Onze campagnes

Europa lijdt momenteel aan vijf crises: schulden, banken, armoede, gebrek aan investeringen en migratie. DIEM25 is de infrastructuur die Europese democraten van alle politieke overtuigingen zullen gebruiken om gemeenschappelijke antwoorden op deze crises vorm te geven.

We eisen ook fundamentele veranderingen: de EU-instellingen, die oorspronkelijk waren opgericht om de industrie van dienst te zijn, moeten volledig transparant worden en verantwoording afleggen aan de Europese burgers. Onze lange termijn visie is dat Europese burgers een democratische grondwet voor de EU opstellen.

Europa wordt geplaagd door een chronische crisis: schulden, banken, armoede, investeringen en onvrijwillige migratie. DiEM25 heeft tot doel de progressieve krachten in heel Europa te verenigen om oplossingen voor deze crises te ontwikkelen en te mobiliseren om ze te verwezenlijken.

Lees meer

DiEM25 heeft tot doel het gebrek aan transparantie van de vergaderingen en topontmoetingen van de Europese instellingen bloot te leggen en te beëindigen, en ook alle relevante documenten en protocollen van de handelsbesprekingen openbaar te maken.

Lees meer

Wij roepen de Europeanen en hun gekozen vertegenwoordigers op om de overeenkomst tussen de EU en Turkije terzijde te schuiven. Om een einde te maken aan de praktijk van de EU om mensenlevens en fundamentele humanistische beginselen te offeren op het altaar van xenofoben en ultranationalisten. Wij roepen u op om ons te vervoegen in… Read more »

Lees meer

DiEM25 is van mening dat Europa een baken van hoop kan worden als het de politieke, sociale en technologische vooruitgang verenigt en de ontplooiing van alle mensen in het middelpunt van de technologische veranderingen plaatst. Dit zou over de hele wereld een transformatie teweeg kunnen brengen.

Lees meer

De Green New Deal voor Europa is een internationale campagne voor een snelle, rechtvaardige en democratische overgang naar een duurzaam Europa.   De Green New Deal voor Europa werd in april 2019 opgericht door DiEM25 en heeft tot doel de Europese samenlevingen, vakbonden, partijen en activisten te verenigen achter een gemeenschappelijke visie op milieu-rechtvaardigheid.

Lees meer