Visie op economie

Wij stellen ons een gedecentraliseerde economie voor, gebaseerd op coöperatieve ondernemingen

Deze ondernemingen zijn horizontaal georganiseerd en kennen geen andere aandeelhouders dan de mensen die er werken, waarbij elke werknemer één aandeel in het bedrijf bezit en één stem bij belangrijke beslissingen over de bedrijfsvoering. Dit economische systeem bevordert:

  • Een onvoorwaardelijk basisinkomen en een baangarantie, verstrekt door gedemocratiseerde centrale banken, in een wereld waar internationale handel en geldstromen zo gemanaged worden dat onevenwichtigheden weggenomen worden (b.v. handelstekorten en -overschotten) en dat daarbij in minder ontwikkelde delen van de wereld echt groene en sociale overheidsinvesteringen worden gefinancierd.
  • Afname van groei in sectoren die de mensheid, andere dieren en het milieu schade toebrengen.
  • De groei van hernieuwbare energie, volksgezondheid, geestelijke gezondheidszorg, sociale zorg, ongelimiteerde educatie en cultuur.