Visie op ecologie

We gaan een klimaat-, milieu- en sociale crisis tegemoet – en we komen in tijdnood.

Maar als we ons allemaal samen verenigen achter een gedeelde visie van gerechtigheid en duurzaamheid, kunnen we een beter Europa bouwen voor toekomstige generaties. Daarom verbinden we ons aan een Green New Deal voor Europa, die ons continent:

  • Verstandig maakt, niet bereid om wat er nog over is van onze planeet, op te offeren om de winsten naar de zakken van de oligarchen te blijven doorsluizen.
  • Verantwoordelijk maakt, opgewassen tegen de grote uitdaging, zonder de noodzakelijke middelen te sparen die nodig zijn om de groene transitie te waarborgen en zich verplichtend om nu te handelen – niet over een paar jaar of decennia.
  • Rechtvaardig maakt, waarbij de kosten van deze transitie niet op de schouders van de zwaksten worden afgewenteld en alle mensen een woning en een fatsoenlijke baan zullen hebben.
  • Stoutmoedig maakt, niet alleen door te helpen een toekomst voor het leven op aarde veilig te stellen, maar ook door de durf te tonen een veel betere wereld te creëren: veiliger, eerlijker en gelijkwaardiger.