Οικολογικό όραμα

Αντιμετωπίζουμε μια κλιματική, περιβαλλοντική και κοινωνική κρίση – και ο χρόνος τελειώνει.

Όμως, αν ενωθούμε πίσω από ένα κοινό όραμα δικαιοσύνης και βιωσιμότητας, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη για τις μελλοντικές γενιές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεσμευόμαστε για μια Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη, που θα κάνει την ήπειρό μας:

  • Λογική, απρόθυμη να θυσιάσει ό,τι έχει απομείνει από τον πλανήτη μας προκειμένου να συνεχίσουν να ρέουν τα κέρδη στις τσέπες των ολιγαρχών.
  • Υπεύθυνη, ανταποκρινόμενη στο μέγεθος της πρόκλησης, χωρίς να φείδεται των πόρων που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση, και δεσμευμένη να δράσει αμέσως – όχι σε μερικά χρόνια ή δεκαετίες.
  • Δίκαιη, με το κόστος αυτής της μετάβασης να μην το επωμίζονται οι πιο αδύναμοι, και με όλους τους ανθρώπους να διαθέτουν ένα σπίτι και μια αξιοπρεπή δουλειά.
  • Τολμηρή, όχι μόνο συμβάλλοντας στην εξασφάλιση ενός μέλλοντος για τη ζωή στη Γη, αλλά τολμώντας να δημιουργήσει έναν πολύ καλύτερο κόσμο: πιο ασφαλή, πιο δίκαιο, πιο ισότιμο.