Europa zal gedemocratiseerd worden als de oligarchie is verslagen!

Europa wordt geregeerd door oligarchen. Zij bezitten de appartementen waarin we wonen, de banken die ons geld beheren, de vaccins die onze levens redden, de apps die we nodig hebben voor ons werk, de data die deze apps over ons verzamelen, de olie en het gas die onze planeet opwarmen – en belangrijker, ze hebben de politici die ons  tegen hen zouden moeten beschermen in hun zak. Zij zijn het resultaat van een vreselijk systeem waarin het de rijken is toegestaan te doen wat ze willen, terwijl de gewone burger, in geval ‘wat de rijken wilden’ niet goed uitpakt, voor die fouten moet betalen.

Ze doen alsof ze democratie belangrijk vinden, maar achter de schermen gebruiken ze al hun macht en invloed om ervoor te zorgen dat jij niks te zeggen hebt over de manier waarop zij opereren. De nachtmerrie van alle oligarchen is werkelijke  democratie.

Er is maar één manier om hiermee af te rekenen: een democratische revolutie!

We kunnen hen verslaan en we zullen niet stoppen totdat onze visie van een volwaardige democratie zich verspreidt binnen het bedrijfsleven, onze economie, onze lokale gemeenteraden, onze parlementen en al onze instellingen.

De dag is van ons. Sluit je bij ons aan in dat gevecht.

Hoe goed krijgen we dat voor elkaar

Wij committeren ons aan het aangaan van samenwerkingsverbanden met eenieder die onze methode van constructieve ongehoorzaamheid onderschrijft, om zo overal een echte democratie te laten ontstaan. Wij zullen dit doen in elke buurt, werkplek, stad en regio.

Maar om Europa te kunnen veranderen moeten we ook de regeringen veranderen die ten dienste van de oligarchen opereren, we zullen onze eigen politieke partijen oprichten om mee te doen in belangrijke verkiezingen – deze partijen zijn verenigd onder onze principes en waarden en delen allen dezelfde naam: MERA25, waarvan er momenteel twee bestaan, in Griekenland en in Duitsland. Elders zullen we deelnemen aan electorale allianties die in lijn zijn met ons manifest.

Ons programma is gebaseerd op onze middellange beleidsagenda – de Green New Deal voor Europa – evenals op onze lange termijnvisie van een democratisch, ecologisch, feministisch, vreedzaam, niet-uitbuitend systeem dat vrij is van kapitalistische bazen, ongekozen staatsbureaucraten en elke neiging tot koloniseren.

Het Coördinerend Collectief

Het Coördinerend Collectief (CC) is het orgaan dat DIEM25 in heel Europa en daarbuiten moet leiden, de strategie en het beleid van de beweging coördineert, en de leden in staat stelt de strijd aan te gaan met het ‘establishment’. Elk jaar is de helft van het CC verkiesbaar. Volgende mensen vormen het huidige CC :

Het Adviespanel

Vanaf het begin hebben de ideeën en de principes van DIEM25 invloedrijke personen van over de hele wereld aangetrokken. Ze zijn een verrijking voor het denken van de beweging, dragen bij aan onze evenementen en campagnes en helpen ons om onze ideeën te verspreiden via hun platforms. Zij vormen het Adviespanel.

De Nationale Collectieven en de Electorale Vleugels

We organiseren en coördineren onze activiteiten op nationaal niveau via de Nationale Collectieven (NCs) en de Electorale Vleugels (EWs) die de electorale kansen voor ons beleid beoordelen en op basis van hun analyse acties aanbevelen aan het CC. Alle leden van deze organen worden gekozen op pan-Europese basis, wat betekent dat ze geen nationale versie van de beweging vertegenwoordigen, maar het gehele lidmaatschap van dit land (bijv. het DIEM25 NC in het land i.p.v. van het land) Onze roep om radicaal, democratisch internationalisme is niet alleen een motto: het is een manier van doen!

Zie de mensen die het landelijk mogelijk maken: