Πρόταση από την ΣΕ για σχηματισμό Θεματικών ΑΟ. (Ψηφοφορία ανοιχτή μέχρι 6 Νοεμβρίου 2017)

Αυθόρμητες Ομάδες του DiEM25 (ΑΟ)

Η ιδέα δεν είναι καινούρια. Αντανακλά την έννοια της “αυθόρμητης τάξης” του Σκωτσέζικου Διαφωτισμού, καθώς και ιδέες και πρακτικές αυτοδιαχείρισης και συνεταιρισμού, τα «σμήνη» του Σουηδικού Πειρατικού Κόμματος, του Ρικ Φαλκβίνγκε, κ.λπ.

Το DiEM25 επιδιώκει να συνδυάσει την αυτο-οργάνωση (αυθόρμητα δημιουργημένες οριζόντιες δομές) με την κάθετη ενσωμάτωση με την ΣΕ, το VC (Επικυρωτικό Συμβούλιο) και τις δημοτικές, περιφερειακές και εθνικές επιτροπές. Οι ΑΟ αποτελούν την αυτο-οργανωτική διάσταση του κινήματος. Κάθε μέλος του DiEM25 που επιθυμεί να συμμετέχει στην πραγμάτωση των στόχων του DiEM25 και των Διακηρυκτικών του Αρχών μπορεί να σχηματίσει μια ΑΟ με ελάχιστους περιορισμούς.
Οι ΑΟ είναι αυτοδιοικούμενες, χωρίς την ανάγκη έγκρισης των δράσεών τους από την ΣΕ. Κάθε ΑΟ εκλέγει έναν ή δύο συντονιστές, ιδανικά έναν άνδρα και μια γυναίκα, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της επικοινωνίας ανάμεσα στο DiEM25 συνολικά, τις υπόλοιπες ΑΟ, την ΣΕ και τη συγκεκριμένη ΑΟ.

Για να παραμείνουν αποτελεσματικές και ευέλικτες, οι ΑΟ προβλέπεται να περιλαμβάνουν από 5 έως 15 μέλη μόνο. Όταν μια ΑΟ φτάσει τα 16 ενεργά μέλη, προτείνεται να σχηματιστεί μια δεύτερη ΑΟ που θα διεξάγει τις συναντήσεις της σε άλλη περιοχή ή θα ασχολείται με διαφορετικά θέματα, ούτως ώστε να διατηρείται η ευκινησία των μικρών, αυτο-οργανωμένων ομάδων στις οποίες όλοι θα έχουν λόγο και συνεισφορά στο έργο τους. Καμία ΑΟ δεν μπορεί να έχει πάνω απο 50 ενεργά μέλη.

Δύο τύποι ΑΟ προβλέπονται: (1) Τοπικές ΑΟ, δημιουργημένες στη βάση της γεωγραφικής εγγύτητας και (2) Θεματικές ΑΟ βασισμένες στα κοινά ενδιαφέροντα των μελών τους στο ίδιο πεδίο πολιτικής πανευρωπαϊκά. Οι Θεματικές ΑΟ μπορούν να είναι γεωγραφικά καθορισμένες (για παράδειγμα να ασχολούνται με το εκπαιδευτικό σύστημα της Πορτογαλίας) ή να έχουν πανευρωπαϊκή απήχηση (για παράδειγμα να ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή).

Όλες οι ΑΟ πρέπει να σέβονται τις Κατευθυντήριες Οδηγίες όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Κατευθυντήριες Οδηγίες ΑΟ

Οι ΑΟ αποτελούν την αυτο-οργανωτική διάσταση του κινήματος. Κάθε μέλος του DiEM25 μπορεί να σχηματίσει μια ΑΟ με ελάχιστους περιορισμούς.

Οι πιο σημαντικοί περιορισμοί είναι ότι οι ΑΟ δεν μπορούν να προωθούν σκοπούς ή αξίες ασυμβίβαστες με το πνεύμα της Διακήρυξης του DiEM25, και τις εκάστοτε εκστρατείες του. DiEM25. Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι δράσεις των ΑΟ είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη, και για να υπάρχει ένας σχετικός ποιοτικός έλεγχος πάνω στο πώς η κοινή γνώμη θα διάκειται απέναντι στο DiEM25, τα μέλη των ΑΟ δεν μπορούν να δημοσιεύουν οποιαδήποτε κείμενα/εικόνες/βίντεο/δράσεις προορίζονται για το ευρύ κοινόν από μόνα τους. Το μέλος θα πρέπει να λαμβάνει την έγκριση από τουλάχιστον 5 μέλη του DiEM25. Αυτά τα 5 μέλη μπορεί να είναι μέλη της ίδιας ΑΟ, εκτός αν κατα το παρελθόν η συγκεκριμένη ΑΟ έχει δημοσιεύσει αμφιλεγόμενο υλικό.

