Visie op cultuur

Wij stellen vast dat cultuur in al haar vormen van expressie door kunst, muziek, denken en sport, een machtig instrument voor verandering kan zijn.

Wij zien cultuur als een noodzakelijke, participerende en inclusieve manier van sociale transformatie. mέta, ons centrum voor Post-kapitalistische Civilisatie, is het internationale kunst en cultuurplatform van DiEM25 en onze MERA25-partijen.

Door kunst en onderzoek, argumentatie en poëzie, streeft mέta ernaar de maatschappij te helpen zich los te maken van ons heden en zich de wereld opnieuw voor te stellen.

Met de ideeën en missie van DiEM25 voorop, formuleert mέta een visie voor een post-kapitalistische toekomst via het medium kunst en door een platform te worden voor voorstellingen, campagnes en gesprekken.

Onze visie roept op tot een Europa dat:

  • Cultureel is, waardering heeft voor onze veelheid aan culturen, en niet alleen onze waardevolle culturele erfenis promoot maar ook het werk van dissidente artiesten, musici, schrijvers en dichters.
  • Internationalistisch is, waarbij niet-Europeanen respectvol worden behandeld en in actieve solidariteit wordt gewerkt met uitgebuite mensen van over de hele wereld.
  • Verenigd is, met solidariteit die even sterk is tussen als in de verschillende landen.
  • Pluralistisch is, trots op haar regio’s, etniciteiten, naties, talen, filosofieën en culturen – en ons tegelijkertijd toe te staan zowel Europees als patriottisch  te zijn.
  • Divers is, verschillen viert en een eind maakt aan elke vorm van discriminatie die gebaseerd is op sociale klasse, educatie, gender, huidskleur, leeftijd, nationaliteit, ideologie, geloof, handicap of seksuele oriëntatie.
  • Transnationaal is, met politieke vertegenwoordiging die nationale grenzen overschrijdt.