Šta je MERA25?

MERA25 je zajedničko ime za sve partije koje su pod okriljem DiEM25, putem kojih direktno učestujemo na državne izbore. Upravo jer nismo samo pokret radikalnih ideja, već te ideje sprovodimo u praksi.

Ove partije su veoma drugačije od starih partija, koje trebaju da zamijene. Svaka strateški bitna odluka koju MERA25 partija treba da donese – od samog osnivanja, do programa, do liste kandidata – mora proći kroz glasanje svih članova naše organizacije. Đe god da žive, koji god pasoš imali. Ovo je pravi internacionalizam u praksi.

Trenutno imamo tri MERA25 partije: u Grčkoj, u Njemačkoj i u Italiji. Pročitaj više o njima ispod.

Grčka

MERA25 Grčka je formirana u martu 2018. godine. 

Njemačka

MERA25 Njemačka je formirana u novembru 2021. godine.

Italija

MERA25 Italija je formirana u novembru 2022. godine.