Τι μπορεί να κάνει μία ΑΟ;

Ουσιαστικά οτιδήποτε μπορεί να καταστήσει επιτυχές το DiEM25:

 • Nα διαδίδει τις ιδέες του DiEM25 (μέσω των media, του internet, εκδηλώσεων, κλπ.)

 • Να συντάσσει προτάσεις πολιτικής οι οποίες θα υποβάλλονται στο Forum ή ακόμα και στη ΣΕ.

 • Να συλλέγει προτάσεις πολιτικής από ανθρώπους που έχουν πληγεί από εφαρμοζόμενες κυβερνητικές πολιτικές.

 • Να συμμετέχει σε δράσεις βοήθειας και επιμόρφωσης των ντόπιων.

 • Nα προσελκύει νέα μέλη (ζητώντας τους να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του DiEM25 https://diem25.org/).

 • Να συμμετέχει σε διαδηλώσεις υπό τη σημαία του DiEM25 εφόσον το διακύβεμα είναι σύμφωνο με τις θέσεις του κινήματος.

 • Να προσεγγίσει τοπικές ΜΚΟ για κοινές δράσεις.

 • Να οργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκστρατείες. Προκειμένου να γίνουν αποδεκτές αυτές ως επίσημες εκδηλώσεις του DiEM25 «οργανωμένες από <όνομα της ΑΟ>», θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του DiEM25 στην ίδια κοινότητα, πόλη ή χώρα.

Τι δεν μπορεί να κάνει μία ΑΟ;

 • Να συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες.

 • Να προωθεί ιδέες που παραβιάζουν το πνεύμα της Διακήρυξης του DiEM25 ή των τρεχουσών Εκστρατειών του.

 • Nα συλλέγει ή να ξοδεύει χρήματα κατά τρόπο που δεν εναρμονίζεται με το καθιερωμένο σύστημα του DiEM25 για τη συλλογή και χρήση δωρεών.

 • Να χρησιμοποιεί το όνομα, το λογότυπο, την πλατφόρμα ή τον οργανισμό του DiEM25 για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μέλη του DiEM25.

 • Να υπόσχεται ή να παρέχει υποστήριξη σε άλλες πολιτικές οργανώσεις και πολιτικούς υποψηφίους, εκτός εάν η συμμαχία έχει ήδη εγκριθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή. Αν μια ΑΟ θεωρεί ότι μια τέτοια συμμαχία είναι σημαντική παρά τις εκπεφρασμένες διαφωνίες της Συντονιστικής Επιτροπής, η εν λόγω ΑΟ μπορεί να ζητήσει από τη Συντονιστική Επιτροπή τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος από όλα τα μέλη επί του συγκεκριμένου θέματος.

 • Να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του DiEM25-International ή να εμπλέκεται σε δραστηριότητες για τις οποίες η διεθνής Οργάνωση θα καταστεί νομικά υπεύθυνη.

 • Να οργανώνει Συνελεύσεις του DiEM25 (Προσοχή: αντίθετα με τις συγκεντρώσεις ή τις εκδηλώσεις, οι Συνελεύσεις μπορούν να οργανώνονται μόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή).

 • Να ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί ολόκληρες πόλεις, περιφέρειες ή χώρες, χωρίς την έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25. Για το σκοπό αυτό, η ονομασία των ΑΟ πρέπει να είναι της μορφής ΑΟ Λονδίνο 1, ΑΟ Βαρκελώνη 1, κ.λπ. έτσι ώστε όταν άλλες ΑΟ στην ίδια περιοχή εμφανιστούν, να μπορούν να ονομαστούν ΑΟ Λονδίνο 2, ΑΟ Βαρκελώνη 2, κ.τ.λ.

