Anmäl dig här

Yanis Varoufakis brutalt attackerad av en grupp ligister i Aten

Yanis Varoufakis, den grekiska f.d. finansministern och medgrundaren av demokratirörelsen DiEM25 blev nyligen offer för misshandel.

Läs mer