Πολιτιστικό όραμα

Αναγνωρίζουμε ότι ο πολιτισμός, σε όλες τις μορφές έκφρασής του μέσω της τέχνης, της μουσικής, της διανόησης και του αθλητισμού, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο αλλαγής.

Θεωρούμε τον πολιτισμό ένα κατ’ ανάγκη συμμετοχικό και συμπεριληπτικό μέσο κοινωνικού μετασχηματισμού. Το mέta, το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού μας, είναι η διεθνής πλατφόρμα τεχνών και πολιτισμού του DiEM25 και των κομμάτων μας MERA25. Μέσα από την τέχνη και την έρευνα, το επιχείρημα και την ποίηση, το mέta προσπαθεί να βοηθήσει την κοινωνία να έρθει σε ρήξη με το παρόν μας και να φανταστεί τον κόσμο εκ νέου. Έχοντας στο επίκεντρο τις ιδέες και την αποστολή του DiEM25, το mέta διαμορφώνει ένα όραμα για ένα μετακαπιταλιστικό μέλλον μέσω των τεχνών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια πλατφόρμα για παραστάσεις, καμπάνιες και συζητήσεις. Το όραμά μας μιλά για μια Ευρώπη που είναι:

  • Πολιτισμένη, εκτιμώντας το πλήθος των πολιτισμών μας και προωθώντας όχι μόνο την ανεκτίμητη πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και το έργο των αντιφρονούντων καλλιτεχνών, μουσικών, συγγραφέων και ποιητών.
  • Διεθνιστική, αντιμετωπίζοντας τους μη Ευρωπαίους με πλήρη σεβασμό και επιδεικνύοντας ενεργή αλληλεγγύη προς τα θύματα εκμετάλλευσης σε όλο τον κόσμο.
  • Ενωμένη, με αλληλεγγύη ανάμεσα στα έθνη εξίσου ισχυρή όσο και στο εσωτερικό κάθε έθνους.
  • Πλουραλιστική, περήφανη για τις περιοχές, τις εθνότητες, τα έθνη, τις γλώσσες, τις φιλοσοφίες και τους πολιτισμούς της – που μας επιτρέπει να είμαστε ταυτόχρονα Ευρωπαίοι και πατριώτες.
  • Ποικιλόμορφη, εξυμνώντας τις μεταξύ μας διαφορές και τερματίζοντας κάθε διάκριση με βάση την κοινωνική τάξη, την εκπαίδευση, το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την ηλικία, την εθνικότητα, την ιδεολογία, την πίστη, την αναπηρία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
  • Διεθνική, με πολιτική εκπροσώπηση που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα.