Viziune economică

Ne imaginam o economie descentralizată bazată pe întreprinderi cooperative.

Aceste întreprinderi sunt organizate pe orizontală și nu au acționari, cu excepția persoanelor angajate în ele, fiecare persoană având o acțiune în cadrul companiei și un vot pentru deciziile majore privind guvernanța acesteia. Acest sistem economic va promova:

  • Un venit de bază necondiționat și un loc de muncă garantat furnizate de bănci centrale democratizate, într-o lume în care comerțul internațional și fluxurile monetare sunt gestionate astfel încât să elimine dezechilibrele (de exemplu, deficitele și excedentele comerciale) și, în același timp, să finanțeze investiții publice ecologice și sociale reale în zonele mai puțin dezvoltate ale planetei.
  • Diminuarea creșterii în sectoarele care dăunează oamenilor, animalelor și mediului.
  • Creșterea energiei regenerabile, a sănătății publice, a sănătății mintale, a asistenței sociale și fără limită a educației și a culturii.