Τεχνολογικό όραμα

Η έκκλησή μας για ψηφιακά κοινά

Οραματιζόμαστε ψηφιακά κοινά, όπου οι άνθρωποι θα έχουν πλήρη κυριαρχία επί των δεδομένων τους, οι πλατφόρμες οι οποίες ανήκουν σε ολιγάρχες που λειτουργούν ως φεουδάρχες θα κοινωνικοποιούνται, οι εμπορικές υπηρεσίες θα παρέχονται με ένα προσιτό αντίτιμο (τερματίζοντας τις “δωρεάν” υπηρεσίες που σήμερα μας μετατρέπουν σε εμπορεύματα των Κολοσσών της Τεχνολογίας), καθώς και μια Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα απαγορεύει όλα τα αυτόνομα όπλα που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προστατεύοντας παράλληλα την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου. Η Ευρώπη μας θα είναι:

  • Δημιουργική και τεχνολογικά κυρίαρχη, μέσα από την καλλιέργεια και την προστασία της καινοτόμων δυνάμεων που απορρέουν από τη φαντασίας των ανθρώπων της.
  • Υπεύθυνη, θέτοντας τις υπηρεσίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της στην υπηρεσία της αλληλεγγύης και των ανθρώπων, όχι του κέρδους.