Technische Soevereiniteit

DiEM25 is van mening dat Europa een baken van hoop kan worden als het de politieke, sociale en technologische vooruitgang verenigt en de ontplooiing van alle mensen in het middelpunt van de technologische veranderingen plaatst. Dit zou over de hele wereld een transformatie teweeg kunnen brengen.#diem25 #TechSovereignty


Tech Soevereiniteit

Technologie monopolies hebben enorme bevoegdheden gekregen om vorm te geven aan alles wat we zien, van alles wat we horen of hoe we denken, zonder dat er sprake is van enige democratische verantwoording voor die macht. Technologie is een centrale vorm van macht in de samenleving geworden. Deze macht moet uiteindelijk toebehoren aan de burgers van een gedigitaliseerde samenleving.

Onze Technologiepijler werkt aan een ambitieus plan om Technologische Soevereiniteit te bereiken: het recht en het vermogen van soevereine burgers en democratische instellingen om zelf bepaalde keuzes te maken met betrekking tot technologieën en hun innovatie.

Digitaal Gemenebest

De oprichting van een Digitaal Gemenebest in Europa zal de macht van de platform monopolies tegengaan:

  • De regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR) en ePrivacy aan te scherpen om onvrijwillige gegevensextractie te beperken;
  • het afdwingen van verplichte platform overschrijdende interoperabiliteit en overdraagbaarheid van gegevens;
  • ervoor te zorgen dat de antitrust wetgeving van de EU wordt aangescherpt en beter wordt gehandhaafd;
  • introductie van het concept van ‘Data Unions’ voor collectieve representatie.

De infrastructuur ervan zal worden gecreëerd door:

  • Het openstellen en democratiseren van op algoritme gebaseerde geautomatiseerde besluitvormingsprocessen (vaak ten onrechte aangeduid als ‘kunstmatige intelligentie (AI)’)
  • het decoderen van gegevens door middel van het opzetten van een publieke data commons
  • het creëren van een kader van digitale rechten voor burgers
  • ondersteuning van alternatieve bedrijfsmodellen om economische structuren te democratiseren, zoals platform coöperaties.

Democratiserende innovatie

Beslissingen over technologie moeten niet onomkeerbaar worden gedelegeerd aan technocraten, bedrijven en technologie monopolies – Europa kan en moet het beter doen.

Het door DiEM25 voorgestelde beleid vraagt om nieuwe instellingen en een gedeeld beheer van de technologie. Zij omvatten de ontwikkeling van technologisch burgerschap in de 21e eeuw, gebaseerd op beginselen als ‘commons’, het vermogen tot zelforganisatie en de ontwikkeling van het verzet van de burgers en de democratische instellingen.

De democratisering van de innovatie in het kader van de technologie pijler zorgt ervoor dat kennis zo veel mogelijk wordt gedeeld. Het gaat om een kentering van de trend dat de maatschappij opdraait voor de kosten, terwijl de voordelen en de winsten van innovatie worden geprivatiseerd, en om de afschaffing van monopolistische benaderingen van innovatie.

Lees onze beleidsnota