Perskamer

Het persbureau van DiEM25 verstrekt actuele en accurate informatie over evenementen, campagnes, publieke mededelingen en aankondigingen van de beweging. Hier vindt u persberichten, media reviews en agenda’s voor toekomstige evenementen.

Persaccreditaties

Alle leden van de media die evenementen willen bijwonen, persconferenties incluis, moeten de persaccreditatie procedure doorlopen. Informatie hierover wordt op verzoek verstrekt.

Pers aanvragen

Aanvragen voor interviews moeten worden gericht aan press@diem25.org, met als onderwerp PRESS REQUEST. De e-mail moet de volgende informatie bevatten:

  • Naam van de publicatie, soort uiting, land
  • Mediaprofiel: TV, radio, gedrukte media, online
  • Kijkcijfers, bereik, oplage, PI’s
  • Vorm: persoonlijk interview, interview per telefoon, interview per mail
  • Thema, onderwerp
  • Deadline

Mensen

Claudia Trapp

Press and media relations - European coordination
claudia.trapp@diem25.org

DiEM25 in de media