Donald Trump and Hillary Clinton during United States presidential election 2016

Een oproep aan Amerikaanse vrienden en kameraden.

Door Thomas Seibert en Yanis Varoufakis, leden van DiEM25’s Coördinerend Collectief
Net als in het geval van de Brexit, weigeren we de vragen van kiezers van zwart-wit antwoorden (blijven of gaan, Clinton of Trump) te voorzien.
Voor ons zijn Clinton en Trump twee zijden van dezelfde gladgesleten munt, die terugverwijst naar de vervagende illusies over de neoliberale wending van het wereldkapitalisme. De heftige botsing tussen hen, net als de botsing tussen David Cameron en Boris Johnson gedurende de Brexit campagne, verhult het feit dat het pro-globalisatie kamp van de gevestigde orde (Clinton en Cameron) en het populistische anti-gevestigde orde kamp in feite mededader zijn. Op deze manier voeden deze twee kampen elkaar, en houden ze samen de dingen die echt een verschil kunnen maken in het leven van de grote meerderheid van de agenda.
Dit betekent echter niet dat wij ons afzijdig moeten houden. Terwijl wij geen van de twee kandidaten zullen steunen, gaan we ook niet op onze handen zitten. Onze boodschap aan onze Amerikaanse vrienden en kameraden is om hun deel te doen in het voorkomen dat Trump president wordt, zonder daarbij Hillary te steunen. Wat betekent dit in de praktijk? Dat betekent dat in staten die al besloten lijken de principes van DiEM25 pleiten voor een stem op Jill Stein, de kandidaat van de Green Party. In lijn met de voorstellen van Noam Chomsky, medelid van het coördinerend collectief, raden we aan om in staten waar het er om spant “de neus dicht te knijpen en voor Clinton te stemmen”.
We doen deze oproep voor twee redenen: Ten eerste, omdat Trump expres het taalgebruik van haat en schijnheiligheid opzettelijk nieuw leven in blaast om zo de terechte woede van de burgers die zich weggeworpen voelen te kanaliseren ten dienste van de georganiseerde misantropie. Ja, Clinton is geopolitiek gevaarlijk, een slaaf voor Wall Street en heeft minachting voor de democratie (zoals ze heeft laten zien in de manier waarop ze samen met haar ‘maatjes’ in de Democratic Party samenzweerde om Bernie Sanders de elementaire mogelijkheden die elke kandidaat in de voorverkiezing zou moeten krijgen te ontnemen). Maar, Trumps gebruik van (in de woorden van Hegel) de ‘furie van vernietiging’ werpt een schaduw van verdoemnis voor democratische politiek. Het is wat ons betreft beter om een vijand te hebben die zich verschuild achter retorisch verraad, dan een vijand die zijn echte gezicht laat zien in zijn retoriek van verbolgenheid.
De tweede reden is strategisch van aard. Geen overheid, zelfs niet de beste mogelijk, zal democratie vanzelf bij de demos neerleggen. Overheden kunnen helpen, maar zelfs met de beste bedoelingen hinderen ze de democratie, want democratie betekent heerschappij van de demos – en niet door een verkozen elite. Daarom zal DiEM25 geen enkele overheid onvoorwaardelijk steunen. Met dit in gedachte zouden we alleen voor Clinton stemmen in swing states, omdat een Clinton presidentschap meer ruimte zal laten voor een voortzetting en cultivering van de ‘politieke revolutie’ die met de Sanders campagne begonnen is.
Ons doel als democraten morgen moet dit zijn: Stem voor Jill Stein om jouw verzet tegen zowel Clinton als Trump te laten zien, behalve in swing states waar we voor Hillary stemmen om ruimte te laten voor het gevecht tegen zowel Trump’s nativistisch fascisme als zijn mededader, het Hillary Witte Huis dat gebrand is gevaarlijke geopolitiek, de reproductie van privilege en de dienstbaarheid aan Wall Street.
 
 

Wil je informatie over DiEM25 activiteiten ontvangen? Registreer hier

Stop de oorlog in Oekraïne!

Stop Putin’s invasie. Stop NATO uitbreiding. Vrede via burger diplomatie!

Lees meer

“Free Assange!” De protesten vinden elke maandag in Brussel plaats

Op maandag 4 januari werd voor de 92ste maal geprotesteerd in België ter ondersteuning van Julian Assange!

Lees meer

Deze Black Friday, gaan we Amazon laten betalen!

De ontwrichtende praktijken van Amazon zijn een bedreiging voor de rechten van werknemers en de democratie in de EU. Wij roepen u op om u in te ...

Lees meer

Klokkenluider Maria Efimova vreest voor haar veiligheid: “Dit maakt deel uit van hun wraakzuchtige strategie: mij het zwijgen op leggen.”

MeRA25 en de pan-Europese beweging DiEM25 zullen de Griekse regering oproepen om asiel te verlenen aan Maria Efimova, de klokkenluider die ...

Lees meer