Viziune culturală

Recunoaștem cultura, în toate formele sale de exprimare prin artă, muzică, gândire și sport, ca fiind un instrument puternic de schimbare.

Considerăm cultura ca fiind un mijloc participativ și incluziv de transformare socială. mέta, centrul nostru pentru civilizație postcapitalistă, este platforma internațională de artă și cultură a DiEM25 și a partidelor noastre MERA25. Prin artă și cercetare, argumente și poezie, mέta se străduiește să ajute societatea să se despartă de prezentul nostru și să își imagineze lumea din nou. Cu ideile și misiunea DiEM25 în prim-plan, mέta formulează o viziune pentru un viitor postcapitalist prin intermediul artelor, devenind o platformă pentru spectacole, campanii și conversații. Viziunea noastră solicită o Europă care este:

  • Cultivată, valorizând multitudinea de culturi și promovând nu numai patrimoniul nostru cultural neprețuit, ci și activitatea artiștilor, muzicienilor, scriitorilor și poeților disidenți.
  • Internaționalistă, care tratează cu deplin respect persoanele din afara Europei și lucrează în solidaritate activă cu oamenii exploatați din întreaga lume.
  • Unită, cu o solidaritate la fel de puternică între națiuni ca și în interiorul acestora.
  • Pluralistă, mândră de regiunile, etniile, națiunile, limbile, filosofiile și culturile sale – ceea ce ne permite să fim, în același timp, europeni și patrioți.
  • Diversă, sărbătorind diferențele și punând capăt oricărei discriminări bazate pe clasă socială, educație, sex, culoarea pielii, vârstă, naționalitate, ideologie, credință, handicap sau orientare sexuală.
  • Transnațională, cu o reprezentare politică care transcende granițele naționale.