 • Να ισχυρίζεται ότι εκφράζει το DiEM25 της περιοχής ή της χώρας που ανήκει και να μη καθιστά σαφές ότι εκφράζει αποκλειστικά την ίδια την ΑΟ. Επίσης να χρησιμοποιεί το πορτοκαλοκόκκινο λογότυπο του DiEM25 και όχι το λογότυπο με το άσπρο φόντο. Επίσης να μην υπογράφουν όλα τα δελτία τύπου τους και λοιπό υλικό με το όνομα της ΑΟ ή “Εθελοντές DiEM25 στην…” ώστε να διαχωρίζονται από δηλώσεις εκλεγμένων αντιπροσώπων του DiEM25.

Οι αρχές των επιτυχών συναντήσεων των ΑΟ
Η συμμετοχή σε συζητήσεις μικρών ομάδων είναι το στοιχείο – κλειδί για την ενδυνάμωση των μελών. Οι άνθρωποι συμμετέχουν πιο ενεργά μέσα από τη φυσική πράξη της ομιλίας. Αντίθετα, όταν δε μιλάνε καθόλου σε μια συνάντηση ή μιλάνε πολύ λίγο, γίνονται παθητικοί και νιώθουν αδύναμοι. Ο κύριος στόχος των συναντήσεων των ΑΟ θα πρέπει να είναι η κινητοποίηση και ενθάρρυνση των μελών τους μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα δημιουργούν μια συλλογική ταυτότητα και μια κοινή πολιτική οπτική.
Οι ΑΟ θα πρέπει να προσπαθούν να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: Τί σημαίνουν οι αξίες και αρχές του DiEM25 στην πράξη; Πώς μπορούν οι συναντήσεις να κάνουν τους συμμετέχοντες να αποχωρούν από το χώρο της (φυσικής ή ψηφιακής) συνάντησης αρμονικά ενταγμένοι και όχι αποξενωμένοι;
Οι ΑΟ ενθαρρύνονται να συζητούν εσωτερικά, αλλά επίσης και με άλλες ΑΟ, τους κανόνες που διέπουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες, έτσι ώστε αυτά τα τελευταία να είναι ενήμερα από την αρχή και να αποφεύγεται η ανάγκη να επικαλούνται το κανονιστικό πλαίσιο εκ των υστέρων, αφού παρατηρηθούν αντικοινωνικές ή καταπιεστικές συμπεριφορές.
Πώς να δημιουργήσετε μία ΑΟ; (update from May 3, 2017)
Μπορείτε να δείτε την επικαιροποιημένη λίστα των ΑΟ στη σελίδα www.diem25.org/local-groups-dscs/. Φυσικά, στην ίδια πόλη μπορεί να σχηματιστούν πολλές ΑΟ, αλλά θα ήταν χρήσιμος ένας άτυπος συντονισμός μεταξύ τους. Αν θέλετε να ιδρύσετε μια νέα ΑΟ, πηγαίνετε στο φόρουμ “Meet Local Members” και περιηγηθείτε στο υποφόρουμ για τη χώρα ή την περιοχή σας. Δημιουργήστε ή απαντήστε σε μια δημοσίευση σχετικά με το σχηματισμό ενός DSC στην περιοχή που σας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, γράψτε ένα email στο volunteer@diem25.org προκειμένου να προστεθεί στην επίσημη λίστα ΑΟ και να βοηθηθείτε για την προώθηση της ΑΟ σας.
Διαδικασία σχηματισμού θεματικών ΑΟ
Χρησιμοποιήστε το φόρουμ του DiEM25 ή οποιοδήποτε άλλο ανεπίσημο φόρουμ ή τόπο συνάντησης ώστε να βρείτε τουλάχιστον 5 ακόμα άτομα που ενδιαφέρονται να σχηματίσουν μια θεματική ΑΟ μαζί σας. Μετά, στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση thematic@diem25.org για να λάβετε επίσημο όνομα ΑΟ και να προστεθείτε στο επίσημο ευρετήριο όπου θα μπορούν να σας εντοπίσουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Θεματικές ΑΟ
Οι Θεματικές ΑΟ βασίζονται πάνω σε συγκεκριμένα θέματα πολιτικής. Μέλη που θα σχηματίσουν θεματικές ΑΟ πρέπει να επιλέξουν θέμα από την εγκεκριμένη λίστα θεμάτων:

