Perskamer

Pers aanvragen

Alle leden van de media die evenementen willen bijwonen, persconferenties incluis, moeten de persaccreditatie procedure doorlopen. Informatie hierover wordt op verzoek verstrekt.

Aanvragen voor interviews moeten worden gericht aan press@diem25.org, met als onderwerp PRESS REQUEST. De e-mail moet de volgende informatie bevatten:

  • Naam van de publicatie, soort uiting, land
  • Mediaprofiel: TV, radio, gedrukte media, online
  • Kijkcijfers, bereik, oplage, PI’s
  • Vorm: persoonlijk interview, interview per telefoon, interview per mail
  • Thema, onderwerp
  • Deadline

Mensen

Nádia Sales Grade

DiEM25 Press and media relations - European coordination
nadia.grade@diem25.org