Πολιτικό όραμα

Αναγνωρίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν χάσει την ελπίδα τους στους πολιτικούς τους – και έχουν δίκιο!

Για να ενδυναμώσουμε τους λαούς της Ευρώπης, οραματιζόμαστε νέα επίπεδα δημοκρατίας μεταξύ των πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους. Σε τοπικό επίπεδο, δημοκρατικά διαβουλευτικά σώματα που θα αποτελούνται από τυχαία επιλεγμένους κατοίκους θα συμπληρώνουν το έργο των κρατικών αντιπροσωπευτικών θεσμών. Η ίδια αρχή θα εφαρμόζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπου δεσμευόμαστε για την πραγματοποίηση μιας σειράς συντακτικών λαϊκών συνελεύσεων που θα διαμορφώσουν ένα δημοκρατικό σύνταγμα για μια Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Αυτή η Ευρώπη θα είναι:

  • Δημοκρατική, με όλη την πολιτική εξουσία να πηγάζει από τους λαούς της Ευρώπης.
  • Κοινωνική, όπου “ελευθερία” δεν σημαίνει μόνο έλλειψη παρεμβάσεων στην προσωπική ζωή, αλλά και το βασικό εισόδημα, τη φροντίδα και τα αγαθά που μας απελευθερώνουν από τα δεινά της ανάγκης και της εκμετάλλευσης.
  • Αποκεντρωμένη, με χρήση της κεντρικής εξουσίας για τη μεγιστοποίηση της δημοκρατίας στις πόλεις, τις περιφέρειες και τα κράτη.
  • Διαφανής, με τη λήψη όλων των αποφάσεων υπό λαϊκό έλεγχο.
  • Ειλικρινής, που απεργάζεται ένα καλύτερο μέλλον χωρίς να κρύβεται από το ιμπεριαλιστικό της παρελθόν.
  • Ειρηνική, που αποκλιμακώνει τις εντάσεις στα ανατολικά της και στις περιοχές της Μεσογείου και του Αιγαίου, βάζει τέλος σε αποικιοκρατικά σχέδια στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και αλλού, και απορρίπτει τον μιλιταρισμό και τον επεκτατισμό παντού.
  • Ανοιχτή, ζωντανή και ελκυστική για ιδέες, ανθρώπους και εμπνεύσεις από όλο τον κόσμο, θεωρώντας τους φράχτες και τα σύνορα σημάδια αδυναμίας που διαδίδουν την ανασφάλεια στο όνομα της ασφάλειας.
  • Απελευθερωμένη, επιτρέποντας στους ανθρώπους να μην εγκλωβίζονται σε στερεοτυπικούς ρόλους από τη γέννησή τους, να απολαμβάνουν περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν οι ίδιοι τους συντρόφους τους σε κάθε πτυχή της ζωής, της εργασίας και της κοινωνίας.