Vad är MERA25

MERA25 är namnet som delas av alla nationella politiska partier inom DiEM25, vilket gör det möjligt för oss att direkt delta i val. Eftersom vi inte bara är en rörelse med radikala idéer. Arbetar vi också med att omsätta dessa idéer i praktiken.

Dessa partier skiljer sig väsentligt från de gamla partier som de skapades för att ersätta. Varje större beslut som rör ett MERA25-parti – från dess grund, till dess program, till dess kandidatlista – är föremål för en omröstning bland alla våra medlemmar. Oavsett var de bor, vilket pass de har. Det är verklig internationalism i handling.

För närvarande har vi tre MERA25-partier: i Grekland, i Tyskland och i Italien. Läs mer om dem nedan.

Grekland

MERA25 Grekland grundades i mars 2018.

Tyskland

MERA25 Tyskland grundades i november 2021.

Italien

MERA25 Italien grundades i november 2022.