Visie op technologie

Onze oproep tot een pool van gemeenschappelijke digitale middelen

Wij stellen een pool van gemeenschappelijke digitale middelen voor waarin mensen totale zeggenschap hebben over hun data, waarin platformen met oligarchische eigenaren die zich gedragen als feodale meesters, worden gesocialiseerd, commerciële diensten goedkoop worden afgenomen (daarmee een eind makend aan de huidige ‘gratis’ diensten die ons veranderen in Big Tech’s producten) en een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die alle op AI gebaseerde autonome wapens uitbant en tegelijkertijd alle rechten en waardigheid van elk mens beschermt. Ons Europa zal:

  • Creatief en technologisch onafhankelijk zijn, door de innovatieve kracht van verbeelding in haar bevolking te stimuleren en te bewaken.
  • Verantwoordelijk zijn, door op haar grondgebied ontwikkelde technologieën in dienst te stellen van solidariteit en mensen, niet in dienst van winstbejag.