Tiskové centrum

Tiskové zprávy

Požadavky médií

Všichni zástupci médií, kteří se chtějí účastnit společenských akcí, včetně tiskových konferencí, musí projít řádným procesem akreditace. Další informace budou na požádání poskytnuty.

Žádosti o rozhovory je třeba zaslat na adresu press@diem25.org, V předmětu e-mailu uveďte PRESS REQUEST. V e-mailu uveďte následující informace:

  • Název publikace/média, nakladatel, země
  • Profil média: rádio, televize, tisk, online
  • Náklad, počet zobrazení stránky (PI), počet čtenářů/sledujících
  • Popis požadavku: osobní rozhovor (F2F), rozhovor prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu
  • Téma, předmět
  • Nejzazší termín

Lidé

Nádia Sales Grade

DiEM25 Press and media relations - European coordination
nadia.grade@diem25.org