Jean-Claude Juncker

Gelekt: Commissie probeert Duitse conservatieven te paaien door Europa op te offeren aan bezuinigingen

Dit bevestigt onze waarschuwingen dat Griekenland gebruikt wordt als een ‘bezuinigingslaboratorium’ om methodes te testen en te ontwikkelen alvorens ze in de rest van de Eurozone toe te passen.

Erik Edman
13 dec 2017
Nog geen week nadat de Europese Raad de democratische wil van Europa’s burgers de rug heeft toegekeerd, zijn we getuige van een volgende onheilspellende zet die onze zorgen versterkt over de door de EU ingeslagen autoritaire richting. Maar we volharden in onze vastberadenheid om het Europese project niet te laten vernielen door deze gekozen richting.
Een document gelekt door de Franse krant Libération onthult dat de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft geprobeerd om Duitslands meest conservatieve politici tevreden te stellen door draconische hervormingen in de Eurozone voor te stellen. Deze hervormingen zouden, samengevat, ervoor zorgen dat alle landen die behoren tot de gemeenschappelijke munt, onderworpen worden aan hetzelfde model waaronder Griekenland gebukt gaat sinds haar eerste memorandum met de Trojka. Dit bevestigt onze waarschuwingen dat Griekenland gebruikt wordt als een ‘bezuinigingslaboratorium’ om methodes te testen en te ontwikkelen alvorens deze in de rest van de Eurozone toe te passen. Juncker stelt onder andere het volgende voor:

  • Macrons “eurozone budget” te verwerpen en daarvoor in de plaats te opteren voor een “begrotingspost” die, als onderdeel van het EU-budget, goedkeuring zou vereisen van alle 27 lidstaten; 8 daarvan hebben niet de Euro en zitten er ook niet op te wachten hun munt te delen met de eurolanden. Deze begrotingspost zou ook niet permanent zijn, maar zou de vorm krijgen van hulp, verstrekt in het geval van een serieuze economische crisis en alleen in ruil voor structurele hervormingen (hetgeen neerkomt op bezuinigingsmaatregelen).
  • Het “evenwichtige budget” tot fundamenteel principe maken binnen het Europees recht en het “structurele tekort” van budgetten van lidstaten te beperken tot 0,5% van hun bbp. Dit zou het “Trojka in Parijs” scenario en Wolfgang Schäubles lange-termijn plan verwezenlijken en onthullen dat het programma in Griekenland een neoliberaal experiment is.
  • Het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) omvormen tot een Europees Monetair Fonds (EMF), dat niet alleen bezuinigingsprogramma’s kan opleggen, maar ook publieke schulden kan herstructureren (annuleren, verlengen van terugbetalingstermijnen, rente verlagen). Het fonds zou bestuurd blijven worden met behulp van de unanimiteitsregel van de lidstaten die er deel van uitmaken.
  • Het Europees parlement een raadgevende rol te gunnen bij de benoeming van het hoofd van het EMF en de mogelijkheid te geven de kandidaat achter gesloten deuren te ondervragen, maar geen invloed te geven op de uitvoering van bovenstaande voorstellen. De macht blijft, zoals altijd, in handen van de nationale regeringen.

De Europese Commissie voert ons steeds verder weg van een verenigd, solidair en welvarend Europa en dichter bij een dystopisch alternatief voor economische verstikking, aangespoord door een economisch dogma dat niet alleen niet blijkt te werken, maar tevens economieën en samenlevingen in hoog tempo afbreekt.
De kansen op een CDU-FDP-coalitie lijken steeds kleiner te worden en misschien worden bovenstaande voorstellen daarom wel nooit officieel ingediend. Maar deze gelekte documenten laten ons weer eens de naakte waarheid zien van de grimmige Europese machtsbalans en tonen maar weer eens aan hoe ver de voorzitter van de Commissie bereid is te gaan om zijn Conservatieve politieke familie tevreden te stellen. Het ontbreken van democratische verantwoording over dergelijke kuiperij zou ons allemaal zorgen moeten baren.
Word lid van DiEM25 en eis je democratische rechten op in een EU die het waard is om te behouden!
Erik is Coördinator Interne Communicatie van DiEM25.
 
Vertaling: Niki Best.

Wil je informatie over DiEM25 activiteiten ontvangen? Registreer hier

Griekenland en EU hebben meer dan 27.000 mensen laten sterven in Egeïsche Zee

Onderzoek toont een onthutsend aantal gevallen aan waarin de Griekse kustwacht en FRONTEX gestrande migranten hebben opgedragen zelf hun weg ...

Lees meer

Reactie op de beslissing van de Britse regering om Julian Assange’s uitlevering aan de Verenigde Staten goed te keuren

Het is zowel een schending van Julians mensenrecht als een aanslag op de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en, uiteindelijk, de ...

Lees meer

Stop de oorlog in Oekraïne!

Stop Putin’s invasie. Stop NATO uitbreiding. Vrede via burger diplomatie!

Lees meer

“Free Assange!” De protesten vinden elke maandag in Brussel plaats

Op maandag 4 januari werd voor de 92ste maal geprotesteerd in België ter ondersteuning van Julian Assange!

Lees meer