Basın Odası

Basın Bildirileri

Basın Açıklamaları

Medya Talepleri

Basın konferansları da dahil olmak üzere, düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyen tüm basın mensuplarının akreditasyon işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Ek bilgi verilecektir.

Röportaj talepleri, gönderilecek e-postanın konusuna “PRESS REQUEST” yazılacak şekilde press@diem25.org adresine iletilmelidir. Buna ek olarak, gönderilecek e-posta talebinde aşağıdaki bilgilere de yer verilmelidir:

  • Yayın adı, basın kuruluşu, ülke
  • Basın Profili: Radyo, Televizyon, Yazılı Basın, Online
  • Tiraj, Görüntülenme sayısı, İzleyiciler
  • İstek Röportaj Türü: Yüzyüze, telefon üzerinden, e-posta üzerinden
  • Konu
  • Yapılması talebinde bulunulan röportajın gerçekleşebileceği zaman aralığı, son veriliş günü

İnsanlar

Nádia Sales Grade

DiEM25 Press and media relations - European coordination
nadia.grade@diem25.org

Mats Sederholm

Press and media coverage for Scandinavia
mats@sederholm.nu