Οικονομικό όραμα

Οραματιζόμαστε μια αποκεντρωμένη οικονομία βασισμένη σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις αυτές είναι οριζόντια οργανωμένες και δεν έχουν μετόχους εκτός από τους εργαζόμενους σε αυτές, με κάθε άτομο να έχει μία μετοχή στην επιχείρηση και μία ψήφο για τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη διακυβέρνησή της. Αυτό το οικονομικό σύστημα θα προωθήσει:

  • Ένα άνευ όρων βασικό εισόδημα και μια εγγύηση εργασίας που θα παρέχονται από εκδημοκρατισμένες κεντρικές τράπεζες, σε έναν κόσμο όπου οι διεθνείς εμπορικές και χρηματικές ροές διευθετούνται έτσι ώστε να εξομαλύνουν τις ανισορροπίες (π.χ. εμπορικά ελλείμματα και πλεονάσματα) και ταυτόχρονα χρηματοδοτούν πραγματικές πράσινες και κοινωνικές δημόσιες επενδύσεις στα λιγότερο ανεπτυγμένα μέρη του πλανήτη.
  • Την αποανάπτυξη σε τομείς που βλάπτουν τον άνθρωπο, τα άλλα ζώα και το περιβάλλον.
  • Την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της δημόσιας υγείας, της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της παιδείας και του πολιτισμού χωρίς όρια.