Naše kampanje

Evropa je istovremeno na udaru pet kriza: dužničke, bankarske, krize siromaštva, niskog nivoa investicija i migracione krize. DiEM25 predstavlja infrastrukuturu pomoću koje će demokrate različitih političkih ubeđenja u Evropi razviti zajedničke odgovore na ove krize.

Pored toga, zahtevamo dalje korenite promene: institucije Eropske Unije koje su, u početku služile potrebama industrije, moraju biti potpuno transparentne i za svoj rad odgovarati građanima Evrope. Naša dugoročna vizija je da Evropljani sastavljaju demokratski ustav Evropske Unije.

Europu muči kronična kriza: dugovi, banke, siromaštvo, investicije i prisilne migracije. DiEM25 želi ujediniti progresivne snage diljem Europe kako bi razvili rješenja za te krize, mobilizirali se i rješenja učinili stvarnima.

Nastavi čitati

Cilj organizacije DiEM25 je razotkriti i učiniti vidljivima sve sastanke i samite europskih institucija, kao i učiniti javnima sve relevantne dokumente i protokole trgovinskih pregovora.

Nastavi čitati

Pozivamo Europljane i njihove izabrane predstavnike na ukidanje Sporazuma između EU i Turske te okončanje EU prakse žrtvovanja ljudskih života i osnovnih humanističkih principa na oltaru umirivanja ksenofoba i ultranacionalista. Pozivamo vas da ovu bitku učinite i vašom bitkom!

Nastavi čitati

DiEM25 veruje da Evropa može postati ostrvo nade ako objedini oblasti političkog, društvenog i tehnološkog progresa – postavljajući napredak svih ljudskih bića u središte tehnoloških promena. Taj proces može pokrenuti promene na globalnom nivou.

Nastavi čitati

Novi Zeleni ugovor za Europu je međunarodna kampanja za brzu, pravednu i demokratsku tranziciju prema održivoj Europi. DiEM25 kampanja “Novi zeleni ugovor za Europu”, započeta u travnju 2019. godine, želi ujediniti europske zajednice, sindikate, stranke i aktiviste koji dijele zajedničku viziju ekološke pravde.

Nastavi čitati