 1. Δημοκρατία στην πράξη: Δημοκρατικές πρακτικές στο DiEM25 & στην Ευρώπη (στα πλαίσια ενός μελλοντικού Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Συντάγματος)
 2. Μια Νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία ( European New Deal) για τους ευρωπαίους, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
 3. Διαφάνεια και Τεχνολογική Κυριαρχία
 4. Πράσινη Μετάβαση (Ενέργεια, Βιομηχανία, Μεταφορές και Γεωργία)
 5. Εκπαίδευση
 6. Υγεία
 7. Φύλο και σεξουαλικότητα

Επιπλέον θέματα μπορούν και θα προστίθενται στην παραπάνω λίστα κατόπιν της κατάθεσης προς συζήτηση κατάλληλων προτάσεων στις δημοτικές, περιφερειακές και εθνικές επιτροπές ή στην ΣΕ. Επίσης οι ΑΟ θα μπορούν να υποδεικνύουν υποκατηγορίες θεμάτων στις επίσημες λίστες τους.
Οι θεματικές ΑΟ θα συνευρίσκονται κυρίως διαδικτυακά ή, όποτε αυτό είναι δυνατό, με φυσική παρουσία για να συζητήσουν πολιτικές και δράσεις σχετικές με τη θεματολογία που τους συνένωσε. Όλοι οι κανόνες και οι κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τις τοπικές ΑΟ, έχουν ισχύ και για τις θεματικές ΑΟ.
Οι θεματικές ΑΟ παράγουν προτάσεις σχετικά με την θεματολογία τους αλλά ΔΕΝ υπαγορεύουν την πολιτική του DiEM25 πάνω σε αυτήν, ούτε μπορούν να εκπροσωπούν το DiEM25 πάνω στη θεματολογία τους εκτός του κινήματος. [Σημείωση: Όπως υπάρχουν πολλές θεματικές ΑΟ πάνω στο ίδιο θέμα, οι απόψεις τους και οι προτάσεις τους μπορούν και θα είναι αντικρουόμενες. Τέτοιες διαφωνίες είναι ουσιώδεις κατά τη διαδικασία σχηματισμού πολιτικών, εφόσον οι προτάσεις πολιτικής των Θεματικών ΑΟ ιδωθούν ως αυτό που είναι: εισροές ιδεών στην εσωτερική διαδικασία σχηματισμού πολιτικής του DiEM25.]
Ονοματολογία για τις Θεματικές ΑΟ: Για να διαχωρίζονται οι Θεματικές ΑΟ με την ίδια θεματολογία, ένας τυχαίος αριθμός θα τους προσδίδεται με την επίσημη εγγραφή τους. Με δεδομένο πως είναι πολύ πιθανό κάποιος να μπερδέψει μια θεματική ΑΟ με την επίσημη ομάδα που διαμορφώνει την πολιτική του DiEM25 πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, οι θεματικές ΑΟ απαιτείται να δηλώνουν καθαρά προσθέτοντας ένα disclaimer με το όνομά τους πως “αποτελούν μια ομάδα εθελοντών του DiEM25 που έχουν σκοπό να προωθήσουν τις αρχές του κινήματος, τις πολιτικές και τους στόχους του”, δήλωση ορατή σε όλο τους το υλικό και την διαδικτυακή τους παρουσία.

Θέλεις να ενημερώνεσαι για τις δράσεις του DiEM25-ΜέΡΑ25; Γράψου εδώ

Κύπρος: Οι δύο πλευρές να επουλώσουν τις πληγές που άνοιξε το ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν βοήθησε στην αποτροπή της Κυπριακής τραγωδίας αλλά συμμετείχε πλήρως στη διοργάνωση και εκτέλεσή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιμπεριαλισμός δίχασε το νησί, οι εργαζόμενοι θα το ενώσουν!

Τα θεμέλια της διαίρεσης της Κύπρου τέθηκαν από τις ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές άρχουσες τάξεις και το μόνο που είχε να κάνει ο ...

Διαβάστε περισσότερα

Επανένωση ενάντια στη Διχοτόμηση: Το DiEM25 και σύμμαχοι αντιμετωπίζουν το Κυπριακό στη Λευκωσία

Στις 9 Ιουλίου στη Λευκωσία, το DiEM25 στην Κύπρο συνδιοργάνωσε εκδήλωση σχετικά με το Κυπριακό Πρόβλημα: 1974: Φωνές αντίστασης ενάντια στο ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές στη Γαλλία: Απετράπη η ακροδεξιά απειλή στον δεύτερο γύρο

Η Γαλλία μπορεί να αναπνεύσει με ανακούφιση καθώς η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών

Διαβάστε περισσότερα